You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 14)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Voljavac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Voljavac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na desnoj obali Lima sa obe strane Zahumskog potoka koji tu utiče u Bistricu. Jedai deo sela je na padinama brda Marine ravni i Oraha, a drugi u aluvijalnoj ravni. Zemlje, šume i vode. Glavniji potesi su: Dvo ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Nedakusi (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Nedakusi, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo sgaro naselje, koje se pominje još u srednjem veku, zauzima povoljan položaj na obodu Bjelopoljskog polja. Kuće cu na dodirnoj liniji plodne ravni i bogatih strana gde izbijaju i jaki izvorn mineradne vode. Tip nase ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Potkrajci (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Potkrajci, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela, zemlje, šume, vode i starine. Jedan deo sela je na obodu bjelopoljske ravni, a drugi na obali Lima. Seoski potesi su: Lađišta, Velike njive, Vodoplava, Podgore. Selišta, Podselište, Uvale, Barci, Glavice, Dužavice, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bijedići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Bijedići (po knjizi Bijediće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u dolini Krajtinskog potoka, koji izbija ispod Krajetina i utiče u Lim kod Voljavca. Naselje je u gornjem toku ovoga potoka, sa obe strane. Zemlje, šume i starine u selu. Kuće su vezane za zar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pećarska (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Pećarska, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo na padinama brda Gradine i Ljeskovca u izvorištu Pećarskog potoka. Kuće su na malim zaravnima izmeću potočića i vododerine, pa je naselje zbog toga razbijeno u mnogobrojne grupice kuća. Zemlje i šume. Svi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Boturići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Boturići (po knjizi Boturiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i komunikacije. Naselje na mestu gde Boturićki potok utiče u Bistricu. Tu se steklo nekoliko povoljnih uslova: plodno zemljšcte pored Bistrice i potoka, blago pobrđe i pristup šumi i ispaši, a osim ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žiljak (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Žiljak, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „ Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Naselje na terasi desne strane Bistrice. Jedna grupa kuća je po terasi, a druga na paadinama strana. Kroz sedo teče potok koji ističe iz jakog vrela, čija se voda korist za navodnjavanje useva. Sedam dana navodnj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šolja (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Šolja, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoce u maloj dolini opkoljeno sa tri strane brdima. Naselje je na zaravni u podnožju strana. Zemlje, šume i vode. Glavni seoski potesi pod njivama i livadama jesu: Lukovac, Lokva, Studence, Grletin do, Unevine, Tušine ba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mirojevići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Mirojevići (po knjizi Mirojeviće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo na obodu aluvijalne ravni Bistrice i stranama doline Mirojevićskog potoka. I polje i njegov obod su vrlo povoljni za zemljoradnju i voćarstvo. Polje je dobilo osobit značaj otkako je posle 1 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radojeva Glava (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Radojeva Glava, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo na padinama između Jablanovskog potoka i doline Davrenika ispod brda Crvenjače. Padine koje se spuštaju prema koritu Bistrice presecaju suve doline karsnog tipa. Na stranama bila izmeću dolina su lokaliz ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top