You Are Here: Home » Trag (Page 8)

Trag

Digitalizovana knjiga: O poreklu Slovena

Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj knjizi Pavela Jozefa Šafarika "O poreklu Slovena", koja ide uz opširniji uvod u kojem se govori o istinama i zabludama istoriografa kada je reč o poreklu Slovena (Srba) NAPOMENA: Tekst Šafarikove knjige u digitalnom izdanju počinje od 21. stranice   O poreklu Slovena, Pavel Jozef Šafarik, 1828. godine ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Karlovačko vladičanstvo

Portal Poreklo daje link ka kapitalnoj knjizi Manojla Grbića "Karlovačko vladičanstvo", u kojoj je ovaj sveštenik i profesor Srpske učiteljske škole u Karlovcu sabrao brojna dokumenta o naseljavanju i postojanju Srba u području Gornje Krajine (Žumberka, Banije i Korduna) i Like. Napomena: Reč je o prvoj knjizi Karlovačkog vladičanstva u kojoj Manojlo Grbić obrađuje dva poglavlja: "Kako je ovo vladičanstvo nastalo i ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo

Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj knjizi, tj. studiji Relje Novakovića "Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo". U knjizi se na dosta mesta, zajednički prati poreklo Srba i Hrvata, što je i razumljivo jer je studija nastala u vreme postojanja SFRJ, 1977. godine.   Kliknite na link:  Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo, Relja Novaković, 1977. godine ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Život i običaji Srba graničara

Portal poreklo daje vam link ka izuzetno vrednoj knjizi sveštenika Nikole Begovića "Život i običaji Srba graničara", u kojoj je on sabrao narodne običaje - od načina odevanja, preko verskih svetkovina, do narodskih lekova... U uvodnom delu knjige, istaknuta su imena svih pretplatnika iz različitih delova Austro-ugarske monarhije, ali i tadašnje (1887. godine) Kraljevine Srbije, kao i Crne Gore. Tako se tu mogu n ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Etnološka studija o severoistočnoj Bosni

Portal Poreklo daje link ka studiji uvaženog etnologa  Milenka S. Filipovića u kojoj je obradio stanovništvo i naselja severoistočne Bosne. Između ostalog,  u ovoj knjizi mogu da se pronađu vredni podaci o naseljima Semberije, Zvorničke Srpeče, Usore, Vakufa, Vučjaka, Trebave, kao i Bosanske Posavine.   Kliknite na link:  Prilozi etnološkom poznavanju severoistočne Bosne, Milenko S. Filipović, 1969. godine ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Unac

Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj knjizi Petra Rađenovića "Unac" (antropogeografska ispitivanja), u kojoj su obrađena naselja i stanovništvo zapadne Bosne, u slivu reke Unac. NAPOMENA: Kopija je nešto lošijeg kvaliteta, ali uz malo truda da se pročitati. Naoružajte se strpljenjem. Kliknite na link:  Unac, Petar Rađenović, 1925. godine ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Pounje u Bosanskoj Krajini

Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj knjizi Milana Karanovića "Pounje u Bosanskoj Krajini", u kojoj su obrađena brojna sela severo-zapadne Bosne.  Uz link ka knjizi dajemo vam i etničku kartu prostora (srednjeg Pounja) koji je Karanović istražio. Klinkite na link: Pounje u Bosanskoj Krajini, Milan Karanović, 1925. godine ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Srpski prezimenik

Portal Poreklo daje vam link ka knjizi Velimira Mihajlovića "Srpski prezimenik", u kojoj su data tumačenja za brojna srpska prezimena, poređana po azbučnom redu. NAPOMENA: Zbog iznenadne smrti pisca, u knjizi su u najvećem delu obraćena prezimena koja počinju sa slovom A pa do slova LJ, dok je od početnog slova M nadalje obrađen veoma mali broj prezimena. Kliknite na sledeći link:  Srpski prezimenik, Velimir Miha ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top