You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 18)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Zagrad (Berane)

Poreklo stanovništva sela Zagrad, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u dodini Zagradske rijeke koju sačinjavaju mnogobrojni potoci čiji su izvori u podnožju ogranaka Bjelasice i Vučjeg brda (Duboki Potok, Vrelski i potok koji dolazi ispod Teferidža). Ovi i drugi manji potoci raščlanili ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rujišta (Berane)

Poreklo stanovništva sela Rujišta, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo, koje je dobilo ime po ruju, zauzima prisojnu stranu Male rijeke izvorššgog kraka Brzave. Potok teče Klisurom. Na njegovoj desnoj strani, koja je u gornjem delu položita, razvilo se naselje, dok je suprotna stra ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crniš (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Crniš, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo na zaravni i blagim stranama u podnožju Crniškog brda i Mušnice. Od Trubine ga odvaja Petka, a sa gornjim Bihorom ga vezuje prevoj Gnjilica. Vode. Ispod sela teče mali Crniški potok. Osim potoka u Dobri, koji služ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lozna (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Lozna, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lozna, jedno od tri-četiri centralna sela u Bihoru, leži u dolini Lozanske reke, tamo gde u nju utiču dva potoka. Zbog ova tri toka, često ovu rečicu u Loznoj nazivaju i Tronoša. Na stavama potoka razvijena je mala al ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Srđevac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Srđevac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj, ime i tip sela. Ovo selo, čiji naziv sigurno potiče od ličnog imena negdašnjeg vlasnika, leži pri utoku Goduške reke u Lim. Deli se u dva dela: Sajkovac i Paločak. Sajkovac je na padinama brda Sajkovca, a Paločak na levoj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poda (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva, selo Poda, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, ime sela i vode. Selo je poglavito na terasama - podovima - Lima, po čemu je dobilo današnje ime. Atar sela se prostire od Lima do vrha brda Tremljinice. Zemljište, koje je sastavljeno od naslaga Lima i deluvijalnih nanosa sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bioča (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Bioča, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i komunikacije. Ovo selo zauzima osobit geografski položaj. Smešteno je na ušću Lješnice u Lim ispod Gradine na kojoj su ostaci starog grada Bihora. Tu se od glavnog limskog odvaja put uz Lješnicu  koji vodi u dolinu Ib ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prijelozi (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Prijelozi (po knjizi Prijeloge), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Prijelozi, selo u dolini Brzave, leve pritoke Lima, zauzima blage prisojne padine ogranaka Bjelasice. Naselja su mahom po stranama iznad potoka, gde su uslovi za zemljoradnju i voćarstvo povoljni. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brzava (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Brzava, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Središno naselje dela Bihora na levoj strani Lima. Naselje je na terasama Lima sa obe strane reke Brzave, po kojoj je i dobilo svoje ime. Zemlje i šume. Seoski potesi pod njivama, voćnjacima i livadama su: Stupovi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Femića Krš (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Femića Krš (po knjizi Krš Femijića), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Nalazi ce na stranama koje se od Previjanskog brda spuštaju prema koritu Lima. Pored Lima js mada aluvijadia ravan i dve uske fluvigdacijalne terase, koje su ugdavnom pod livadama. Zemlje ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top