You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 2)

Zavičaj

Kosovskopomoravski okrug

Opština Vitina: Balance, Begunce, Binač, Buzovik, Veliki Goden (do 1955. godine Goden), Vitina, Vrban, Vrbovac, Vrnavokolo (do 1975. godine Vrnaokolo), Vrnez, Gornja Budrika (do 1975. godine Gornja Budriga), Gornja Slatina, Gornja Stubla, Grmovo, Grnčar (do 1975. godine Grnčare), Gušica, Debelde, Devaja, Donja Slatina, Donja Stubla, Donje Ramnjane, Drobeš, Đelekare, Žitinje, Jerli Sadovina, Kabaš, Klokot, Letnica, LJ ...

Read more

Kosovskomitrovački okrug

Opština Vučitrn: Balince, Banjska, Benčuk, Bečić, Bivoljak, Bošljane, Brusnik, Bukoš, Velika Reka, Vesekovce, Viljance, Vrnica, Vučitrn, Galica, Glavotina, Gojbulja, Gornja Dubnica, Gornja Sudimlja, Gornje Stanovce, Gornji Svračak, Grace, Gumnište, Dobra Luka, Doljak, Donja Dubnica, Donja Sudimlja, Donje Stanovce, Donji Svračak, Drvare, Dubovac, Žilivoda, Zagorje, Jezero, Karače, Kolo, Kunovik, Kurilovo, Lug Dubnica, Mavri ...

Read more

Prizrenski okrug

Opština Gora: Bačka, Brod, Vranište, Globočica, Gornja Rapča, Gornji Krstac, Dikance, Donja Rapča, Donji Krstac, Dragaš, Zli Potok, Kruševo, Kukuljane, Leštane, Ljubovište, Mlike, Orčuša, Radeša i Rastelica Opština Orahovac: Bela Crkva, Bratotin, Brestovac, Brnjača, Bublje, Velika Kruša, Velika Hoča, Vranjak, Gedže, Goračevo, Gorić, Gornje Potočane, Danjane, Dobri Dol, Domanek, Donje Potočane, Dragobilje, Drenovac, Zatri ...

Read more

Pećki okrug

Opština Dečani: Babaloć, Belaje, Beleg, Vokša, Glođane, Gornja Luka, Gornji Ratiš, Gornji Streoc, Gornji Crnobreg, Gramočelj, Dašinovac, Dečane, Donja Luka, Donji Ratiš, Donji Streoc, Donji Crnobreg, Drenovac, Dubovik, Dubrava, Đocaj, Istinić, Jasić, Junik, Kodralija, Loćane, Ljubuša, Ljumbarda, Maznik, Mali Vranovac, Papić, Papraćane, Pobrđe, Požar, Prekoluka, Prilep, Rastavica, Rznić, Slup, Huljaj i Šaptelj. Opština Đ ...

Read more

Kosovski okrug

Grad Priština: Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac, Devet Jugovića, Dobro Selo, Donja Brnjica, Dragovac, Drenovac, Zlatare, Kačikol, Kojlovica, Kolić, Kukavica, Laplje Selo, Lebane, Lukare, Makovac, Marevce, Motičane, Mramor, Niševce, Novo Selo (na Gračanki), Orlović, Preoce, Priština, Propaštica, Prugovac, Radoševac, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Balovac (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Balovac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi Dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“  – podaci prikupljani u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Balovac se pre može uvrstiti u sela razbijenog, nego u sela zbijenog tipa. Njegove mahale su dosta udaljene jedna od druge, pa zbog toga više podsećaju na ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bajčina (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Bajčina, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi Dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“  - podaci prikupljani u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bajčina se nalazi u najsevernijem delu Malog Kosova. Pretežno leži u aluvijalnoj ravni Laba. Razvijeno je sa obe strane reke, tako da Lab protiče kroz samo selo. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prekonozi (Aleksinac)

Poreklo stanovništva sela Prekonozi, opština Aleksinac – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Prekonozi se nalazi na južnim padinama Ozrena, u podnožju vrha Ravan (1116 m). Smešteno je oko potoka Bautovca, desne sastavnice Trnavske reke (Trnavice). Udaljeno je 2,2 km od regionalnog puta Sokobanja — ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Deveti maj (Palilula)

Poreklo stanovništva sela Deveti maj (po knjizi Novo Selo), Gradska opština Palilula – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Novo Selo je smešteno u podnožju planine Device, na lokalnom putu koji spaja Golačka sela, Jezero i Popšicu, odnosno Sokobanjski i Dervenski put. Tip sela. Novo Selo je grupisano na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pirkovac (Svrljig)

Poreklo stanovništva sela Pirkovac, opština Svrljig – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pirkovac je smešten na desnoj obali Bele reke, neposredno na jezerskoj terasi, ali se dobar deo naselja penje uz nju ka brdu Rail. Od regionalnog puta Aleksinac — Svrljig udaljeno je oko 1 km. Ovaj put vodi za Labukovo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top