You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 12)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Dankoviće (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Dankoviće, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Dankoviće naseljava stanovništvo doseljeno iz Gornjeg Laba (oko 80%). Ca područja Kopaonika doseljeni su: -Vasići, -Jovići, -Nešići, -Pavlovići i drugi. U novije vreme sa Kosova su došli: ...

Read more

Poreklo prezimena, grad Kuršumlija

Poreklo stanovništva, grad Kuršumlija, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Kuršumlija je u prošlosti Toplice imala veoma značajnu ulogu. U njoj je jedno vreme bio dvorac Stevana Nemanje. Pre dolaska Turaka bila je naseljena srpskim stanovništvom, da bi je posl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Baćoglava i Markoviće (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Baćoglava i Markoviće, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Baćoglava i Markovića su sela koja su postala prigradska naselja Kuršumlije. U Baćoglavu su iz Ibarskog Kolašina doseljeni: -Čaralići, -Krasići, -Radovanovići, -Vukadinovići ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Selište (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, naselje Selište, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Selište, kod Kuršumlije, naseljeno je posle 1878. Godine stanovništvom iz Crne Gore. -Perovići su doseljeni iz Cuca 1878. godine. Većina domaćinstava porodice Perović preselilo se y Jab ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Kuršumlijska Banja (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, naselje Kuršumlijska Banja, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Kuršumšjska Banja je naseljena stanovništvom sa Kosova, Kopaonika, iz Crne Gore, Šumadije ·i drugih krajeva. -Perovići i: -Dragutinovići doseljeni su 1911. godine — prvi iz Kuč ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Samokovo (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Samokovo, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Samokovo naseljava stanovništvo poreklom iz Crne Gore. Crnogorskog porekla su: -Đurovići, -Krapovići, -Radovići, -Savelići, -Novčići, -Baćovići, -Dragovići, -Lukovići, -Jakovljevići, -Mi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rača, Orlovac i Prevet(n)ica (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, sela Rača, Orlovac i Prevet(n)ica, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Raču, Orlovac i Prevetnicu naseljava stanovništvo iz Crne Gore, Sandžaka, sa Kosova i Kopaonika. Godine 1906. iz Morače su se u Raču doselili: -Medenice i: -Vujisići. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tijovac (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Tijovac, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tijovac je naseljen stanovništvom iz Crne Gore, područja Laba i Novog Pazara. Prema pričanju Radojka Aleksića: -Aleksići su poreklom iz Morače. Najpre su ce doselili u Mošutu, kod Kraguje ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Tačevac i Vrševac (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, sela Tačevac i Vrševac, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. U Tačevac i Vrševac iz Nikšićkih Rudina doselilo se 1889. godine 52 domaćinstva. -Andrijaševići su y Tačevac došli iz Velestova 1889. godine. Doseljenici iz Starog Kolašina su: ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dabinovac (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Dabinovac, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. U Dabinovac se 1889. godine doselilo 80 porodica iz Banjana, na primer: -Baćovići, -Matovići, -Perovići, -Popovići, -Tomaševići i: -Koprivice. Godine 1904. iz Banjana su se doselili: -B ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top