You Are Here: Home » Grbovi (Page 2)

Grbovi

Grb Brankovića

Brankovići su, kao razgranata i dugotrajna velikaška porodica ostavili za sobom dosta heraldičkih izvora. Predstave na novcu, pečatima i drugim predmetima omogućuju da se izdvoje heraldički elementi koji su sačinjavali grb ove porodice. Izvesnu teškoću predstavlja to što su pripadnici ovog roda često menjali i prekrajali svoje grbove, izbacujući neke detalje i ubacujući nove. Osnovne elemente grba Brankovića ip ...

Read more

Grb Jakšića

Grb Jakšića poznat je isključivo na osnovu „ilirske" heraldike i kao takav nije baš najpouzdaniji. Čak se ni u svim „ilirskim“ grbovnicima ne pojavljuje njihov grb. Kod Korenića—Neorića ga ima, a u Fojničkom ga nema. Grb Jakšića postojao je i u uništenom Beogradskom grbovniku, a prikazan je i u grbovniku koji se čuva u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Prema slici u tom grbovniku stilizovan je i grb Jakši ...

Read more

Grb Bakića

Grb Bakića poznat je na osnovu pečata Petra Bakića iz 1606. g. kao i na osnovu predstave na crkvenom zidu u Bratislavi. Oba ova grba gotovo su u svim detaljima istovetna. Na štitu je predstavljen oklopnik na propetom konju kako se bori s lavom. Na nebu su polumesec i dve šestokrake zvezde. Kaciga je turnirskog tipa, a plašt raskošno, barokno izuvijan sa obe strane štita. U čelenci je prikazan oklopnik s mačem. ...

Read more

Grb i rodoslov Nemanjića

Portal Poreklo objavljuje tekst o grbu i rodoslovu Nemanjića iz knjige "Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele" (prema tablicama Alekse Ivića), objavljene 1987. godine. Kompletan grb Nemanjića, sa štitom, kacigom, čelenkom i plaštom, kakav je ovde predstavljen ne postoji ni na jednom spomeniku iz vremena samih Nemanjića. Svi heraldički elementi, na osnovu kojih je grb rekonstruisan, međutim, post ...

Read more

Spisak plemićkih porodica bačkih Bunjevaca

Portal Poreklo objavljuje ko je od bačkih Bunjevaca i u kom periodu dobio plemićku titulu. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   ADAMOVIĆ - Plemstvo je dobio Đuro Adamović 10.10.1625. godine. Plemićki list dao mu je car Ferdinand II. ALAGA - Plemićki list i grbovnica dati su im 15.06.1722. godine AMBROZOVIĆ - carica Marija Terezija dala im je plemstvo 25.11.1760. godine. ANTUNOVIĆ - 1 ...

Read more

Grb porodice Zako

PIŠE: Nenad M. Jovanović Na vrhu grba je ptica pelikan tipa pieta koji u heraldici simboliše Hrista jer razdire sopstvene grudi i svojom krvlju hrani ptiće. To je simbolička slika stradanja Hristovog i Svete Evharistije. Tri ptića predstavljaju tri Stevanova sina. Polumesec (s likom ili bez njega) može predstavljati razne stvari. Ponekad asocira na borbu protiv islama, što bi ovde mogao biti slučaj jer je Stevan ...

Read more

Digitalizovana knjiga: Heraldički običaji u Srba, Stojan Novaković (1884)

Portal Poreklo daje vam link ka vrednoj knjizi Stojana Novakovića iz 1884. godine o grbovima i heraldičkim običajima u Srba, sa osvrtima na širi, evropski kontekst. Knjiga preuzeta iz digitalne biblioteke Narodne biblioteke Srbije. Kliknite na link: Heraldički običaji u Srba, u primeni i književnosti, Stojan Novaković, 1884. godine ...

Read more

Srbi – austrougarski plemići, spisak

Portal Poreklo objavljuje spisak austrougarskih plemića. Između ostalih, ovde se navode i srpska (među njima i neka hrvatska) plemićka prezimena: Avramović, Adamović, Aleksić, Atanasijević, Atanasković, Avakumović, Babić, Belošević, Bobić, Bogopanjković, Bogunović, Borota, Bošnjak, Brković, Budisavljević, Cvetković, Damjanović, Danilović, Đaković, Dobranić, Dobrić, Dobrinović, Dragić, Dragojlović, Filipović, Đur ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top