You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 10)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Gornja Sokolovica (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Sokolovica, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na pola časa od Žukovaca na desnoj obali Aldinačke Reke nalazi se selo Gornja Sokolovica. Sve je na prisojnoj strani, a pruža se u pravcu rečnoga toka. u dužinu. Opkoljeno je skoro ca ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Balinac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Balinac (po knjizi Balinci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Balinci su u jednoj sklopčini od kosara i visova, a skoro na izvoru Balinačke Reke. Na istoku od sela su visovi: Samotica, Garvan, Golemo Drvo; na severu je jedna kosa sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Staro Korito (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Staro Korito, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo je selo na obalama istoimene reke, koja polazi od Balinaca, a protiče kroz St. Korito, Kandalicu i Žukovce. Ono se kao pantljika pruža i s jedne i s druge strane reke y dužinu, a u š ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kandalica (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Kandalica, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Iznad Žukovaca za pola časa je na Žukovačkoj Reci selo Kandalica. Nalazi se sve u prisoju, na desnoj obali pomenute reke. Sa svih je skoro strana ograđeno kosama i brdima. Prema selu je na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žukovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Žukovac (po knjizi Žukovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ispod Kandalice, na Kandaličkoj Reci (koja se ovde zove Žukovski ili Žukovačka Reka) stoji selo Žukovci. Nahodi se na obema obalama pomenute reke, manje na levoj (oko 20 ku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vidovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Vidovac (po knjizi Vidovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Vidovci je na desnoj obali Vidovske Reke, sve u prisoju, okrenuto ka jugu. Pruža se. kao i Štitarci. u pravcu rečnog toka (I. - Z.). Ca južne i severne strane selo je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štitarac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Štitarac (po knjizi Štitarci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Štitarci je na desnoj obali reke, koje se ovde zove Štitarska Reka. Pruža se u pravcu istok-zapad, te je okrenuto jugu. Sa istočne strane je selu Smrdanski Potok, p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trgovište (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Trgovište, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Trgovište je na obalama Trgoviške Reke, nešto više ušća ove u Trgoviški Timok. C obeju strana irivlješteno je visovima: c leve strane je Obli Kamen ili Đule i, mnogo viši, Garvanit ili Garvan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lokva (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Lokva, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lokva je u jednoj lokvini, uloci, na kosi koja deli vode Lokvanskoj i Berčinovačkoj Reci ili Bošavi ili Bašavi (Suha Reka), a pod visom Čojnica. Priča se da je ovde bilo jezero (vidi postanak se ...

Read more

Porteklo prezimena, selo Berčinovac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Berčinovac (po knjizi Berčinovci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića Zaglavak – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Berčinovci se nastavlja od Gornjeg Zuničja na obema stranama Berčinovačke („Sive“) Reke ili Bošave. Zemljište se na levoj strani rečnoj talasaste spušta u reku, i zo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top