You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 3)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Baks (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Baks, opština Srbica – Kosovskomitrovačka oblast. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo se seosko naselje nalazi na brdovitom tlu dreničke tercijalne površi. Tip sela. Baks pripada džematskom ili mahalskom tipu sela, čije su mahale razređene. Seoske kuće su podignute na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dražmirovac (Jagodina)

Poreklo stanovništva sela Dražmirovac, Grad Jagodina – Pomoravski okrug. Prema knjizi Stanoja Mijatovića „Resava“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo je na obema stranama Dražmirovačkog Potoka. Vode. Glavni su izvori: Žužićski, Anđelicki, Madžićski i Gornjomalski Kladenac. A izvan sela su: Slana Voda, Manojlov Kladenčić i Gornji Kladenčić. Zemlje i šume. Delovi su hatara: Strana, Cigan ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Kačanik

Poreklo stanovništva naselja Kačanik, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Kačanik leži „u podnožju ogranaka Šar-Planine i Skopske Crne Gore, na levoj obali reke Nerodimke, ispred njenog ušća u Lepenac“. Tu je varošica „na bosansko–makedonskom putu", koji zapadni deo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bob (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Bob, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na desnoj dolinskoj strani Lepenca pri njegovom ulasku u klisuru. Stoga bi se ono po svom položaju moglo smatrati i okrajkom južnog Kosova Polja. Veći broj seoskih kuća poređan je na temenu ter ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lanište (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Lanište, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Maleno selo jugoistočno i iznad varošice Kačanika. Ispod sela, prema Lepencu, je izvor Vranjak, a oko kuća po dvorištima nalaze se bunari (6). Zemlje i šume. Oko sela su najpre njive, a oko nj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đurđev Dol (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Đurđev Dol, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na obema stranama Đurđevdolskog Potoka, leve pritoke Lepenca. Kuće su po manjim zaravnima i kosama. Između njih su dolinice sa povremenim tokovima. Vode. Stanovništvo upotrebljava ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Palivodenica (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Palivodenica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na prostranoj terasi, visokoj oko 550 m, sa leve strane Lepenca. Teme terase je na nekoliko mesta disecirano plitkim dolinama. Jednom takvom dolinicom protiče potok koji povre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrtomica (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Vrtomica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na uskom jezerskom podu sa leve strane Lepenca. Kuće su grupisane ispod odseka i pružaju se linijasto. Vode. Voda za piće dobija se iz pet bunara, jedne česme (Stan) i jednog izvora (K ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nećavce (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Nećavce, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manje selo na jezerskoj terasi visokoj oko 670 do 700 m, očuvanoj sa leve strane Lepenca. Terasa je ovde uska, te su kuće većinom linijasto poređane ispod obalske linije. Vode. Stanovnici donose v ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dimce (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Dimce, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je malo i leži sa leve strane Lepenca na uskoj terasi visokoj oko 500 m. Vode. Stanovništvo dobija vodu iz jedne rečice, iz izvora Kroni Katundat (Seoski Izvor) i jedne česme. Od pre nekoliko ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top