You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 3)

Завичај

Порекло презимена, село Врх (Бијело Поље)

Порекло становништва села Врх, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село испод Коритске висоравни, на странама потока који ту извире из доста великог врела. Куће су на горњим положитијим стенама и заравнима. Земље и шуме. Око њих су ливаде са њивицама под јарим житима. Гдавни сеоски по ...

Read more

Порекло презимена, село Побретићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Побретићи (по књизи Побретиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. На падинама плећатог била које се постепено спушта до корита Бистрице. Страна је рашчлањена мањим водотоцима. Између њих, на заравнима, налазе се границе кућа окружене воћњацима (шљиве, јабук ...

Read more

Порекло презимена, село Долац (Бијело Поље)

Порекло становништва села Долац (по књизи Долац и Медише), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.    Положај села. Ова два насеља у ствари чине једно село. Оба леже у долиницама које су тесно повезане. Долац је у главној, а Медише у бочној долини. Ове долине заклоњенс од ветрова и врло плодне, спадају ...

Read more

Порекло презимена, село Костеница (Бијело Поље)

Порекло становништва села Костеница, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                    Положај села. Село у долини Костеничке ријеке. Y њему се издвајају три дела: један на падинама Курила, други на странама Тураве, а трећи у речној равни. Земље, шуме и воде. Три важна услова су утицала на раз ...

Read more

Порекло презимена, село Растока (Бијело Поље)

Порекло становништва село Растока, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан                   Положај и име села. Село у сливу потока који сачињавају многобројни поточићи, по чему је названо Растока. Земље, шуме и воде. Долинице и заравни на којима су њиве, ливаде и воћњаци носе називе: Грагина, Царовице ...

Read more

Порекло презимена, село Зминац (Бијело Поље)

Порекло становништва село Зминац (по књизи Змијинац), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                  Положај села. Село у изворишном делу Бољанинске ријеке и на југозападни страни брда Курила. Земље, шуме, тип села и воде. Насеље је у групицама које су везане за заравни и благе падине повољне ...

Read more

Порекло презимена, село Бољанина (Бијело Поље)

Порекло становништва село Бољанина (по књизи Бољанине), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                    Положај села. Село у сливу Бољанинске ријеке, која настаје од неколико потока. Ови мали токови су рашчланили рељеф у неколико долиница, које су повољне за пољопривреду. Земље и шуме. Најва ...

Read more

Порекло презимена, село Губавач (Бијело Поље)

Порекло становништва село Губавач, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                    Положај села. Насеље на терасама Лима и Бистрице, слично је по своме положају и типу поменутим селима по ободу Бјелопољске равни. У равни су њиве под кукурузом, пшеницом и ливадама. Земље и шуме. Главни потеси ...

Read more

Порекло презимена, село Његњево (Бијело Поље)

Порекло становништва село Његњево, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                    Положај тип села и воде. Село је везано за обод равни и за малу долину потока. У равни су њиве и ливаде, по ободу око кућа воћњаци, а на странама шуме и испаша. Сем тога, ту избијају и извори. Због оваквих усл ...

Read more

Порекло презимена, село Расово (Бијело Поље)

Порекло становништва село Расово, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                   Положај села. Село лежи у плодној равни измећу Лима, Бољанинске ријеке и Стројтеничког потока. Земље и шуме. У њему су главни потеси: Киловице ( "поселица"), Поље, Кула, Ројениће, Jeжевац, Размиловац. Улица, Пло ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top