You Are Here: Home » Trag » Arhive

Arhive

Prezimena i krsne slave u Parohiji srpsko-grapskoj prema popisu domaćinstava iz 1911. godine

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Godine 1911. u Parohiji srpsko-grapskoj proveden je popis domaćinstava koji se u vidu Domovnika čuva i danas u službenim prostorijama Parohije srpsko-grapske u Grapskoj Donjoj kod Doboja (Republika Srpska, BiH). Parohija srpsko-grapska obuhvatala je tada sledeća sela: Bušletić, Srpska Grapska (danas Grapska Donja), Turska Grapska (danas Grapska Gornja), Kost ...

Read more

Arački tefter iz 1829/1930. za selo Rašković (Gruža)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić TEFTER SPAHIJSKOG PRIHODA (ARAČKI TEFTER) 1829/1830. ZA SELO RAŠKOVIĆ  U KNEŽINI GRUŽI, KRAGUJEVAČKA NAHIJA Stojan Milutinović, 62 godine sin  Ćiro, 30 godina sin Milutin, 27 godina Risto Milutinović, 48 godina brat  Jovan, 32 godine Vilotije Milutinović, 72 godine sin Stevan, 27 godina sin Todor, 14 godina unuk Spasoje,3 godine Janićije Janićijević, 42 godine s ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige krštenih (rođenih) crkve u Borču za 1837. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić Pored  popisa, crkvene knjige su najdragoceniji i najpouzdaniji izvor podataka o stanovništvu. Matične knjige su uvedene 1837. godine, tako da ne postoje stariji zapisi o krštenim, venčanim i umrlim. Svaki paroh crkve je bio u obavezi da u svojoj parohiji upisuje u matične knjige podatke o rođenoj deci, sklopljenim brakovima i umrlim  licima. U boračkoj crkvi su se, ...

Read more

Tefter spahijskog prihoda (arački tefter) 1829/1830. godine za selo Knić u knežini Gruži, Kragujevačka nahija

Zahvaljujući saradniku portala Poreklo Saši Zariću u prilici smo da objavimo dosad neobjavljen popis odnosno tefter spahijskog prihoda za selo Knić iz 1829/1830.  godine. Izvor: Zbirka teftera 626. Original se čuva u Arhivu Srbije u Beogradu Milan Babić    6 godina Gavrilo Babić 40 godina sin  Jovan  19 godina sin  Dimitrije  6 godina Petar Babić  29  godina Marko Babić   34 godine sin Radovan 7 godina Jovan ...

Read more

Žrtve fašističkog terora u Baranji (1941-1945)

Kotar Batina: 1. Balatinac Marko, rođen 1922. u Gajiću, 29. XVIII 1941. prisilno mobilisan u mađarsku vojsku, a ubijen 3. XI 1941. u Pečuju. 2. Banac Mato, rođen 1917. u Branjinom Vrhu, zavičajan u Branjinom Vrhu, učesnik NOP-a, uhapšen 1941. u Branjinom Vrhu i osuđen na jednu i po godinu robije. Kaznu je izdržavao u Pečuju, a krajem 1942. poslan je na prisilni rad na istočni front, gde je i poginuo početkom 1 ...

Read more

Žrtve komunista u Kragujevačkom okrugu

U prilogu se nalazi nepotpun spisak žrtava komunista iz Kragujevca i okoline koji je tokom svog dugogodišnjeg istraživanja sastavio Miloslav Samardžić na osnovu različitih izvora koji se navode u tekstu. Spisak čini lista osoba ubijenih od strane komunista u Kragujevačkom okrugu bez suda ili bez pravno valjane presude za vreme trajanja Drugog svetskog rata i godina previranja neposredno posle rata. 1. Bogoljub Nik ...

Read more

Martolozi u gradovima u Baranji

Martolozi (ngrč. αμαρτολως, tur. martoloz) su bili hrišćani koji su kao vojnici služili u turskim pograničnim gradovima tokom 16. i 17. veka. Padom podunavskog dela Baranje pod tursku vlast, nakon Mohačke bitke 1526. godine, dolazi do formiranja Mohačkog sandžaka, a nepune dve decenije kasnije, padom Stonog Beograda, Ostrogona, Višegrada i Nograda, dođe do formiranja još osam sandžaka (Budimski, St. Beogradski, ...

Read more

Kordunaši u Srpskoj vojsci – Prvi Svetski rat

Spisak Kordunaša "Solunskih dobrovoljaca" tj. vojnika Srpske vojske u Prvom Svetskom ratu, preuzet iz knjige "Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj izgradnji" Historijskog arhiva Karlovac (Kordunaši su, kao i ostali Srbi sa teritorije Austro-ugarske monarhije u Srpsku vojsku dolazili uglavnom na dva načina: 1) ili su pre rata otišli "trbuhom za kruhom" mahom u SAD, pa su odatle brodovima dolazili kao dobrovolj ...

Read more

Digitalizovano: Poreska knjiga za srez Karanovački (Kraljevo) od 22. avgusta 1839. godine

Portal Poreklo daje vam link ka digitalizovanoj poreskoj knjizi za srez Karanovački od 22. avgusta 1839. godine, koji je priredila Vera Vučković iz Istorijskog arhiva u Kraljevu.  Karanovački srez je, po ustavnom ustrojstvu tadašnje turske vlasti u Srbiji, spadao u okrug Čačanski. Kako je ovim popisom utvrđeno, u celom karanovačkom srezu bilo je 2480 kuća, u sledećim opštinama: Karanovac (230 kuća), Adrani (13 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top