You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 14)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Vitak (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Vitak, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Vitak se nalazi na brežuljkastom zemljištu ispod puta Kosovska Mitrovica — Peć, a pripada džematskom tipu sela. Selo ima meraju, koja je kolektivna seoska svojina. Kroz selo teč ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Broćna (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Broćna, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Broćna nalazi se na brežuljkastom zemljištu tercijalnog pobrđa, a pripada džematskom tipu sela. Selo ima kolektivnu seosku meraju — utrinu. Pokraj sela c obe strane seoskog puta, koj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banjica (Istok)

Poreklo stanovništva sela Banjica, opština Istok – Kosovskomitrovačka oblast. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela. Banjica je selo džamatskog tipa, sa mahalama: Bajraktarević, Karalijalović i Biljikšić. U okućnicama se nalaze bašte, bunari i gumna. Vode. Bunarska voda služi za piće i druge domaće potrebe. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vasiljevo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Vasiljevo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Vasiljevo se nalazi na kosi dreničke površi i pripada džematskom tipu sela. Selo ima dva groblja iz savremenog doba, kao i jedno starinsko groblje zvano Čumino groblje – „ Vorre té' mu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Beriša (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Beriša (po knjizi Beriš), opština Glogovac – Kosovski  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i vode. Naselje Beriš je razređenog tipa, a nalazi se na istoimenom brdu Beriš. Uz naselje se nalazi seosko groblje, a u selu je i zajednička seoska česma pijaće vode. Neke kuće imaj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banjica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Banjica (Donja Drenica), opština Glogovac – Kosovski  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Banjica, selo y Donjoj Drenici pripada džematskom tipu sela, a nalaze se u dreničkoj ravnici y podnožju Kosmače. U hataru ovog naselja, na Kosmači, nalaze se tragovi antičke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Baks (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Baks, opština Srbica – Kosovskomitrovačka oblast. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo se seosko naselje nalazi na brdovitom tlu dreničke tercijalne površi. Tip sela. Baks pripada džematskom ili mahalskom tipu sela, čije su mahale razređene. Seoske kuće su podignute na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dražmirovac (Jagodina)

Poreklo stanovništva sela Dražmirovac, Grad Jagodina – Pomoravski okrug. Prema knjizi Stanoja Mijatovića „Resava“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo je na obema stranama Dražmirovačkog Potoka. Vode. Glavni su izvori: Žužićski, Anđelicki, Madžićski i Gornjomalski Kladenac. A izvan sela su: Slana Voda, Manojlov Kladenčić i Gornji Kladenčić. Zemlje i šume. Delovi su hatara: Strana, Cigan ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Kačanik

Poreklo stanovništva naselja Kačanik, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Kačanik leži „u podnožju ogranaka Šar-Planine i Skopske Crne Gore, na levoj obali reke Nerodimke, ispred njenog ušća u Lepenac“. Tu je varošica „na bosansko–makedonskom putu", koji zapadni deo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bob (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Bob, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na desnoj dolinskoj strani Lepenca pri njegovom ulasku u klisuru. Stoga bi se ono po svom položaju moglo smatrati i okrajkom južnog Kosova Polja. Veći broj seoskih kuća poređan je na temenu ter ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top