You Are Here: Home » Trag (Page 7)

Trag

Vodič kroz Arhiv Srbije – u potrazi za porodičnim korenima

Arhiv Srbije, smešten u centru Beograda, u monumentalnom zdanju izgrađenom po projektu čuvenog ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova, nezaobilazno je mesto mnogih koji su se upustili u istraživanje svog porekla. Portal Poreklo je za vas saznao šta sve može da se pronađe i kakve su procedure za korišćenje građe u ovoj instituciji od nacionalnog značaja.   Naš vodič kroz Arhiv Srbije je arhivist mr Ljubinka Ško ...

Read more

Popisi stanovništva BiH iz 1879, 1885. i 1910. godine

Portal Poreklo objavljuje tri popisa Bosne i Hercegovine koji je sprovela (okupaciona) vlast Austrougarske. U ovim popisima navodi se precizan broj stanovnika za svako naseljeno mesto u BiH, uz navođenje kojim konfesijama pripadaju. NAPOMENA: Dokumenti su u PDF, dosta su veliki, pa zahtevamo malo strpljenja prilikom njihovog otvaranja. Kliknite na linkove: Popis Bosne i Hercegovine iz 1879. godine Popis Bosne i He ...

Read more

Spisak dostupnih pravoslavnih matičnih knjiga sa područja Banije

Portal Poreklo objavljuje spisak dostupnih matičnih knjiga (po mestima), koji se nalaze u Državnom arhivu u Sisku. Ovaj vredan registar za one koji su poreklom sa Banije, objavljujemo u originalu, zahvaljujući kolegama iz Srpskog Rodoslovnog Društva "Rodoslovlje" NAPOMENA: Navodimo spisak kratica MKR – matična knjiga rođenih MKU – matična knjiga umrlih MKV – matična knjiga vjenčanih S – popis žitelja u pravoslavnim ...

Read more

Banija – literatura za proučavanje doseljavanja, naselja i prezimena

Portal Poreklo objavljuje spisak literature za period od doseljavanja na Baniju do 1948. godine: [1] Manojlo Grbić, Karlovačko vladičanstvo, Karlovac, 1891-1893. - osnovni izvor podataka o naseljavanju Srba [2] Dr Slavko Gavrilović, Građa za istoriju Vojne krajine u XVIII. vijeku; Banska Krajina XVII-XVIII. vijek (dve knjige), Beograd, 1997. - arhivska građa o naseljavanju Srba, dosta prezimena, raznih spiskova, sp ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Jevto Dedijer – Hercegovina i Jovan Erdeljanović – Bratonožići

Portal poreklo daje vam link ka digitalizovanom izdanju 12. knjige Srpskog etnografskog zbornika u kojoj su dve antologijske studije. Prvo i obimnije je istraživanje Jevta Dedijera - Hercegovina, a u drugom delu je studija Jovana Erdeljanovića o Bratonožićima. NAPOMENA: Imajte strpljenja, dokument je u PDF formatu i prilično je velik, pa se sporije otvara. Kliknite na link: Jevto Dedijer - Hercegovina/Jovan Erdelj ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković daje prikaz knjige "Opširni popis Kliškog sandžaka 1550. godine", u kojem se pominju Srbi nastanjeni u dalmatinskoj Zagori, Lici i Krbavi. NAPOMENA: Tekst iz knjige koju su obradili Fehim DŽ. Spaho i Ahmed S. Aličić, a priredila Behija Zlatar, prenosimo u originalu.  Osmanski katastarski popisi – tapu tahrir defteri – predstavlja bogatu i raznovrsnu građu za izučavanje ...

Read more

Edicija „Koreni“ (katalog)

Portal Poreklo objavljuje katalog edicije "Koreni" (izdavač JP "Službeni glasnik"), u kojem je precizno naveden sadržaj za svaku od dosad objavljenih knjiga. NAPOMENA: Imajte strpljenja, dokument je dosta "težak" pa se malo sporije otvara. Kliknite na link: KORENI - katalog ...

Read more

Srpski imenoslov

Saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić priredio je tekst o knjizi "Srpski imenoslov" Velibora Lazarevića u kojoj su na sveobuhvatan način obrađeni razni vidovi imena  „Srpski narod, gde god da je živeo ili živi, imenovao je svoje potomstvo, predele, naselja, biljke, životinje, bube, vetrove i zvezde želeći, pre svega, da imenima ulepša život, da rečima postavi duhovne belege kojima će svedočiti o sebi... Ovaj ...

Read more

Na današnji dan: Govor kneza Mihaila Obrenovića na Miholjskoj skupštini

29. septembra 1867. - Otvarajući Miholjsku skupštinu u Kragujevcu, srpski knez Mihailo Obrenović je rekao: "Jedina moja i narodna velika želja ispunjena je, jer su garnizoni turske vojske iseljeni iz Srbije, gradovi na rekama Savi i Dunavu su u našim rukama, sloboda i unutrašnja nezavisnost Srbije postale su prava istina." Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj knjizi "Miholjska skuppština". Kliknite na l ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjeverozapadnoj Bosni

Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj knjizi Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjeverozapadnoj Bosni, autora Vladislava Skarića "Mi smo našli nesumnjivih znakova, da pravoslavni narod, ako i ne sav, a ono dobrim dijelom nije autohton u sjeverozapadnoj Bosni, već došljak sa daleka juga" (iz uvoda knjige). Kliknite na link:  Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjeverozapadnoj Bosni, Vladislav Skarić, 1918. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top