You Are Here: Home » Грбови » Породични

Породични

Демићи од Брубнограда

ПИШЕ: Сарадник портала Порекло Петар Демић Племство Дана 27. I 1888. године, на основу војних заслуга, капетан Андрија Демић добио је у Бечу од цара Франца Јозефа угарско племство и грб, што му је потврђено 10. IX 1888. године. Уз племство и грб, Андрија је добио и предикат „од Брубнограда“. Поријекло, војна каријера и породица Андрија Демић рођен је 1836. године у Класнићу код Глине. Војну каријеру почео ј ...

Read more

Порекло презимена Шимраковић

Шимраковићи су били средњовековна хумска породица из Зажабља. У изворима се први помиње 1433. и 1442. године Гргур Шимрак. Нешто касније наилазимо на Стефана Шимраковића који је био ожењен Катарином, ћерком Твртка Боровинића, са којом је имао сина Владислава. Породица је имала поседе у долини Неретве код Стоца, у жупи Жаба. Михаило Динић је навео још неколико особа са овим презименом, али је сматрао да се н ...

Read more

Грб Војиновића

Као што је случај и са грбовима неких других продица, грб Војиновића познат је само на основу илирске хералдике. Веродостојност овог грба подложна је сумњи, у истој мери колико и веродостојност осталих грбова из Коренића-Неорића који се не могу конфронтирати са примарним археолошким, сфрагистичким и нумизматичким изворима за хералдику. На овом месту не може се улазити у детаљно разматрање поузданости илирск ...

Read more

Грб Балшића

Грб Балшића реконструисан је на основу средњовековне сфрагистичке и нумизматичке грађе. На новцу Балшића доследно се појављује вучја глава окренута надесно и на шититу и на челенци. Облик штита и кацига преузети су са печата драчког дуке Балше из 1385. г. а круна, вук и плашт стилизовани су према представи грба на новцу Балше III. Као и у већини осталих случајева, боје грба су спорне и морале су бити реконс ...

Read more

Грб Котроманића

Династија Котроманића оставила је, за наше услове, сразмерно велики број грбова. Представе на печатима, рељефима, па и на очуваној тканини, омогућиле су да се са приличном сигурношћу реконструише њихов грб. Извесну тешкоћу представља то што је готово сваки босански владар мењао и допуњавао породични грб Котроманића. Бан Стјепан II Котроманић на грбу има само косу траку, краљ Твртко I косу траку и љиљане, гр ...

Read more

Грб Лазаревића

У нашој науци уврежило се мишљење да је грб кнеза Лазара био шлем са бивољим роговима. На познатом рељефу из 1380. г. у Хиландару, на јужном зиду припрате кнеза Лазара, заиста се јавља овај хералдички симбол. Кацига са роговима појављује се и на Лазаревом дугмету од позлаћеног сребра и емаља, које се чува у Музеју Српске православне цркве у Београду, као и на Лазаревом новцу. Печати деспота Стефана Лазареви ...

Read more

Грб Мрњавчевића

Грб Мрњавчевића, као и грб Немањића, реконструисан је на основу две засебне хералдичке целине. Једна је композиција шлема, челенке и плашта, а другу чине штит и представе на њему. На печату краља Вукашина од 5. априла 1370. г. приказана је хералдичка композиција шлема, плашта, јастучића (дашчице) изнад шлема  челенке у облику женске главе са круном. Већ је поводом грба Немањића речено да је приказивање шлем ...

Read more

Грб Санковића

Грб Санковића вероватно је међу најзагонетнијим и најнеобичнијим у нашој хералдици. Њихов хералдички симбола познат је на основу печата, а најстарији пример њиховог необичног хералдичког знака нацртан је на повељи Санка Милетиновића из 1369. г. На печатима Санковића синова Бјељака и Радича појављује се такође овај симбол. Алекса Ивић сматра да је знак Санковића у ствари ситилизована котва. А. Соловјев навод ...

Read more

Грб Бранковића

Бранковићи су, као разграната и дуготрајна великашка породица оставили за собом доста хералдичких извора. Представе на новцу, печатима и другим предметима омогућују да се издвоје хералдички елементи који су сачињавали грб ове породице. Извесну тешкоћу представља то што су припадници овог рода често мењали и прекрајали своје грбове, избацујући неке детаље и убацујући нове. Основне елементе грба Бранковића ип ...

Read more

Грб Јакшића

Грб Јакшића познат је искључиво на основу „илирске" хералдике и као такав није баш најпоузданији. Чак се ни у свим „илирским“ грбовницима не појављује њихов грб. Код Коренића—Неорића га има, а у Фојничком га нема. Грб Јакшића постојао је и у уништеном Београдском грбовнику, а приказан је и у грбовнику који се чува у Музеју примењене уметности у Београду. Према слици у том грбовнику стилизован је и грб Јакши ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top