You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 15)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Požeginja (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Požeginja, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na visokoj zaravni ispod peštersko–sjeničke visoravni. Tip sela, zemlje i šume. Njegov atar je poglavito pod livadama i njivama zasejanim žitima. Pojedini potesi ovog atara nose ove nazive: Turave, Debelj, Čuka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mokri Lug (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Mokri Lug, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Malo naselje na padinama brda Turave iznad reke Bistrics. Zemlje, šume, vode i starine u selu. Zaravni dolovi plodni i izvorskom vodom bogati, povoljii su za zemljoradnju i voćarstvo. Tome treba dodati šumu i ispašu. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mojstir (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Mojstir, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo na desnoj strani Bistrice. Strane, koje dosta strmo padaju sa visoravni prema reci. raščlanjene su mnogobrojnim vodotocima i izložene eroziji. Tip sela, zemlje, šume i vode. Grupe kuća vezane su za male zaravni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrh (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Vrh, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo ispod Koritske visoravni, na stranama potoka koji tu izvire iz dosta velikog vrela. Kuće su na gornjim položitijim stenama i zaravnima. Zemlje i šume. Oko njih su livade sa njivicama pod jarim žitima. Gdavni seoski po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pobretići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Pobretići (po knjizi Pobretiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na padinama plećatog bila koje se postepeno spušta do korita Bistrice. Strana je raščlanjena manjim vodotocima. Između njih, na zaravnima, nalaze se granice kuća okružene voćnjacima (šljive, jabuk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dolac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Dolac (po knjizi Dolac i Mediše), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.    Položaj sela. Ova dva naselja u stvari čine jedno selo. Oba leže u dolinicama koje su tesno povezane. Dolac je u glavnoj, a Mediše u bočnoj dolini. Ove doline zaklonjens od vetrova i vrlo plodne, spadaju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kostenica (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Kostenica, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                    Položaj sela. Selo u dolini Kosteničke rijeke. Y njemu se izdvajaju tri dela: jedan na padinama Kurila, drugi na stranama Turave, a treći u rečnoj ravni. Zemlje, šume i vode. Tri važna uslova su uticala na raz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rastoka (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Rastoka, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan                   Položaj i ime sela. Selo u slivu potoka koji sačinjavaju mnogobrojni potočići, po čemu je nazvano Rastoka. Zemlje, šume i vode. Dolinice i zaravni na kojima su njive, livade i voćnjaci nose nazive: Gragina, Carovice ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zminac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Zminac (po knjizi Zmijinac), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                  Položaj sela. Selo u izvorišnom delu Boljaninske rijeke i na jugozapadni strani brda Kurila. Zemlje, šume, tip sela i vode. Naselje je u grupicama koje su vezane za zaravni i blage padine povoljne ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Boljanina (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Boljanina (po knjizi Boljanine), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                    Položaj sela. Selo u slivu Boljaninske rijeke, koja nastaje od nekoliko potoka. Ovi mali tokovi su raščlanili reljef u nekoliko dolinica, koje su povoljne za poljoprivredu. Zemlje i šume. Najva ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top