You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Donja Koritnica (Bela Palanka)

Poreklo   stanovništva   sela   Donja   Koritnica,  opština Bela Palanka. SRPSKI   ETNOGRAFSKI   ZBORNIK,  KNJIGA   LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA   ISPITIVANJA,  BEOGRAD, 1954. Priredio  saradnik  portala  Poreklo  Vojislav  Ananić.   Položaj i tip. Stariji deo sela leži u podnožju Suve Planine i pruža se pravcem toka Koritničke Reke. Taj je deo na onom mestu gde u Koritničku Reku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Starčeviće (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Starčeviće, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na obroncima brda Kilavca, na gornjim delovima strana, Pojedine kuće se spuštaju i do Ibra, prema ravni gde su livade ovoga sela. U selu ima svuda dosta izvorskih voda, ali su najglavnije ove ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Peroše (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Peroše, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ovo je selo ustvari zaselak Starčevića, ali je za razliku od ovog uvek bilo naseljeno pravoslavnim Srbima, te se uzimalo i kao zasebno naselje. Ono je na zaravni iznad Ibra, a atar mu se prostire i u ravni pored ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Orlje (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Orlje, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Kroz selo teče Mala Rijeka, koju sačinjavaju Žučanski i Morački Potok. Na stranama ovih potoka i Paljevske Rijeke, u podnožju Petrove Glave, prostiru se naselja ovoga sela, koje se deli na pet mahala: Kačapo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oraše (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Oraše, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo na padinama brda koje se spušta prema Paljevskoj Rijeci. Ono je Velikim i Malim Potokom raščlanjeno na krajeve: Oraše, Ševige, Čmanjke, Jelaš i Kamenjače. U selu i oko sela su krajevi: Ruđin Do, Radalic ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jeliće (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Jeliće, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ovo selo se pominje u Žičkoj, hrisovulji. Kuće su na zaravnima iznad duboke doline Paljevskog Potoka; naselje je grupisano u dva dela: Gornje i Donje Jeliće. U njima ima dosta izvorske vode; osobito su jake česme Dob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jezgroviće (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Jezgroviće, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je na desnoj strani Vrapčanskog Potoka na obroncima brda Dobrelja. Deli se u tri dela: Dobrelj, Drenovac i Ravan pored Ibra. U selu ima tragova ranijih naselja. Na mestu Otave otkrivene su zidine neke st ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jablanica (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Jablanica, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli u dva dela: Gornju i Donju Jablanicu. Gornja Jablanica je u izvornoj čelenci Jablaničkog Potoka, a Donja na zaravni iznad njegovog korita. Naselje je na prisojnoj strani, a na osojnoj su prost ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrapče (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Vrapče, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u izvorišnoj čelenci potoka, potlavito na prisojnoj strani ispod Vrapčanskog Brda. Na osojnoj strani je šuma, livade i u njima jedna kuća. Vode u selu ima gotovo svuda.: Lanin Potok, Česma (u sel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Veseniće (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Veseniće, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na padinama brda Završa, koje se najpre blaže a posle strmije spušta u Paljevsku Rijeku. Kroz selo protiče potok Zarožak. Sem ovoga ima dosta izvora sa kojih piju vodu i na kojima poje stoku: Č ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top