You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 13)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Galica (Vučitrn)

Poreklo stanovništva sela Galica, opština Vučitrn – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, starine, vode i tip sela. Seosko naselje Galica nalazi se u podnožju brdovitog zemljišta, a staroga je datuma. Galica je naselje džematskog tipa, a sačinjavaju ga mahale, koje se nazivaju prema ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Zabelj (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornji Zabelj (po knjizi Gornji Zabel), opština Glogovac – Kosovski  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela. Gornji Zabel. — Zabe! i Epé'rm, je seosko naselje ravničarskog dreničkog džematskog tipa, koje se nalazi na Dreničkoj ravnici. Gumna rodovska se nalaze u seoskim okućnica ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Obrinje (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornje Obrinje, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, vode i ostali podaci. Gornje Obrinje. — Obrinje Epčrm, pripada džematskom tipu sela. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama, kao vrtovi. Bunarska voda se upotrebljava za piće i ostale kućne potre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Fuštica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Fuštica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, ime i tip sela. Gopnja Fuštica. – Fushtica e Epérme, je selo razbijenog džematskog tipa. Deli se na dve mahale: Dajić i Otit. Zasnovano je na brežuljkastom zemljištu, koje se zove Kodra. Prema n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Koretica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Koretica (po knjizi Gornja Koratica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gornja Koratica. – Koratica e Epérme, nalazi se na Dreničkoj površi, a pripada džematskom ravničarskom tipu sela, čije su mahale zbijene. Naselje ima zajedn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Godance (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Godance, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela. Godance pripada čiflačkom mahalskom tipu sela, sa zbijenim mahalama. U prošlosti, Godance je bilo čiflak roda Garića iz Vučitrna. Do sela se nalazi od starine seosko groblje. Vode i ostali podaci ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Glogovac

Poreklo stanovništva naselja Glogovac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip naselja. Glogovac se nalazi u dreničkoj ravnici, u neposrednoj blizini reke Drenice, a pripada džematskom ravničarskom tipu, čije su mahale zbijene. Vode. Domaća stoka se napaja na reci Dren ...

Read more

Poreklo prezimena, Gladno Selo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gladno Selo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj, ime, vode i tip sela. Ovo selo je džematskog tipa, sa 4 mahale koje se nazivaju po rodovima koji u njima obitavaju. Evo tih mahala: Krasnići, Beriš ili Didaj, Ladrovce i Koraćica. Ime selu narod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vučak (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Vučak, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj i tip sela. Vučak pripada visinskom džematskom tipu, dreničkog sela sa raštrkanim džamatima. Vučak se nalazi u podnožju Kosmače. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama, ili do ovih. Vode. Seljani se snabd ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Vrbovac (Vrbovce) nalazi se na obodu jezerske terase, a pripada džematskom tipu. U 1935. godini prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva, u ovom selu su postojale ove tri ma ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top