You Are Here: Home » Info » Dokumenti (Page 3)

Dokumenti

Popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine (Zrmanja i Popina)

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković daje prikaz knjige "Opširni popis Kliškog sandžaka 1550. godine", u kojem se pominju Srbi nastanjeni u dalmatinskoj Zagori, Lici i Krbavi. NAPOMENA: Tekst iz knjige koju su obradili Fehim DŽ. Spaho i Ahmed S. Aličić, a priredila Behija Zlatar, prenosimo u originalu.   TUMAČ POJMOVA (dodao – A.M.)  -        Vilajet – regija, provincija. Više sandžaka činilo je jedan vi ...

Read more

Popisi stanovništva BiH iz 1879, 1885. i 1910. godine

Portal Poreklo objavljuje tri popisa Bosne i Hercegovine koji je sprovela (okupaciona) vlast Austrougarske. U ovim popisima navodi se precizan broj stanovnika za svako naseljeno mesto u BiH, uz navođenje kojim konfesijama pripadaju. NAPOMENA: Dokumenti su u PDF, dosta su veliki, pa zahtevamo malo strpljenja prilikom njihovog otvaranja. Kliknite na linkove: Popis Bosne i Hercegovine iz 1879. godine Popis Bosne i He ...

Read more

Njegoševo pismo lekaru Marinkoviću

U ovom pismu Petar II Petrović Njegoš progovara o svom viđenju smrti, duše i tela...  Cetinje, 10/22. avgusta 1850. Pošteni gospodine doktor Marinković, Ja nijesam jošt izdravio, ali sam se dobro popravio. U mojoj bolesti ja sam i o smrti pomišljao, nego ova misao nimalo meni škodila nije, no šta više zrake su mi duševne lakše kroz tijelo pronicale, kako sunčane zrake kroz tanke i razdrobljene oblake što lakše p ...

Read more

Poslednje Njegoševo pismo

Portal Poreklo objavljuje pismo koje je Petar II Petrović Njegoš pisao nekoliko dana pred svoju smrt Ludvigu Augustu Franklu, austrijskom pesniku i novinaru (na slici dole, levo) Cetinje, 12. oktobra 1851. P.P.N. Visokoučeni Gospodine, Hvala Vam što ste me se sjetili poslavši mi s Vašim listom od 21. avgusta Vaš dični prevod Gusle. Naše su narodne pjesne istorija junačka, epopeja narodna. U njima čovjek može vi ...

Read more

Etnički sastav stanovništva BiH

U ovom tekstu će biti reči uglavnom o konfesionalnom i nacionalnom sastavu stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu od 1910-1991. godine. No, ako se vratimo i malo unazad, videćemo da su se na ovom prostoru snažno sučeljavali, prožimali i spajali različiti društveno-istorijski i kulturno-civilizacijski uticaji Istoka i Zapada. Bosna i Hercegovina je u avnojevskoj Jugoslaviji bila treća republika po veličin ...

Read more

Naseljavanje Like i Krbave

Saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić u svom prilogu piše o naseljavanju Srba na prostore Like i Krbave pre i posle turske provale na ove teritorije Obe stare hrvatske županije, Lika i Krbava, opustošene su od Turaka posle 1463. godine, kada su Turci zauzeli Bosnu pod svoju vlast. A ima traga, da su Turci još i pre ove godine prodirali do krbavskih međa. Još od godine 1185. postojala je za Krbavu i za jeda ...

Read more

Svi vladari Srbije

Portal Poreklo objavljuje kratak prikaz knjige "Svi vladari Srbije“ Dejana Nikolića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić Po Porfirogenitu, Srbi su na Balkansko poluostrvo došli iz svoje postojbine Bojke, u vreme kad je Vizantijskim carstvom vladao car Iraklije (610-641). U njihovoj postojbini, kaže on, Srbima su upravljala dva brata, pošto su od oca nasledili vlast. Jedan od braće odluči sa polovi ...

Read more

Poreklo Cincara

Istorija Cincara je, za razliku od ostalih naroda, lišena činjenica o njihovim prapočecima. Danas je zaista teško utvrditi korene Cincara. Kako god da je Balkan, i kada bio uređen i podeljen, Cincari su uvek ostajali i razdvojeni i podeljeni. Tako, ovaj veoma zanimljiv i slavan narod, čeka na kraju, sudbina Hazara. Cincari ili, pravilnije, Armani (od cincarskog naziva Arm’nj), čnili su nekada celinu na jugu Balka ...

Read more

Banatski Srbi

Saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić priredio je veoma zanimljiv tekst o banatskim Srbima i  njihovom viševekovnom ukorenjivanju u ovaj deo vojvođanske ravnice. Od 1. do 4. veka na tlu nekadašnje Panonije su boravili Jazike ili Sarmati, Rimljani od 358. do 453. godine, Huni do 453. godine. Gepidi su od 453. do 553. godine, Avari od 564. godine. Sloveni se u Panoniji javljaju uglavnom od 6. veka. Ugri od 895. g ...

Read more

Feljton: Ko su Šumadinci (4)

Portal Poreklo objavljuje feljton Miodraga Nedeljkovića „Ko su Šumadinci“, koji je prvi put publikovan 2001. godine u dnevnom listu „Glas javnosti“   Svest o šumadinstvu Svako uopštavanje ili prebrzo zaključivanje o tome ko su Šumadinci, kao i to po čemu se oni razlikuju od susednih srpskih predeonih ili etničkih grupa, može biti ne samo pogrešno, već i pogubno, pa i smešno, ako se to čini bez naučne osnove. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top