You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić (Page 6)

Poreklo prezimena, Velika i Mala Kaludra (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Velika i Mala Kaludra, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Oba ova „sela“ su na gornjim delovima prisojnih strana dvaju potoka koji su izvorišta Crepuljske Rijeke. Dakle, Veliku i Malu Kaludru deli samo prostrana kosa. Sa južne strane ovih na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brnjak (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Brnjak, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Jedno od najvećih sela Ibarskog Kolašina, prostire se u slivu Brnjačke Rijeke, koja ističe ispod ogranaka planine Mokre. U ovu se rečicu baš u sredini sela stiču nekoliko pritoka: Ćukovački Potok, R ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kobilja Glava (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Kobilja Glava, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo selo je na površi između dva potoka prema kojima strane padaju strmo. Kuće su grupisane u tri kraja, koji nisu daleko jedan od drugoga. Svi se služe česmom zvanom Potok usred sela. Naziv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Padine (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Padine, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na prisojnoj strani potoka ispod Ljuben-Laza i Sigavca. S jedne strane koriste šumu i ispašu iznad sela, a sa druge, njive i livade u dolu i put koji vodi niz potok prema Ibru. Vodu piju sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rezala (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Rezala, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na terasi Ibra i po blagim stranama iznad te terase. Tu utiče Čečevska Rijeka u Ibar. Njom poprečni put izvodi Čečevo i druga sela na glavni drum, prelazeći preko plitkog gaza. Na istom mes ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velji Brijeg (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Velji Brijeg, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se prostire po terasama Ibra i na plavinama Makvina Potoka. Dobilo je ime po Veljem Brijegu, iznad današnjeg sela, gde je bilo prvobitno naselje Tomovića. Sem Makvina Potoka i Ibra, za piće ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Jasenovik i Kovače (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Gornji Jasenovik i Kovače, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Oba naselja su na padinama plećate kose koja se spušta prema Čečevskoj Rijeci. Jasenovik je u gornjem, a Kovače u donjem delu brda. Treći deo je Rijeka, na stavama Čečevske Rijeke i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gazivode (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Gazivode, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je poglavito na terasama Ibra u rečnoj okuci, gde se Javlja veće proširenje. Na tom mestu je Ibar plitak i lako se preko njega gazom prelazi, zbog čega je i naselje dobilo ime. Ibar se koristi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Strmac (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Gornji Strmac, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u izvorišnoj čelenci Kline, pritoke Beloga Drima, ali je u tešnjoj geografskoj vezi sa Kolašinom, u čijem je sastavu uvek bilo, nego sa Drenicom. Naselje je na blagoj strani koja je iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zupče (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Zupče, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Zupča je krajnje kolašinsko selo niz Ibar. Iako nije ulazilo u sastav kolašinske knežine, ono se pominje u devičkom Katastigu kao selo u Kolašinu. Naselje je na prostranim rečnim terasama pri izlazu I ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top