You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Femića Krš (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Femića Krš (po knjizi Krš Femijića), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Nalazi ce na stranama koje se od Previjanskog brda spuštaju prema koritu Lima. Pored Lima js mada aluvijadia ravan i dve uske fluvigdacijalne terase, koje su ugdavnom pod livadama. Zemlje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Murovac (Berane)

Poreklo stanovništva sela Murovac, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kao i Javorova Murovac je na krečnjačkoj površi. Kuće su vezane za vrtače i male doline u kojima je zemljište povoljno za zemljoradnju. Vode. Na ogolićenim škriljcima ima izvorsks vode. Zemlje i šume. Livade Vilinice su na str ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Javorova (Berane)

Poreklo stanovništva sela Javorova, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na krečnjačkoj zaravni izmeću duboke klisure i Poročkog brda. Površ je ižljebljena vrtačama po čijem su obidu kuće. Tip sela. Mali povijarac Ulica deli selo na Gornju i Donju Javorovu. Vode. Ni u jednom delu nema dov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dašča Rijeka (Berane)

Poreklo stanovništva sela Dašča Rijeka, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje je u dolini reke istog imena koju sačinjavaju nekoliko potočića. Dolinu reke prate dve krečnjačke kose, ispod kojih su naselja na prisojnoj strani. Tip sela. Dašča Rijeka se deli na Gornje i Donje Selo. Y Donjsm S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kruščica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Kruščica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ostali podaci o selu. Naselje izmeću planine Kruščice i Klisure. Reka deli selo na osojnu i prisojnu stranu. Na prisojnoj strani su kuće i oko njih njive. U osoji su glavne livade - Sedivrane. Planine (Musina jama, Haništa, K ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Savin Bor (Berane)

Poreklo stanovništva sela Savin Bor, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Potok Sadrigaća deli Bor od Savina brda. Selo je na blagim stranama brda Komarev laz. Manja kosa deli ga na dva dela: Staro Selo i Bare. Zemlje i šume. Njive su oko kuće, a livade ispod seda. Planina Pločnik i Crno vrelo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bor (Berane)

Poreklo stanovništva sela Bor, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje u prostranoj uvali između planinskih strana Pločnika i Komarevca, sa jedne, i Smiljevine, s druge strane. Mala uzdužna kosa Savino brdo deli selo u dva dela. Zemlje i šume. Bor se odlikuje bogatstvom u livadama i ispaš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobrodole (Berane)

Poreklo stanovništva sela Dobrodole, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje je u prostranoj izvorišnoj čelenci Popče. Zemlje i šume. Prostrana uvala koja se po dnu sastoji od vododržljivih stena, pokrivena je livadama i njivama. Livade su po dnu „Polja“, koje je močvarno, a njive na krajevi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lješnica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Lješnica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo je u dolini reke Lješnice, po kojoj je i dobilo svoje ime. Naselje je u živopisnoj i plodnoj ravni uokvirenoj šumama. Zemlje i šume. Po dnu ravni pored reke su livade i njive pod kukuruzom; na blagim pobrćima su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Godočelje (Berane)

Poreklo stanovništva sela Godočelje, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo na prisojnoj strani koja se sa brda Vreže i Ostre stijene u malim padinama postepeno spušta prema reci Lješnici. Zemlje i šume. Zemljište je dosta plodno i vrlo povoljno za strna žita i voće. Gdavni seoski potesi pod ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top