You Are Here: Home » Prezimena » Po regionima

Mataruge kao onomastički problem

PIŠE: Akademik Aleksandar Loma (objavljeno uz njegovu saglasnost)   Romantizovani Iliri Za ovaj uvodni podnaslov uzeli smo štamparsku grešku koja se potkrala u jednom inače vrednom etnografskom spisu, jer smo je doživeli kao svojevrsnu frojdovsku omašku pogodnu da nas uvede u srž problema kojim ćemo se ovde pozabaviti. Oskudicu pisanih izvora koji bi osvetlili dublju prošlost naših dinarskih predela, pose ...

Read more

Zmijanje i Zmijanjci

  Autor: Miodrag M. Vulin Oblast Zmijanje (centralni deo Bosanske Krajine) zauzima još od polovine 16. veka sav prostor izmeću krajiških reka Vrbasa na istoku i Sane na zapadu, planine Kozare na severu i Mrkonjić-grada i Ključa na jugu. Na ovom prostoru u srednjem veku postojala je župa Zemljanik u sastavu Donjih Krajeva, docnije Krajine. Padom pod tursku vlast 1528. na terenu Zemljanika nastaje nahija Zmijanj ...

Read more

Rodovi i porodice sa Tromeđe (Lika, Bosna, Dalmacija)

Prostor Tromeđe rijeka Butižnica razdvaja na tri dijela: istočni (Bosanska Krajina) pripada bosanskim planinama, zapadni (Lika) ličkoj visiji, a južni (Dalmacija) dalmatinskim planinama. Tromeđa je Butižnicom povezana sa Dalmacijom, a na sjeveru Unom sa Bosanskom Krajinom. Tromeđa obuhvata sela: Tiškovac, Drenovac – naselje Crni Potoci, Plavno, Drvar, Knin, Srb, Gracac i Donji Lapac. Seobe i naseljavanja Narod ...

Read more

Naseljavanje vojnićko-slunjske oblasti (prezimena prvih Srba na Kordunu)

Podaci preuzeti iz knjige „Karlovački generalat“ Vojina S. Dabića. Više podataka može se naći u samoj knjizi (110 – 118 strana). Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror. „Vojnićko-slunjska oblast bila je do početka Velikog bečkog rata (1683-1699) skoro potpuno pusta, jer su preko nje, kao ničije zemlje, uz austro – tursku granicu, stalno četovali turski krajišnici. Jedino je na levoj strani reke Korane, izm ...

Read more

Kordunaši u Srpskoj vojsci – Prvi Svetski rat

Spisak Kordunaša "Solunskih dobrovoljaca" tj. vojnika Srpske vojske u Prvom Svetskom ratu, preuzet iz knjige "Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj izgradnji" Historijskog arhiva Karlovac (Kordunaši su, kao i ostali Srbi sa teritorije Austro-ugarske monarhije u Srpsku vojsku dolazili uglavnom na dva načina: 1) ili su pre rata otišli "trbuhom za kruhom" mahom u SAD, pa su odatle brodovima dolazili kao dobrovolj ...

Read more

Kordunaška prezimena

Srpska kordunaška prezimena i njihove krsne slave. Priredio saradnik portala Poreklo Nenad Neno Džakula. A ADAMOVIĆ – Sv.Jovan, Đurđevdan, Sv. Nikola AJDINOVIĆ – Sv. Nikola ALAJICA – Sv. Nikola ALINČIĆ – Sv. Stevan,Časne Verige, Đurđevdan ARBUTINA - Đurđevdan, Sv. Vrači, Mitrovdan, Sv. Nikola ARALICA – Aranđelovdan ARDALA – Đurđevdan ARLOV – Sv. Nikola AĆIMOVIĆ - Časne Verige, Sv. Marko ADŽIBABA - Đurđevdan, S ...

Read more

Kalničko-bilogorski Srbi

Kalničko-bilogorski Srbi ili "vretanijski Srbi", nastanjuju prostor severozapadne Hrvatske od reke Ilove na istoku, do gore Kalnika na zapadu, Podravine na severu i Moslavine na jugu. Žive u dvadesetak manjih naselja, koja su podeljena u nekoliko hrvatskih županija: Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj. Etnološke, antropološke i jezičke karakteristike kalničko-bilogorskih ...

Read more

Iseljeni Nikšići

Portal Poreklo objavljuje u celini studiju Radoja M. Uskokovića "Iseljeni Nikšići", koja je prvi put publikovana 1924. godine u  Zborniku posvećenom Jovanu Cvijiću.   OBRAĐENA SLEDEĆA PREZIMENA: Abdula, Avramović, Aleksić, Antonijević, Bjeletić, Bajević, Bajić, Badžak, Babić, Batinić, Bećirović, Belić, Belobrković, Bijelić, Bijelović, Blaznavac, Bojanović, Bogavac, Bogićević, Božović, Botorić, Bošković, B ...

Read more

Kulize – rodovi koji slave sv. Mratu

Portal Poreklo objavljuje studiju Radoslava LJ. Pavlovića  "Kulize (poreklo i starina)", objavljenu u Glasniku Etnografskog instituta Srpske akademije nauka 1952. godine.    U OVOJ STUDIJI OBRAĐENA SU SLEDEĆA PREZIMENA: Agbaba, Akmadža, Aleksić, Antonijević, Atmadža, Bajić, Belojević, Biševac, Bogdanović, Božić,  Borovac, Bošković, Branković, Brkić, Broćić, Bubalović, Bugarac, Vasiljević, Vasić, Veka, Vekić, ...

Read more

Poreklo plemena Rovčana

Portal Poreklo objavljuje (unekoliko skraćenu) studiju Mirka Barjaktarovića "Rovca". Ova etnološka monografija objavljena je u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 1984. godine.   OBRAĐENA SLEDEĆA PREZIMENA: Bogavac, Bošković, Bukilić, Bulatović, Veljović, Vlahović, Vojinić, Vuković, Vukotić, Gojaković, Dmitrić, Došljak, Drašković, Durović, Đorđević, Đurđić, Đurović Žižić, Ilinčić, Janjušević, Jan ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top