You Are Here: Home » Prezimena (Page 5)

Poreklo prezimena Delibašić

PRIREDIO: Uroš Delibašić 1 RIĐANSKO PLEME O Riđanskom plemenu niko nije pisao posebnu studiju. Tu i tamo pojedini istraživači, pisci i etnografi doticali su se Riđanskog plemena. Maja Parović Pešikan napisala je studiju o arheološkim istraživanjima na teritoriji centralnog i južnog dijela Riđanskog plemena, o granicama Riđanskog plemena, dotičući se stanovništva kroz pisane dokumente iz arhiva. Riđani su bil ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top