You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 11)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Radičevac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Radičevac (po knjizi Radičevci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Radičevci je u dolini Radičovačke Reke, koja postaje iz Golemo Reke i Meljiške Reke. Pruža cc duž pomenuto reke (pravac i.–z.) od ušća Levače, koja prodire između Vl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarbanovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Šarbanovac (po knjizi Šarbanovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Šarbanovci se nahodi na tri četvrti časa hoda ispod Radičevaca, na Radičevačkoj Reci, koja se ovde zove Golema Reka. U sredini sela se stiču dva potoka: Paljevine ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šipovice (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Šipovice, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Malo naselje u prostranoj uvali izmeću šumovite kose Razmilovca, Kosmače i Vrha, koji ga dele od susedni naselja. Vode. Uvala je izžljebljena plitkim vrtačama i suvim dolinama. Dve takve doline kojima povremeno teče v ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sipanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Sipanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje vezano za niz malih dolinica i uvala u podnožju brda Gvozda, Venca i drugih kosa koje ga dele od Bihora. Na drugoj, severnoj sgrani, od susednih sela ga odvaja vrtačama ižljsbljena Ostronoša. Vode. Iako je na k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Negobratina (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Negobratina, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.      Položaj sela i vode. Selo je u prostranoj uvali oblika slepe doline. U njoj su ogolićene vododržive dijabazrožnjačke stene, pa ovde–onde izbijaju izvori, od kojih su najvažniji: Studenac blizu Klisure i Vrslo kod Tavnika. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Kašić (Benkovac)

Donji Kašić je selo u Ravnim Kotarima (Dalmacija), istočno od Zadra i severozapadno od Benkovca. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Administrativno pripada gradu Benkovc (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviše tačka je Mandića glavica (192.6 m). Pravoslavna crkva Svetog Ilije podignuta je 1872. godine, na rubu sela, prema Islamu Grčkom. Srušena je u ratu 1993, ali ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Milovo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Milovo (po knjizi Milovo Polje), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i starine. Seoce na mestu gde sa glavnom spajaju još dve manje doline, kojima vode putevi. Naselje je na stranama i zaravnima iznad dolina. I Milovo Polje je staro naselje. Na kosi iznad Jama se vi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vukšići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Vukšići* (po knjizi Dupljaci-Leposavljevići), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i stari nazivi sela. Raniji naziv Leposavljevići dalazi po rodu koji je tu živeo pre seobe u doba Prvog ustanka. Kada je ovo stanovništvo iseljeno, naselili Dupljaci iz Lozne, po kojima je ...

Read more

Poreklo prezimena, Osmanbegovo Selo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Osmanbegovo Selo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo je dobido ime po Osmanbegu Ćoroviću koji je kupio čifluk za dve puške "sadelinke". Pre toga ono je imalo dva naziva (za dve mahale): Čolovska i Tepić-mahala, po rodovima koji su tu živeli. Selo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đalovići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Đalovići (Petrovići), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima zgodan položaj na sastavcima suvih dolina kojima vode putevi prema Sjenici, Bihoru i Bistrici. Tip sela. Deli se u dve mahale, koje su na obodu prostrane vrtače i na stranama suve doline ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top