You Are Here: Home » Poreklo reči » Po regionima

Turcizmi u srpskom jeziku

  A Astal - sto aber - glas koji ispuštaju životinje ili ljudi, vest Avaz - glas Aga - gospodar; zapovednik, starešina agaluk - zvanje, dostojanstvo agaluk- posed koji pripada agi adet - običaj, navika azdija - plašt (obično ukrašen skupocenim vezom) azna - vidi hazna akšam- prvi mrak, sumrak; muslimanska molitva no zalasku sunca. alaj - skupina, gomila, mnoštvo, maca; vojna jedinica, puk. alaj-barjak - z ...

Read more

Nišlijski rečnik

Reči i objašnjenja govora i dijalekta iz Niša i južne Srbije, autora Velibora Mihića Srpskog. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić   Nišlijski rečnik… za Srbi… A, bogami, i za stranci. Srbi da se opsete, a stranci da gi nauču!   A Aber – glas, vest akati se – mlatiti se, gubiti vreme aknuti – udariti (sa’ ću te aknem u tu glavudžu) alavužda, alavuždalo – pokvarenjak alal (halal) – dopušte ...

Read more

Rečnik mojdeških lokalizama

Autor: Zoran Đurov Šabović Hercegnovski kraj na dijalektološko-akcentološkom planu pripada istočno-hercegovačkom dijalektu. Najveći broj ovde navedenih „posuđenica“ romanskog je porekla, ređe turskog i germanskog.  Brz razvoj medija, urbanzacija i migracije utiču na to da se sve ređe koriste. Nemali broj njih već je zaboravljen i prava je retkost čuti nekog, uglavnom je to starija osoba, da ih izgovara. Objav ...

Read more

Lički rječnik

 Portal Poreklo objavljuje rečnik ličkih reči i izraza (uz poneki recept za lička jela)    Reči na slovo A Ambrela (ili umbrela) - kišobran   Reči na slovo B Basa - lički mliječni namaz Bena, benetina - budala, budaletina Blago  - stoka Biljac  - teško čupavo zimsko ćebe tkano od grublje debele vune u nekoliko boja (crvena, crna…) Obavezno se spremao za udaju i puno ljubavi se vodilo pod biljcem u dugi ...

Read more

Srpski rečnik Bukovice (Dalmacija)

Portal Poreklo objavljuje Rječnik malo poznatih riječi i izraza Bukovice (Dalmacija). Rječnik sastavili: Svetozar Borak, Nenad Kosović i Miloš V. Milanko   Reči na slovo A ađunto - šef sela, kmet, knez ajdakati - vikati: ajde, ajde! ajdeš - ići aka - ograničenje ala - ajde alaburda - iznenadni napad aljina - ogrtač, aljak antrešelj - staviti povrh svega apošto - s posebnom namjerom ara - obraćanje magaradima ...

Read more

Vlasotinački rečnik

Portal Poreklo prenosi rečnik narodnog govora i reči iz Vlasotinačkog kraja, Gornjeg Povlasinja, koje je prikupio lokalni etnolog Miroslav Mladenović   Reči na slovo A aa.. - da aben - kvaran. sikvaren(abi ga-isjžkvari ga) aber - poruka abre - uzrečica(abre ja ti reko),povika po stoku na ispašu u planini av - lajanje psa avtabus - autobus adet - običaj aeoroplan (aroplan) - avion akmač - imitacija džepa ko ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top