You Are Here: Home » Nekategorizovano

Poreklo prezimena, selo Tica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Tica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Tica se nalazi na brdašcu i pripada selima džematskog tipa. Po glavnim rodovima džemati, njih pet, imaju imena. Tica ima seosku utrinu, te i jedno seosko groblje. Prema popisu stan ...

Read more

Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) - 14930 duša Parohija Zadar (Kiril Žeželj) - 388 duša ZADAR – 367 parohijalna crkva Sv. Ilija, s kapelom Sv. Spiridon i kapelom Sv. Georgije BIOGRAD – 21 kapela Uspenje Bogorodice tutori: Mihail Katurić, Đorđe Obradović, Petar Petranović, Petar Lukić, Ni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bjelina (Benkovac)

Bjelina je selo u Dalmaciji (oblast Bukovica) istočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa mnogobrojnim brdima, kao što su Štandarac (490 m), Kalanjeva glavica (462 m), Krštašica (456 m), Gradina (461 m), Čotrina glavica (365 m), Žmirića glavica (332 m), Piljina kosa (375 m) i Kosa (376 m). Na Žmirića gradini je bila stara tvrđava Bilina, po kojoj je sel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kućane (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kućane (po knjizi Kućani), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Kućane su u podnožju i po stranama Bisine, koja je na desnoj strani Raške,  nedaleko od njena ušća u Ibar. Seoski potes graniči se s panojevićskom  Plitkom Kosom, a c končulićskom kosom Tabačkim Guvnom, prema suse ...

Read more

Pleme Mrkojevići

Pleme Mrkojevići nalazi se u oblasti između Bara i Ulcinja, u području između primorskih planina Lisinj na severu i Možura na jugu, sa Rumijom u zaleđu i izlazom na more. Plemenska oblast je visoravan sastavljena od kraških polja, sa tri strane okružena visovima, a sa četvrte morem, površine oko 90 km2.   Mrkovsko polje Sa: http://mrkojevici.me/geografija.html   Pleme se razvilo iz katuna, verovatno sr ...

Read more

Spič – povest, naselja i poreklo stanovništva

Spič je oblast uz obalu južnog Jadrana, od Čanja na severozapadu do poluostrva Ratac[1] na jugoistoku. Naselja se razmeštena u brdima nadomak obale. U zaleđini Spiča je Sozina, kao i naselja Zubci i Tuđemili, priobalna granica Spiča kod Čanja (Kufin) je sa područjem Paštrovića, a na severoistoku se planinom graniči sa Crmnicom. Spičanska opština postojala je do 1956. godine, kada je izvršeno ukrupnjavanje područj ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornji i Donji Dobrun (Višegrad)

Poreklo stanovištva sela Gornji i Donji Dobrun, opština Višegrad – BiH (RS). Prema knjizi „Višegradski Stari Vlah“ sveštenika (popa) Stjepa Trifkovića. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Dobrun jednim delom leži u ravnici pored reke Rzava a drugim delom je na stranama te reke i potoka Budimlije. Seoske kuće pored Rzava i potoka Budimlije je Gornji Dobrun, a ispod planina Zlodola i Masača – Do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Razgojna (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Razgojna, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Razgojna se nalazi pod Babičkom Gorom, na najnižoj diluvijalnoj terasi, koja se proteže do desne obale Južne Morave. Tip sela. Po tipu, Razgojna je zgusnuto seosko naselje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zoljevo (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Zoljevo, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zoljevo se nalazi u gornjem dela toka Tulovske Reke, na njenoj desnoj obali među blago zaobljenim brežuljcima izvajanim u najnižoj diluvijalnoj terasi. U blagom padu u pravcu sev ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top