You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Tabalije (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Tabalije, opština Novi Pazar. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je na padinama brda Guvnina i Kamilare, koja se spuštaju prema Ibru. Dve grupe kuća vezane su za dve zaravni. Te dve mahale su: Kraljevina i Petrova Njiva. Glavne vode su Petrova Voda (česma-stublina ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Strumce (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Strumce, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je između Jablaničke i Dragočevske Rijeke na zaravni iznad Ibra. Kuće su grupisane u dve mahale: Bašići ili Donje Selo i Gornja Mahala. Svuda po selu ima dosta izvorske vode. Najglavniji su izvori P ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ribariće (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Ribariće, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je na mestu gde Ibar izlazeći iz Ribarićke Klisure pravi sa Crnom i Paljevskom Rijekom, erozivno proširenje u obliku male kotline. Na obe strane se vide fluvio-glacijalne terase; za njih i za blage strane ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zlatare (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Zlatare, opština Novi Pazar. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   I ovo malo selo je u izvorištu Brausovačke Rijeke. Od Drajinovića ga deli samo nizak prevoj i kupasta glavica na kojoj je groblje za oba sela. Zlatare je staro selo. Narod njegovo ime dovodi u vezu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zagrađe (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Zagrađe, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je u dolini potoka između Bupskog Šiljka i brda Ćafe. Naziv je dobilo po tome što leži iza Šiljka, na kome je bio grad. Ovo seoce se deli na Gornje i Donje Zagrađe. U Gornjem Zagrađu sada nema kuća, ali ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drajinoviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Drajinoviće, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Seoce u izvorištu Vitakovske Rijeke ispod kosa koje su razvođe između Ibra i Raške. Kurtov Grob iznad Drajinovića granica je Kolašina. Što je interesantno, ovo selo je uvek pripadalo kolašinekoj kne ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragočevo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Dragočevo, opština Novi Pazar. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je dobilo naziv po ličnom imenu Dragoč ili Dragoš. Ono je na gornjim stranama Strumačkog Brda, koje se najpre blago, a zatim strmije spuštalo u potok. Kuće su poređane po prisojnim zaravnima ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vranoviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Vranoviće, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Vranjevačko Brdo deli Vranoviće na dva dela: Selište i Vranoviće. Kuće u Selištu su na desnoj strani Vranovićkog Potoka, na zaravnima ispod brda, a u Vranoviću po obodu jedne omanje zaravni koja je uokv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vitkojeviće (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Vitkojeviće, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na strani Velikog Brda, koje se spušta prema Ibru. Kuće su na zaravni po sredini strane, jer su donji delovi strmi. Naselje obiluje vodom. Pojila su Ibar i Vranovački Potok, Ivanove Liv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vitakovo (Zubin Potok)

Poreklo stanovništva sela Vitakovo, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na stranama doline Vitakovske Rijeke. Na desnoj, prisojnoj strani, ima 4 k., a na levoj, osojnoj, 2 k. Gornje Vitakvo (4 k.), udaljeno je uz reku 3 km. Kuće su na zaravni na stavama dva po ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top