You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 3)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Nekovce (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Nekovce, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Nekovce se nalazi u podnožju glavica Grik i Sha! i pripada džematskom tipu, sa zgusnutim džematima. Ime sela. Prema narodnoj tradiciji selo je dobilo ime po „nekom Srbinu Neki, koji je tu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mirena (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Mirena, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip, naziv sela i vode. Mirena se nalazi u podnožju planine Goleša i Lipovice. Pripada džematskom tipu sela, a na sred sela se nalazi izvor koji se zove Vrela. Seljani se služe vodom za piće sa toga iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Poljance (po knjizi Novo i Staro* Poljance), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak, tip sela, vode i ostali podaci o selu. Novo Poljance je kolonističko naselje nastalo iza Prvog svetskog rata, a pripada gomilastom tipu naselja. Kolonističke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Makrmalj (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Makrmalj (po knjizi Mokrmalj), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela, groblja i vode. Mokrmalj je selo džematskog tipa, a nalazi se na obodu jezerske terase tercijarne epohe. Deli se na dva džemata. Selo ima dva groblja: jedno arbana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mikušnica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Mikušnica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, groblja i ostali podaci iz prošlosti. Mikušnica je selo džematskog dreničkog tipa, sa četiri džemata. U ataru sela Mikušnice postoje starinska svatovska groblja. Po tradiciji, tu su se susr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Marina (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Marina, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, vode i groblja. Marina se nalazi y dreničkoj ravnici, a pripada džematskom tipu dreničkih niziskih sela. Poreed sela se nalazi seosko groblje. Marina ima seosku kolektivnu šumu i utr ...

Read more

Poreklo prezimena, Goračići (Lučani)

Poreklo stanovništva sela Goračići, opština Lučani. Istraživanje Radovana M. Marinkovića objavljeno u zborniku radova Narodnog muzeja u Čačku. Priredio saradnik portala Poreklo Luka Jelić. Goračići su, po prostranstvu koje zauzimaju i po broju stanovnika, jedno od najvećih sela u Dragačevu. Od Čačka je udaljeno 20, a od Guče 11 kilometara. Prostire se na padinama planine Jelice, koja je Goračićima i granicama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Likošane (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Likošane, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Likošane se nalazi na kosi brdašca koji se naziva Bregu jazbine i pripada ravničarskom džematskom tipu sela. Likošane ima dva groblja. Pokraj sela postoji starinsko groblje zvano ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ljubovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Ljubovac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Ljubovac je selo džematskog tipa rodonačelnici današnjih kotila, bila su tri brata: Amza, Mustafa i Mićo. Oni su osnovali i tri seoske mahale, a isto tako pored mahala i po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Likovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Likovac (po knjizi Likovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, vode i groblja. Likovce je selo džematskog tipa, sa tri mahale. Selo se snabdeva vodom za piće iz rodovskih kućnih bunara i brojnih kladenaca. Rodovska gumna se nalaze u ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top