You Are Here: Home » Prezimena (Page 4)

Poreklo prezimena Kljukovnica

Poštovani, ova stranica je u pripremi. Pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen- ...

Read more

Poreklo prezimena Mesarić

Poštovani, ova stranica je u pripremi. Pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen- ...

Read more

Poreklo prezimena Krulj

KRULJ (p), u Vođenima, Ćukovcu i Kapavici, Pocrnju i Rankovcima (Ljubinje), Mostaru i Stocu. U Kapavicu su doselili iz Riđana kod Nikšića. Prethodno su živjeli u Miriliovićima (Bileća), a odatle prešli na Kapavicu. U Vođenima su "od onih iz Ćukovaca". Doselili su oko 1840. godine. Slave Jovanjdan. (izvor Risto Milićević "Hercegovačka prezimena") Prezime je najverovatnije nastalo od prideva kruljav - u značenju hro ...

Read more

Poreklo prezimena Delibašić

PRIREDIO: Uroš Delibašić 1 RIĐANSKO PLEME O Riđanskom plemenu niko nije pisao posebnu studiju. Tu i tamo pojedini istraživači, pisci i etnografi doticali su se Riđanskog plemena. Maja Parović Pešikan napisala je studiju o arheološkim istraživanjima na teritoriji centralnog i južnog dijela Riđanskog plemena, o granicama Riđanskog plemena, dotičući se stanovništva kroz pisane dokumente iz arhiva. Riđani su bil ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top