You Are Here: Home » Аутори » Војислав Ананић

Мита Костић: Српска насеља у Русији

У дигиталној библиотеци портала Порекло између осталих вредних књига, налази се и студија Српска насеља у Русији, аутора Мите Костића. Књига је објављена давне 1923, а њен приказ урадио је сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Овај рад је у главном прилог историјској етнографији српског народа и чини покушај да се у целини прикаже миграциона струја аустријских Срба у Русију, која је почев своје к ...

Read more

Порекло становништва змијањских села Горње и Доње Ратково и Стражице

Порекло становништва села Горње и Доње Ратково и Стражица, општине Рибник и Бања Лука, према студији "Прилог проучавању становништва Змијања" аутора Мирослава Нишкановића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.       О ПОРИЈЕКЛУ СТАНОВНИШТВА ГОРЊЕГ И ДОЊЕГ РАТКОВА И СТРАЖИЦА Задатак овог рада је да, поред општег прегледа етничких кретања на територији Змијања током историје, датог у осврту на до ...

Read more

Порекло презимена, село Шљивовик (Бела Паланка)

Порекло становништва села Шљивовик, општина Бела Паланка. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА  ИСПИТИВАЊА,  БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Положај и тип. Село лежи под врховима источног обода: Прибовим Долом, Малим и Великим Забелом. Оно захвата међуречје између дубоких и уских долина: Печног Дола и Корита. Нижи д ...

Read more

Порекло презимена, село Ресник (Бабушница)

Порекло становништва села Ресник, општина Бабушница. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА ИСПИТИВАЊА, БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Положај и тип. У селу се служе водом из бунара, извора и сеоске чесме. Извор у селу зове се Ракош. Границе Ресника и Беле Воде, у заједничком атару, са Богдановцем су на Коларцици, до ...

Read more

Порекло презимена, село Ореовац (Бела Паланка)

Порекло становништва села Ореовац, општина Бела Паланка. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА ИСПИТИВАЊА, БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Положај и тип. Село лежи у суподини Поповог Врха. Опкољавају га истакнути врхови: Церова Глава, Дел м Черенац. Постало је на месту где на пут Ореовац—Стрижевац излазе сеоски путев ...

Read more

Порекло презимена, село Мокра (Бела Паланка)

Порекло становништва села Мокра, општина Бела Паланка. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА ИСПИТИВАЊА, БЕОГРАД, 19 5 4. Приредио сарадник портала  Порекло  Војислав  Ананић.   Положај и тип. Село лежи под Равништем у подножју Суве Планине и у долини Мокрањске Реке. Смештено је по косама: Росуљи на истоку и Балвану на западу. Долину Мокрањске Реке са ...

Read more

Порекло презимена, село Дивљана (Бела Паланка)

Порекло становништва села Дивљана, општина Бела Паланка. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА ИСПИТИВАЊА, БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Положај и тип. Село се раније налазило на месту које се зове Тешиловац. Доцније због „чуме“ прешло је на пут који води за Дивљански манастир, где се и данас одржао један део. На д ...

Read more

Порекло презимена, село Бела Вода (Бабушница)

Порекло становништва села Бела Вода, општина Бабушница. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА ИСПИТИВАЊА, БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. Положај и тип. Бела Вода је друмски заселак од 14 кућа на Превали. Раније је административно као заселак припајана Реснику, док је данас седиште месног одбора за неколико околних села. 19 ...

Read more

Порекло презимена, село Бежиште (Бела Паланка)

Порекло становништва села Бежиште, општина Бела Паланка. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA, АНТРОПОГЕОГРАФСКА ИСПИТИВАЊА, БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Положај и тип. Село лежи под Врелским Ридом у подножју Суве Планине а у долини Бежишког Потока, који истиче из Врела и чини један од изворишних кракова Коритничке Реке. Оно је на ...

Read more

Порекло презимена, село Горња Коритница (Бела Паланка)

Порекло становништва села Горња Коритница, општина Бела Паланка. СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, КЊИГА LXVII, МИХАЈЛО М. КОСТИЋ, КОРИТНИЦA,    АНТРОПОГЕОГРАФСКА   ИСПИТИВАЊА,  БЕОГРАД, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Положај и тип. Село лежи на обема странама Коритничке Реке непосредно испред Ждрела, на месту где долина Лудога Дола улази у Коритничку Реку и оно има коритаст полож ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top