You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 16)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Vidovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Vidovac (po knjizi Vidovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Vidovci je na desnoj obali Vidovske Reke, sve u prisoju, okrenuto ka jugu. Pruža se. kao i Štitarci. u pravcu rečnog toka (I. - Z.). Ca južne i severne strane selo je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štitarac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Štitarac (po knjizi Štitarci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Štitarci je na desnoj obali reke, koje se ovde zove Štitarska Reka. Pruža se u pravcu istok-zapad, te je okrenuto jugu. Sa istočne strane je selu Smrdanski Potok, p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trgovište (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Trgovište, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Trgovište je na obalama Trgoviške Reke, nešto više ušća ove u Trgoviški Timok. C obeju strana irivlješteno je visovima: c leve strane je Obli Kamen ili Đule i, mnogo viši, Garvanit ili Garvan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lokva (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Lokva, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lokva je u jednoj lokvini, uloci, na kosi koja deli vode Lokvanskoj i Berčinovačkoj Reci ili Bošavi ili Bašavi (Suha Reka), a pod visom Čojnica. Priča se da je ovde bilo jezero (vidi postanak se ...

Read more

Porteklo prezimena, selo Berčinovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Berčinovac (po knjizi Berčinovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Berčinovci se nastavlja od Gornjeg Zuničja na obema stranama Berčinovačke („Sive“) Reke ili Bošave. Zemljište se na levoj strani rečnoj talasaste spušta u reku, i zo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radičevac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Radičevac (po knjizi Radičevci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Radičevci je u dolini Radičovačke Reke, koja postaje iz Golemo Reke i Meljiške Reke. Pruža cc duž pomenuto reke (pravac i.–z.) od ušća Levače, koja prodire između Vl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarbanovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Šarbanovac (po knjizi Šarbanovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Šarbanovci se nahodi na tri četvrti časa hoda ispod Radičevaca, na Radičevačkoj Reci, koja se ovde zove Golema Reka. U sredini sela se stiču dva potoka: Paljevine ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šipovice (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Šipovice, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Malo naselje u prostranoj uvali izmeću šumovite kose Razmilovca, Kosmače i Vrha, koji ga dele od susedni naselja. Vode. Uvala je izžljebljena plitkim vrtačama i suvim dolinama. Dve takve doline kojima povremeno teče v ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sipanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Sipanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje vezano za niz malih dolinica i uvala u podnožju brda Gvozda, Venca i drugih kosa koje ga dele od Bihora. Na drugoj, severnoj sgrani, od susednih sela ga odvaja vrtačama ižljsbljena Ostronoša. Vode. Iako je na k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Negobratina (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Negobratina, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.      Položaj sela i vode. Selo je u prostranoj uvali oblika slepe doline. U njoj su ogolićene vododržive dijabazrožnjačke stene, pa ovde–onde izbijaju izvori, od kojih su najvažniji: Studenac blizu Klisure i Vrslo kod Tavnika. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top