You Are Here: Home » Prezimena

Poreklo prezimena Prpa

Prezime Prpa prisutno u Bosanskoj Krajini, u slivu reke Unac, u selu Tičevu. Ranije prezime im je bilo Ćulibrk, a slave Sv. Jovana. Predstavljaju ogranak većeg roda Majstorovića. Pre Drugog svetskog rata je u Tičevu je bilo šest domaćinstava familije Prpa. Imaju predanje, da su se doselili iz okoline Šibenika u Dalmaciji, odakle im je predak tokom 18. veka „utekao od vojske“ u Bosnu, tačnije u Unac. Doseljeni ...

Read more

Mataruge kao onomastički problem

PIŠE: Akademik Aleksandar Loma (objavljeno uz njegovu saglasnost)   Romantizovani Iliri Za ovaj uvodni podnaslov uzeli smo štamparsku grešku koja se potkrala u jednom inače vrednom etnografskom spisu, jer smo je doživeli kao svojevrsnu frojdovsku omašku pogodnu da nas uvede u srž problema kojim ćemo se ovde pozabaviti. Oskudicu pisanih izvora koji bi osvetlili dublju prošlost naših dinarskih predela, pose ...

Read more

Poreklo prezimena Aračić

Poštovani, pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen-a, čime se bavi), koja nosi ...

Read more

Poreklo prezimena Stipić

Prezime Stipić kod pravoslavnih Srba prisutno je u Lici i Bosanskoj krajini. U Lici su bili u selu Ponor, sa slavom Sv. Jovan. Zabeleženi su u selima Lohovo kod Bihaća (potiču od ličkih Stipića) i  Lohovskim Brdima (zaselak Korita). Stipića ima i katolika, uglavnom u Hercegovini (u Duvnu).   ...

Read more

Poreklo prezimena Kurtinović

Prezime Kurtinović prisutno je uglavnom u Bosni/Republici Srpskoj, u dobojskom kraju. Kako piše Milenko S. Filipović u Prilozima etnološkom poznavanju severoistočne Bosne, Kurtovići se pominju u selu Bušletić tj. u Obudovcu. Navodi se da su u Obudovac došli iz Gornje Paležnice, a da su daljim poreklom iz Crne Gore. Kurtinovića je bilo i u selima Ritešić i Majevac, takođe u opštini Doboj. U Majevcu Kurtinovići s ...

Read more

Poreklo prezimena Garčić

Poštovani, ova stranica je u pripremi. Pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen- ...

Read more

Poreklo prezimena Gaćanović

Poštovani, ova stranica je u pripremi. Pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen- ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top