You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 13)

Zavičaj

Poreklo prezimena, Osmanbegovo Selo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Osmanbegovo Selo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo je dobido ime po Osmanbegu Ćoroviću koji je kupio čifluk za dve puške "sadelinke". Pre toga ono je imalo dva naziva (za dve mahale): Čolovska i Tepić-mahala, po rodovima koji su tu živeli. Selo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đalovići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Đalovići (Petrovići), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima zgodan položaj na sastavcima suvih dolina kojima vode putevi prema Sjenici, Bihoru i Bistrici. Tip sela. Deli se u dve mahale, koje su na obodu prostrane vrtače i na stranama suve doline ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kalica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Kalica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje u Gornjem Bihoru na padinama Borovog brda i Sirove gore. Tip sela, zemlje i šume. Deli se na Komarsku i Vlašku Kalicu. Krajevi u Komarskoj Kalici su: Laništa, Medveđi do, Solila, Gojkovača, Galjsko brdo, Paljevine i V ...

Read more

Prezimena u Deski

Pregled prezimena koja su prisutna u matičnim knjigama u Deski kod Segedina, u 19. veku (spisak nije konačan) : Avramov Adamov Arsenov Babin Belajski Bisać Bisić Božin Borzaš Brankov Brcan Brcanov Brcanski Bunjac Bunjevac Burcelov Bućkoš Vasin Vasić Vereš Vidakov Vukosavljev Gavrin Gain Gaičin Galeš Gerga Gičin Govedarov Grabić Dabić Dondoš Đurašinov Đurin Živanović Živkov Ivanov Iličin Iličić Jančikin Jevremov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Voljavac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Voljavac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na desnoj obali Lima sa obe strane Zahumskog potoka koji tu utiče u Bistricu. Jedai deo sela je na padinama brda Marine ravni i Oraha, a drugi u aluvijalnoj ravni. Zemlje, šume i vode. Glavniji potesi su: Dvo ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Nedakusi (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Nedakusi, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo sgaro naselje, koje se pominje još u srednjem veku, zauzima povoljan položaj na obodu Bjelopoljskog polja. Kuće cu na dodirnoj liniji plodne ravni i bogatih strana gde izbijaju i jaki izvorn mineradne vode. Tip nase ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Potkrajci (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Potkrajci, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela, zemlje, šume, vode i starine. Jedan deo sela je na obodu bjelopoljske ravni, a drugi na obali Lima. Seoski potesi su: Lađišta, Velike njive, Vodoplava, Podgore. Selišta, Podselište, Uvale, Barci, Glavice, Dužavice, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bijedići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Bijedići (po knjizi Bijediće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u dolini Krajtinskog potoka, koji izbija ispod Krajetina i utiče u Lim kod Voljavca. Naselje je u gornjem toku ovoga potoka, sa obe strane. Zemlje, šume i starine u selu. Kuće su vezane za zar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pećarska (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Pećarska, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo na padinama brda Gradine i Ljeskovca u izvorištu Pećarskog potoka. Kuće su na malim zaravnima izmeću potočića i vododerine, pa je naselje zbog toga razbijeno u mnogobrojne grupice kuća. Zemlje i šume. Svi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Boturići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Boturići (po knjizi Boturiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i komunikacije. Naselje na mestu gde Boturićki potok utiče u Bistricu. Tu se steklo nekoliko povoljnih uslova: plodno zemljšcte pored Bistrice i potoka, blago pobrđe i pristup šumi i ispaši, a osim ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top