You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 5)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Duga (Štimlje)

Poreklo stanovništva sela Duga, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Duga se nalazi pored brdovitog tla Kodra Mustaf Bašit i Bretenc. Ovo naselje džematskog dreničkog planinskog tipa, čije se kuće nalaze po stranama pomenutih brda, razrađeno podignute. U staro ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubovac (Vučitrn)

Poreklo stanovništva sela Dubovac (po knjizi Dubovce), opština Vučitrn – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, ime i tip sela. Dubovce se nalazi u podnožju planine Čičavice, a pripada džematskom tipu dreničkih sela. Deli se na tri džemata: Gornji, Donji i Klisura. Po narodnom poimanj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Doševac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Doševac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i vode. Selo Doševac nalazi se na brežuljkastom zemljištu, a pripada džematskom tipu sela. Do sela se nalazilo starovremsko groblje, koje su u novije vreme seljaci prekopali i zemljište ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Obilić (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Donji Obilić, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip, vode i groblja. Donji Obilić. – Kopiliq i Pashté'm, pripada džematskom tipu dreničkih sela, čiji su džemati smešteni na brežuljkastom zemljištu. Selo ima kolektivnu seosku utrinu, seosk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Prekaze (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Donje Prekaze, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, groblja i vode. Donje Prekaze — Prekazi i Poshté'm, je dreničko selo džematskog tipa. Deli se na četiri mahale: Jašarović, Kodra, Ljuštak, i Mehović. Svaka mahala ima svoje posebno groblj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Obrinje (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Donje Obrinje, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela. Donje Obrinje — Obrinje e Poshtme, pripada džematskom tipu sela. U starini Donje Obrinje je bilo džemat — mahala Gornjeg Obrinja, od kojeg se izdvojilo kao samostalno naselje. Istorijat i prih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Klina (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Donja Klina, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Donja Klina. – Klina e Poshtme, nalši se u dreničkoj ravnici s obe strane reke Kline, a pripada zbijenom džematskom tipu dreničkih ravničarskih sela. Mahale imaju nazive glavni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Zabelj (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Donji Zabelj (po knjizi Donji Zabel), opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Donji Zabel – Zabelli i Pashté'm, pripada ravničarskom džematskom tipu dreničkih sela. Nalazi se s obe strane novog puta Srbica – Crnoljeva. Pokraj puta u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Fuštica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Donja Fuštica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i groblja. Donja Fuštica — Fushtica Pashté'm, je džematskog tipa, a sačinjavaju ga tri džemata. Duškolt, Kopča i Ferizović. Seosko groblje se nalazi u neposrednoj blizini sela, pokraj seoskog puta. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top