You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić (Page 4)

Hronologija varoši Kovin

AUTOR: Zoltan Čemere 1153 Qvewen, 1392 civitas Koviniensis, 1430 castrum Koviniense, 1460 castrum Koveinse, 1853 Kubin, 1881 Kevevára, 1894 Temeskubin, 1896 Temes-Kubin, 1922 Kovin Malo je mesta u Podunavlju, koja mogu da se podiče tako bogatom i burnom istorijom kao što je to varošica Kovin, smeštena na krajnjem jugu današnjega Banata u Srbiji, u priobalju reke Dunava. Istorija ove varošice od samih početaka j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Češanoviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Češanoviće (ranije Ćešenoviće), opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na stranama bila. Od Bojinovića ga deli samo Milački Potok, a od drugih sela Babudovačka Glavica, Tomaševića Brdo i Bupska Rijeka. Ćešenoviću pripadaju zaseoci Lede ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tušiće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Tušiće, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Atar sela se prostire od Ibra do ispod vrhova strana. Samo naselje je dosta visoko iznad korita reke. Tušićkim Brdom selo je podeljeno u dva dela, a ovi su potocima razbijeni na krajeve. Ti krajevi sela no ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Vukosavljeviće i Bojinoviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Selo Vukosavljeviće i zaselak Bojinoviće (Bojnoviće), opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo Vukosavljeviće je na površi iznad brda Moravca, a njegov zaselak Bojinoviće na blagoj kosi iznad sela. Vode su na površi bunarske, ali ima dosta i i ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Međeđi Potok i Kopiloviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Međeđi Potok i Kopiloviće, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Seoca u izvorištima Međeđeg i Jošaničkog Potoka gde se javljaju nešto veća proširenja u obliku blagih strana i zaravni na njima. Međutim u donjim delovima potoka dolinske strane su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lučka Rijeka (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Lučka Rijeka (Lučka Reka), opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo selo je u prostranom slivu Lučke Rijeke, koja je gustom mrežom potoka i potočića raščlanila površ u sitne delove. Doline potoka su duboke i samo u donjim delovima se javljaju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Varage (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Gornje Varage, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na desnoj strani Varaškog Potoka, na zaravni ispod Kočan-Brda, koje ga odvaja od Klečka i Banja. Reljef je uticao na lokalizaciju naselja. Gornji deo dolinske strane je ravniji i zemljom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Burlate (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Burlate, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Naziv sela potiče od nekog starijeg, verovatno neslovenskog stanovništva. Đurovo i Radovo Brdo dele selo na dva dela: Sovrliće i Kušoviće. Prvi je deo na levoj strani Varaškog Potoka, a drugi u d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banja (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Banja (do 1975. Banje), opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je dobilo ime po toplim izvorima u Čpilju pored Ibra, koji su udaljeni od današnjeg sela 2—3 kilometra. Naselje je na prisojnim stranama potoka. Kuće su u njemu raspoređene po mahala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Babudovica (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Babudovica, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo seoce je na prisojnoj strani u dolini Bupskog Potoka. Kuće su poglavito grupisane na jednoj zaravni gde pored plodne zemlje ima dovoljno izvorske vode. Druga strana potoka je strma i obrasla ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top