You Are Here: Home » prezimena

Poreklo prezimena Bumbešević

Poštovani, ova stranica je u pripremi. Pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen- ...

Read more

Poreklo prezimena Bastać

Prezime Bastać nalazimo u Crnoj Gori i Hrvatskoj. U Crnoj Gori, Bastaći su starinački rod iz Crmnice. Ovi Bastaći su izumrli u Crmnici, odnosno neki od njih su se raselili i uzeli druga prezimena. Bratstvo sa ovim prezimenom postojalo je u vreme Ivana Crnojevića, a svakako i ranije. Nakon uspostavljanja osmanske vlasti u Zeti Crnojevića, crmnički Bastaći su većinom primili islam. Mahala Bastaći popisana je u t ...

Read more

Poreklo prezimena Đurendić

Đurendić je retko srpsko prezime, koje potiče iz Bugojna (Bosna). Krsna slava je Đurđevdan. U Bugojnu su oko 1900. živeli Risto i Vuko Đurendić. Risto je 1926. bio načelnik opštine Bugojno i član Prosvetnog saveta iz Sarajeva. U Splitu je 1920-ih godina svoju trgovačku radnju imao Milorad Đurendić. Na popisu iz 1948. godine, u Hrvatskoj je bila jedna porodica (4 člana) Đurendića, u Zagrebu. ...

Read more

Poreklo prezimena Kurobasa

Kurobasa je srpsko prezime iz sela Cetina (Vrlika) u Dalmaciji, odakle se proširilo na selo Halapić (Glamoč) u Bosni. Krsna slava je Sveti Jovan. Jovan Kurobasa pok. Đure, rođen je 1752. godine u Cetini. U selu Radunić (Muć) u Dalmaciji, postoje Kurobase hrvatske nacionalnosti. Na austrijskom katastru 1835. upisana je porodica Stipana Kurobase. Godine 1948. bilo je 34 Kurobasa u Cetini i 24 u Raduniću. ...

Read more

Poreklo prezimena Nerlović

Nerlović je srpsko prezime iz sela Sičane (Dicmo) u Dalmaciji. Ranija verzija prezimena je bila Naerilović, a dokumentovana je još tokom 17. veka (Kandijski rat). Krsna slava je Sveti Jovan. Na mletačkom katastru iz 1709. godine, u Sičanima su popisani Mijo Naerilović pok. Vuka, Mijo Naerilović pok. Mirosava i Nikola Naerilović pok. Grge. Godine 1948. bilo je 50 Nerlovića u Sičanima, po 2 u susednim Osojama ...

Read more

Poreklo prezimena Orošnjak

Orošnjak je srpsko prezime iz sela Vučevica u Dalmaciji. U obližnjem Kaštel Sućurcu su katolici. Krsna slava je Sveti Jovan. Na mletačkom katastru iz 1709. godine, u Vučevici su popisani Rade Orošnjak pok. Jovana i Vule Orošnjak pok. Jovana. Godine 1948. bilo je 48 Orošnjaka u Vučevici, 26 u Kaštel Sućurcu, 5 u Šibeniku i 1 u Virovitici. ...

Read more

Poreklo prezimena Trobonjača

Trobonjača je srpsko prezime iz sela Bratiškovci u Dalmaciji. Nastalo je najverovatnije od prezimena Krička, pošto se u starim matičnim knjigama javlja verzija Krička-Trobonjača. Krsna slava je Sveti Nikola, kao i Kričkama. Godine 1871. glavar sela Bratiškovci bio je Andrija Trobonjača, a tad su takođe u selu postojali Stevan i Petar Trobonjača. Godine 1948. bilo je samo 8 osoba u Hrvatskoj, koje su nosile prezim ...

Read more

Poreklo prezimena Berović

Poštovani, ova stranica je u pripremi. Pozivamo vas na saradnju. Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim). Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje. Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen- ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top