You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 4)

Завичај

Порекло презимена, село Лопушник (Петровац на Млави)

Порекло становништва села Лопушник, општина Петровац на Млави – Браничевски округ. Према књизи „Млава“ – Антропогеографска проучавања Љубомира Јовановића. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Лопушник се налази у долини речице Крушевице, која се са љутим Потоком спаја и утиче у Чокордин. Куће сеоске су у речном кориту и по странама брда Љубановца и Јастребице са десне и Козјака са леве стране рек ...

Read more

Порекло презимена села Орешковица (Петровац на Млави)

Порекло становништва села Орешковица, општина Петровац на Млави – Браничевски округ. Према књизи „Млава“ – Антропогеографска проучавања Љубомира Јовановића. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Орешковица се налази у једној удољини и на брдској коси, што се од Главчине пружа ка Дунаву. Воде. Кроза село пролазе два већа и више мањих поточића, који имају воде само до лета и за време киша, а немају ...

Read more

Порекло презимена, село Бусур (Петровац на Млави)

Порекло презимена села Бусур, општина Петровац на Млави – Браничевски округ. Према књизи „Млава“ – Антропогеографска проучавања Љубомира Јовановића. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Бусур се налази поред речице Бусура у изворном - горњем - току његову. Куће су сеоске већином y самом клисурастом речном кориту десно и лево, обично око ушћа других поточића на нанесу речном. Чим мало већа киша п ...

Read more

Порекло презимена, село Ренце (Призрен)

Порекло становништва села Ренце, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Општи подаци о постанку села. Ренце се под овим именом не помиње у хрисовуљи краља Дечанског, али се из ње види да је овде тада било селиште Пустомулча, које је краљ Стеван Дечански део епископу призренском да га насели и припоји Опољу: Из ово ...

Read more

Порекло презимена, село Плава (Призрен)

Порекло становништва села Плава, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је постојало у Средњем веку, што се види из поменуте хрисовуље Цара Душана. Насеље је на заравни изнад Плавске Реке. Атар села се простире cа једне стране у раван око Лопушника, а са друге по побрђу испод Коритника. Што је и ...

Read more

Порекло презимена села Буча (Призрен)

Порекло становништва села Буча (по књизи Бучје), Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села, тип и воде. Село Бучје (Буча) се помиње са међама у Арханђелској хрисовуљи. Оно се и тада као и данас граничило са Плавом и Брезном: Садашње село Бучје лежи и дели се на три махале. У Доњој Махали је једина сеоска ...

Read more

Порекло презимена, село Брезна (Призрен)

Порекло становништва села Брезна, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село Брезна је на североисточној падни Корита, недалеко од Опољског Језера. Оно се помиње као раније насеље уз село Бучје, које је Цар Душан даровао својој задужбини Св. Арханђелима. Брезна је на месту одакле се могу најлакше ко ...

Read more

Порекло презимена, село Плајник (Призрен)

Порекло становништва села Плајник, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Плајник (Планиник) је у планини, као што му име казује. Лежи на присојној страни Плајничког Потока, који протиче средином сеоског атара. Воде и старине у селу. У средини села избија врло јак извор хладне воде који зову Крој Маце ...

Read more

Порекло презимена, село Куковце (Призрен)

Порекло становништва села Куковце, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и воде. Ово село је по положају слично Косовцу на излазу реке у поље. Река никад не пресушује и корист се за наводњавање земље, која је врло плодна. На реци су сада четири воденице. Земље и шуме. Атар села Куковца се простире од ...

Read more

Порекло презимена, село Косовце (Призрен)

Порекло становништва села Косовце, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Косовце (Косава) има врло повољан географски положај. Подигнуто је на излазу Плајничке Реке у Поље, одакле лако користи планину и околна брда за испашу а раван за земљорадњу. Воде и старине у селу. Осим тога, обилује речном и бу ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top