You Are Here: Home » Info » Istraživači

Pomozite srpskim istoričarima da obave istraživanje u turskim arhivima

Portal Poreklo poziva sve zainteresovane da pruže podršku i u granicama svojih mogućnosti finansijski pomognu odlazak srpskih istraživača, orjentalista, u turske arhive u Ankari i Istanbulu. Istraživanjem bi bili obuhvaćeni popisi za smederevski sandžak u rasponu od kraja 15. do kraja 18. veka. Prenosimo tekst Saše Rakića, koji je inicijator ovog istraživanja. Otrgnuti od zaborava Sakupljajući podatke o porodič ...

Read more

Iz Letopisa Matice srpske: Srpski preci u Crnoj Gori

Portal Poreklo prenosi tekst pesnika Ivana Negrišorca, objavljen u poslednjem izdanju Letopisa Matice srpske, u kojem on daje dramatičnu sliku trenutka u kojem se danas nalaze Srbi i Srpstvo u Crnoj Gori   ISTRAGA PREDAKA: SOCIOPATOGENI ČINIOCI U PROCESU FORMIRANJA CRNOGORSKE NACIJE    1 Ideja crnogorske nacije i nasleđe totalitarizma Na samom početku se moramo zapitati: zbog čega bismo u pokušaju for ...

Read more

Novo: Istraživači našeg porekla

Portal Poreklo otvara prostor za svoje vredne saradnike, koji se već dugi niz godina bave istraživanjem porekla U rubrici ISTRAŽIVAČI moći ćete redovno da čitate njihove priloge, obrađivane iz različitih geneaoloških uglova. Očekujemo da se svi aktivno uključite i postavljate pitanja, komentarišete, predlažete. Takođe, priželjkujemo da  tekstovi u ovoj rubrici budu pravi podstrek i za aktiviranje brojnih tema na n ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top