You Are Here: Home » Autori » Zlatan Stević

Poreklo prezimena, Burovac (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Burovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević. Položaj sela Selo se nalazi na stranama Burovačkog Potoka, a na kosama brda Liparčića, te izgleda kao da je u provaliji ispod ovoga brda. Ovaj potok leti presuši i ne može da plavi kuće seoske. U selu i ...

Read more

Poreklo prezimena, Knežica (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Knežica, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević. Položaj sela Na odstojanju od jednog kilometra severo-istočno od varošice Petrovca, nalazi se selo gornjeg imena. Kuće seoske poređane su na obalama dvaju potoka i baš onde, gde se ovi oslobađajući od brd ...

Read more

Poreklo prezimena, Pankovo (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Pankovo, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević. Pankovo Položaj sela. Pankovo se nalazi na brdskoj kosi, oko jedne jaruge, kojom za vreme kiša teče istoimeni potok. Tip sela. Pankovo je zbijeno selo. Kuće njegove poređane su oko suvog Pankovačkog poto ...

Read more

Poreklo prezimena, Vošanovac (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Vošanovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević. VOŠANOVAC Položaj sela Vošanovac  se nalazi na stranama potoka Bučina, koji se uliva u Čokordin. Kuće seoske su po brdskim stranama, koje ovaj potok opkoljavaju. Tip sela Vošanovac je selo zbijeno. Kuć ...

Read more

Poreklo prezimena, Vezičevo (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Vezičevo, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević. Položaj sela Vezičevo sa nalazi na stranama brda Parloga i Jorgovana i to oko potoka Klisura, koji prolazi kroza sredinu sela. U samome koritu potoka nalazi se 20 kuća, čija dvorišta prilikom većih pov ...

Read more

Poreklo prezimena, Malo Laole (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Malo Laole, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević Položaj sela U ravnici mlavskoj, na sredini puta između Petrovca i Ždrela, baš na samoj desnoj obali ove reke, poređane su kuće Malog Laola. Nalazeći se u neposrednoj blizini mlavskoj ovo selo je izlo ...

Read more

Poreklo prezimena, Ćovdin (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Ćovdin, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević Položaj sela Ćovdin se nalazi na onoj brdskoj kosi, što deli vodu Šetonjskoj Reci i Busuru pritokama Mlavinim sa leve joj strane. Kuće seoske se nalaze na plećima ove brdske kose i to baš onde, gde se ona ...

Read more

Poreklo prezimena, Šetonje (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Šetonje, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi „Mlava, Homolje, Zvižd“ (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla, Zlatan Stević Položaj sela Kao parnik Ždrelu na levoj obali Mlave, jedva 10 minuta od ove daleko, nalazi se selo Šetonje, na jednoj prostranoj ravnici, koja je sa jugo-istočne strane oivičena brdima: Konjicom, Kijevačko ...

Read more

Poreklo prezimena, Bistrica (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Bistrica, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević Položaj sela Bistrica je u ravnici, na obalama Suve  Reke, pritoke Mlavine sa desne strane. Kuće su ovoga sela baš na onom mestu, gde ova reka izlazeći iz planine, ulazi u prostranu ravnicu što se oko M ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top