You Are Here: Home » Preporučeni tekstovi (Page 31)

Spiskovi krajiških oficira po regimentama (1847. godina)

Portal Poreklo objavljuje spiskove krajiških oficira po regimentama (1847. godina). Spiskovi su preuzeti iz časopisa "Obći zagrebački kolendar". Priredio saradnik portala Poreklo Petar Demić.                                                                 ...

Read more

Sveti apostoli Vartolomej i Varnava – Vartolomijevdan

Srpska pravoslavna crkva i vernici 24. juna (11. juna po julijanskom kalendaru) proslavljaju svete apostole Vartolomeja i Varnavu - Vartolomijevdan. Uredništvo portala Poreklo čestita svima koji slave.  Sveti Vartolomej beše jedan od dvanaest velikih apostola Hristovih. Po prijemu Svetoga Duha u vidu ognjenih jezika, svetom Vartolomeju pade u deo da zajedno sa svetim apostolom Filipom ide na propoved Evanđelja ...

Read more

U Dubrovniku je 1890. godine od 11.177 stanovnika njih 9.713 govorilo srpski

U Dubrovniku, kao i u dobrom delu Dalmacije, do početka 20. veka postojao je veliki broj onih koji su se izjašnjavali kao Srbi katoličke veroispovesti. Jedan od tragova takvog izjašnjavanja može da se vidi i u kalendaru "Dubrovnik" za prostu 1898. godinu.  Objavljujemo statistički deo ovog kalendara u kojem su, pored podataka o broju stanovnika u Dubrovniku i pripadajućim naseljima, između ostalog može videti i ...

Read more

NOVO: Potpuno redizajniran Srpski DNK projekat

Portal Poreklo stalno radi na svom unapređenju. Tačno pre godinu dana, pokrenut je forum, a ovog Božića potrudili smo se da vam ponudimo potpuno novu stranicu Srpskog DNK projekta! Uz izuzetno funkcionalnu i preglednu tabelu sa rezultatima svih koji su uradili Y-DNK analizu, tu su i brojni drugi sadržaji, koji vam približavaju ovu sve popularniju granu genealogije.  Na stranicama Srpskog DNK projekta možete ...

Read more

Sajt za sve Macure

Na internet nebu nedavno je zasjao sajt posvećen rodu Macure (www.macure.net), koji obiluje brojnim vrednim podacima za sve one koji nose ovo prezime. Posebna vrednost ovog tehnički veoma doteranog i preglednog sajta je što kao jednu od važnijih tačaka oslonca uzima genetičku genealogiju. Ovaj veoma ambiciozan poduhvat usmeren je ka Macurama sa naših prostora, ali i Macurama u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Uk ...

Read more

Spisak žrtava rata iz Smederevske Palanke i okolnih sela

Saradnik portala Poreklo, istoričar Nemanja Dević u studiji "Istina pod ključem" sabrao je imena žrtava Drugog svetskog rata na svim stranama. Žrtve rata Naj­te­ži po­sao u ra­du na pu­bli­ka­ci­ji Isti­na pod klju­čem bio je pri­ku­plja­nje ime­na žr­ta­va ra­ta u op­šti­ni Sme­de­rev­ska Palan­ka i pi­sa­nje nji­ho­vih bi­o­gra­fi­ja. Od za­vr­šet­ka ra­ta pro­šlo je šest de­ce­ni­ja, a sa­vre­me­ni­ci su ma­lo­ ...

Read more

Kompletna digitalna zbirka (47 knjiga) Naselja i poreklo stanovništva

Portal Poreklo, zahvaljujući našem vrednom saradniku Pavu I. Baruhu, objavljuje kompletnu digitalizovanu zbirku svih 47 knjiga Srpskog etnografskog zbornika u kojima su obrađena naselja i poreklo stanovništva. Da biste pregledali knjige potrebno je da kliknete na autora i naslov, posle čega će se otvoriti stranica sa koje možete da skinete (download) knjige koje vas interesuju. Uživajte u ovoj jedinstvenoj kolekc ...

Read more

Pleme Nikole Tesle

Piše: Saradnik portala Poreklo iz Banjaluke Siniša Jerković O porijeklu Nikole Tesle često je pisano. Uglavnom se radilo o uzgred pomenutim dijelovima biografije poznatog naučnika vezanim za njegovu porodicu ili o novinskim člancima nedovoljno potkrepljenim izvorima. Od dosad poznatih teorija često se navode tvrdnje o Teslinom porijeklu od porodice Draganić. Izvor za ovu informaciju je Teslin američki biograf Džo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top