You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Dedaj (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Dedaj, opština Prizren – Prizrenski okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Ime i starine u selu. Iako je stanovništvo u selu skorašnje i selo od njega dobilo ime, ipak je na ovom mestu i ranije bilo neko selo: ispod sela ima vrlo veliko staro m ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lipovac (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Lipovac, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Starine i ostali podaci o selu. Iznad sela je Guri Kišes (Crkvena Stena). Godine 1940. bilo je u selu 28 muslimanske - arbanaških i 22 srpske naseljeničke, svega 50 kuća. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kušnin (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Kušnin, opština Prizren – Prizrenski okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Osnovni podaci o selu. Smatra se da je selo mlađe od Damnjana. Nekada su u selu bili katolici Fande (Miriditi), ali sada samo jedna muslimanska kuća y selu vodi porekl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rogovo (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Rogovo, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip i ostali podaci o selu. Rogovo je veliko selo u polju pored Drima. U selu su četiri mahale: Mala poštr, Džamiska mala, Mala epr i Mala hamamit. Godine 1940. bi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bistražin (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Bistražin, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine, a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšti podaci o selu. Do 1932. godine u selu su bili samo katolici Arbanasi, koji su y tursko vreme bili na begovskoj zemlji, i stoga je stanovništvo bilo veoma pokretlj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Smać (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Smać, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšte napomene o selu. Selo je bilo begovsko i čifčije su se često smenjivale. Dolazile su pojedinačno sa raznih strana, često bežeći od krvi, a neki tražeći bolje mesto. Pos ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ujz (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Ujz, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšti podaci o selu. Selo je maleno i 1940. godine bio je jedan seoski starešina za Ujz i Fšaj. Priča se da je nekada ovde bilo veliko selo: da je bilo 300 kuća, ali ih je k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Damjane (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Damjane (po lnjizi Damnjane), opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Ime sela. Niko ništa ne ume da kaže o imenu ovota sela, koje, očigledno, nije arbanaško. To je ime ili uspomena na neku crkvu ili nekog hrišćanskog st ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grčina (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Grčina (po knjizi Grčin), opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Starine u selu. Jedan naseljenik iz Damnjana uveravaše me da je slušao od samih Arbanasa da je u Grčinu bilo nekada pet srpskih  crkava. Inače nisam mogao ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Goden (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Goden, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Poreklo stanovništva. Selo je 1940. godine imalo 9 muslimanskih - arbanaških i 8 srpskih naseljeničkih, svega 17 kuća. ARBANASI MUSLIMANI: -Marin ili Morin (7 k). Sve su to ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top