You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 12)

Завичај

Порекло презимена, село Градиште (Књажевац)

Порекло становништва села Градиште, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Градиште се налази на десној обали Алдиначке или Големе Реке. Изнад њега је брдо Обешеник. Куће су на једној заравни изнад поменуте реке тако, да селу река не може нашкодити. Западно поред ...

Read more

Порекло презимена, село Горња Соколовица (Књажевац)

Порекло становништва села Горња Соколовица, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. На пола часа од Жуковаца на десној обали Алдиначке Реке налази се село Горња Соколовица. Све је на присојној страни, а пружа се у правцу речнога тока. у дужину. Опкољено је скоро ca ...

Read more

Порекло презимена, село Балинац (Књажевац)

Порекло становништва села Балинац (по књизи Балинци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Балинци су у једној склопчини од косара и висова, a скоро на извору Балиначке Реке. На истоку од села су висови: Самотица, Гарван, Големо Дрво; на северу је једна коса са ...

Read more

Порекло презимена, село Старо Корито (Књажевац)

Порекло становништва села Старо Корито, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово је село на обалама истоимене реке, која полази од Балинаца, а протиче кроз Ст. Корито, Кандалицу и Жуковце. Оно се као пантљика пружа и с једне и с друге стране реке y дужину, а у ш ...

Read more

Порекло презимена, село Кандалица (Књажевац)

Порекло становништва села Кандалица, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Изнад Жуковаца за пола часа је на Жуковачкој Реци село Кандалица. Налази се све у присоју, на десној обали поменуте реке. Са свих је скоро страна ограђено косама и брдима. Према селу је на ...

Read more

Порекло презимена, село Жуковац (Књажевац)

Порекло становништва села Жуковац (по књизи Жуковци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Испод Кандалице, на Кандаличкој Реци (која се овде зове Жуковски или Жуковачка Река) стоји село Жуковци. Находи се на обема обалама поменуте реке, мање на левој (око 20 ку ...

Read more

Порекло презимена, село Видовац (Књажевац)

Порекло становништва села Видовац (по књизи Видовци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село Видовци је на десној обали Видовске Реке, све у присоју, окренуто ка југу. Пружа се. као и Штитарци. у правцу речног тока (И. - З.). Cа јужне и северне стране село је ...

Read more

Порекло презимена, село Штитарац (Књажевац)

Порекло становништва села Штитарац (по књизи Штитарци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село Штитарци је на десној обали реке, које се овде зове Штитарска Река. Пружа се у правцу исток-запад, те је окренуто југу. Са источне стране је селу Смрдански Поток, п ...

Read more

Порекло презимена, село Трговиште (Књажевац)

Порекло становништва села Трговиште, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића Заглавак – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Трговиште је на обалама Трговишке Реке, нешто више ушћа ове у Трговишки Тимок. C обеју страна иривљештено је висовима: c леве стране је Обли Камен или Ђуле и, много виши, Гарванит или Гарван ...

Read more

Порекло презимена, село Локва (Књажевац)

Порекло становништва села Локва, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића Заглавак – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Локва је у једној локвини, улоци, на коси која дели воде Локванској и Берчиновачкој Реци или Бошави или Башави (Суха Река), а под висом Чојница. Прича се да је овде било језеро (види постанак се ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top