You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 10)

Завичај

Порекло презимена, село Кривеник (Качаник)

Порекло становништва села Кривеник (по књизи Крвеник), општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази у изворишној челенци Крвенске Реке, десне притоке Лепенца. Челенка је окренута према истоку и стога су куће заклоњене од западног ветра. Воде. Становници добија ...

Read more

Порекло презимена, село Режанце (Качаник)

Порекло становништва села Режанце, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази у горњем делу Ортице, десне притоке Лепенца. Куће су поређане на заравнима са обадве стране реке. Воде. Становништво добија воду из 11 бунара, које се налазе по двориштима, и некол ...

Read more

Порекло презимена, село Горанце (Качаник)

Порекло становништва села Горанце, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је на високој језерској површи (око 700 м), која је око села врло изразита. На западној страни у површ се усекла Горанска Река, лева притока Вардара. Воде. Становништво добија воду са чесама ...

Read more

Порекло презимена, село Пустеник (Качаник)

Порекло становништва села Пустеник (по књизи Стари и Нови Пустеник), општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Стари Пустеник Положај села. Село се налази у дубоком долинском делу лево од Котлинске Реке при њеном ушћу y Лепенац. Воде. Вода за пиће добија се из чесама (три), са извора и ...

Read more

Порекло презимена, село Стража (Качаник)

Порекло становништва села Стража, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мање село у подножју Љуботена. Куће су поређане са леве стране Котлинске Реке на заравњеној коси преко које води пут из Полога за Косово. Воде. Становништво добија воду са извора, неколико чесама ...

Read more

Порекло презимена, село Котлина (Качаник)

Порекло становништва села Котлина, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село лежи растурено по заравњеним косама које се налазе на левој страни Котлински Реке. На источном крају насеља протиче мања речица. Она у пролеће и у јесен нагло надолази и становницима чини зн ...

Read more

Порекло презимена, село Иваја (Качаник)

Порекло становништва села Иваја, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази у самом изворишном делу Ивајског Потока. Куће су у проширењу долинице заклоњене од ветрова и леже на обема долинским странама. Воде. Становништво се служи изворском и бунарском водом ...

Read more

Порекло презимена, село Гајре (Качаник)

Порекло становништва села Гајре, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази y непосредној близини Качаника са десне стране Лепенца. Куће су на тераси високој око 644 м, која је језерског постанка и добро очувана. Изнад кућа je ранија језерска обала. Воде. Во ...

Read more

Порекло презимена, село Штрбац (Књажевац)

Порекло становништва села Штрбац (по књизи Штрпци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село Штрпци се находи у равници на десној обали Трговишкога Тимока. Источним крајем села продире Живулићински Поток. Врло је бујан, али не чини штете селу. Други омањи поток ...

Read more

Порекло презимена, село Доња Каменица (Књажевац)

Порекло становништва села Доња Каменица, општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића „Заглавак“ – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Доња Каменица је удаљена скоро подједнако од Г. Каменице и Штрбаца, т. ј. пола часа хода. Налази се у долини Трговишког Тимока, на његовој левој обали (у осоју). Са јужне стране село j ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top