You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 8)

Poreklo prezimena, selo Dobropoljci (Benkovac)

Dobropoljci su selo u Dalmaciji, istočno od Benkovca (između Kistanja i Benkovca), u oblasti Bukovica. Pripadaju opštini Lišane Ostrovičke (Zadarska županija). Selo je smešteno u dva izdužena kraška polja, pravca severozapad-jugoistok. Južnije polje (zaselak Dobrići), nastavlja se prema Gošiću i Đevrskama, dok je severnije čitavo na teritoriji Dobropoljaca. Brdo Jaruv (380 m) je najviša tačka sela. U Dobropoljcima ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivoševci (Kistanje)

Ivoševci su selo u Dalmaciji (oblast Bukovica), severno od Kistanja. Pripadaju opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo se nalazi na kraškoj površi, s desne strane reke Krke, odnosno njenog kanjona. Na području sela je vodopad i jezero Brljan, kao i hidroelektrana Manojlovac nizvodnije. Najviša tačka je brdo Veliko sljeme (320 m) na krajnjem severu. Na teritoriji Ivoševaca, kod kanjona Krke, nalazi se arh ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nunić (Kistanje)

Nunić je selo u Dalmaciji (oblast Bukovica), severozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo je razbijenog tipa, sa mnogo izdvojenih zaselaka. Južna strana je izrazito brdovita (Nunićka kosa, Debelo brdo). U Nuniću se nalazi stara rimokatolička crkva Svetog Ante i to je jedino naselje opštine Kistanje, koje je pre rata delimično naseljavalo hrvatsko stanovništvo. Na popisu 1 ...

Read more

Poreklo prezimena, Biovičino Selo (Kistanje)

Biovičino Selo se nalazi u Dalmaciji (oblast Bukovica), severno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Postoji više zaselaka, kao što su Donje Selo, Gornje Selo, Brljug i Potkrš. Biovičino Selo je dobilo ime po Knezu Biovici. U selu se nalazi pravoslavna crkva Svetog Petra iz 1524. godine. Podignuta je ispod Tubića glavice, na tromeđi Biovičinog, Modrinog Sela i Kolašca. Arheološki lo ...

Read more

Poreklo prezimena, Modrino Selo (Kistanje)

Modrino Selo se nalazi u Dalmaciji (oblast Bukovica), severozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo je dobilo ime po prezimenu Modre/Modrić, koje je postojalo u 18. veku (mletački katastri). Postoji Donje i Gornje Selo – ispod brda Zmištak (560 m). Na popisu 1991. godine, Modrino Selo je imalo 337 stanovnika, od čega 336 Srba (99,7%) i jednog Crnogorca. Prezimena 1948. go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kolašac (Kistanje)

Kolašac je selo u Dalmaciji (Bukovica), severozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Na popisu 1991. godine, Kolašac je imao 278 stanovnika, od čega  276 Srba (99%), jednog Muslimana i jednog neopznatog. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ĐILAS (21) – Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku) LJUNA (64) – Sveti Nikola (pri ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Parčić (Kistanje)

Parčić je selo u Dalmaciji, severozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). U Dalmaciji postoje dva Parčića – kod Kistanja i Drniša. Prvi je etnički čisto srpsko, a drugi etnički čisto hrvatsko selo. Jezgro Parčića se nalazi u malom, uskom kraškom polju. Iznad polja se izdiže brdo Zmištak. Na popisu 1991. godine, Parčić je imao 352 stanovnika, isključivo srpske nacionalnosti (100% ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Smrdelje (Kistanje)

Smrdelje je selo u Dalmaciji, jugozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo se nalazi na obodu manjeg hraškog polja i nadovezuje se na Varivode. U polju je groblje i kapela Svetog Lazara, podignuta 1891. godine. Na popisu 1991. godine, Smrdelje je imalo 530 stanovnika, od čega 524 Srbina (99%) i 6 ostalih-nepoznatih Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kakanj (Kistanje)

Kakanj je malo selo u Dalmaciji, jugozapadno od Kistanja. Pripada opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo je smešteno na obodu manjeg kraškog polja, uglavnom na njegovoj severnoj strani, dok je na južnoj izdvojen zaselak Ognjenovića. Na popisu 1991. godine, Kakanj je imao 192 stanovnika. Osim jednog nepoznatog, svi su bili Srbi. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Varivode (Kistanje)

Varivode su selo u Dalmaciji, jugozapadno od Kistanja. Pripadaju opštini Kistanje (Šibensko-kninska županija). Selo je smešteno na obodu kraškog polja i ima pravolinijski oblik. Na drugoj strani polja je groblje. U Varivodama se osnovna škola zvala „Simo Matavulj“. Na popisu 1991. godine, Varivode su imale 477 stanovnika, od čega 472 Srbina (99%), 2 Jugoslovena, 2 nepoznata i jednog Hrvata. Prezimena 1948. godine ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top