You Are Here: Home » Аутори » Слободан Зрнић (Page 8)

Порекло презимена, село Црно (Задар)

Црно је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра, удаљено само 5 км од центра града. Административно припада граду Задру (Задарска жупанија). Село је праволинијско и пружа се у правцу северозапад-југоисток. Брдо Мусапстан је добило име по презимену Мусап. Православна црква Светог Петра подигнута је на југоисточном крају села (заселак Пуцари), док је римокатоличка црква Светог Николе у центру Црног. ...

Read more

Порекло презимена, село Смоковић (Задар)

Смоковић је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра. Припада општини Земуник (Задарска жупанија). Рељеф је крашки, са малом надморском висином. Највише тачке су Зидине (119,7 м), Сјенице(117 м) и Тишварова главица (112,7 м). Православна црква Светог Георгија подигнута је 1567. године. Смоковић је етнички хомогено српско село, на које се, с једне и друге стране, надовезују српски засеоци у Земунику ...

Read more

Порекло презимена, село Земуник Доњи (Задар)

Земуник Доњи је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра. Припада општини Земуник (Задарска жупанија). Рељеф је крашки, са малом надморском висином. Највиша тачка је Градина (111 м). Село се праволинијски протеже у правцу северозапад-југоисток. На северозападу су засеоци Смрдељ и Сењ, а на југоистоку Мостар. На територији Земуника Доњег налази се Задарски аеродром. Локалитет Градина био је насељен ...

Read more

Порекло презимена, село Земуник Горњи (Задар)

Земуник Горњи је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра. Припада општини Земуник (Задарска жупанија). Рељеф је крашки, са малом надморском висином. Највиша тачка је врх Сјећа (142,5 м) на Коси, испод којег се налази каменолом. Делови села су Поткоса, Голеш и Исток. Српске куће се налазе у Поткоси и Голешу. Римокатоличка црква Светог Јосипа радника у Истоку, изграђена је 1977. године. Турци су осв ...

Read more

Порекло презимена, село Морполача (Станковци, Задар)

Морполача је село у Далмацији, југоисточно од Бенковца (између Бенковца и Скрадина), у области Равни Котари. Припада општини Станковци (Задарска жупанија). Морполача се налази на ободу крашког поља, кроз којег протиче река Брибишница. Село је праволинијског облика и протеже се у правцу северозапад-југоисток. Један део села налази се на брдовитом терену изнад поља и ту је православно гробље. Стари назив села ...

Read more

Порекло презимена, село Островица (Бенковац)

Остгровица је село у Далмацији, југоисточно од Бенковца (између Бенковца и Скрадина), у области Буковица. Припада општини Лишане Островичке (Задарска жупанија). Село је настало испод брда (Градина, 318 м), на којем се налазе остаци средњовековне тврђаве Островице, срушене у млетачко-турским ратовима (друга половина 17.века). Јужно од Островице се пружа крашко поље (Заблаће), а с друге стране брда Оштра коса ...

Read more

Порекло презимена, село Добропољци (Бенковац)

Добропољци су село у Далмацији, источно од Бенковца (између Кистања и Бенковца), у области Буковица. Припадају општини Лишане Островичке (Задарска жупанија). Село је смештено у два издужена крашка поља, правца северозапад-југоисток. Јужније поље (заселак Добрићи), наставља се према Гошићу и Ђеврскама, док је северније читаво на територији Добропољаца. Брдо Јарув (380 м) је највиша тачка села. У Добропољцима ...

Read more

Порекло презимена, село Ивошевци (Кистање)

Ивошевци су село у Далмацији (област Буковица), северно од Кистања. Припадају општини Кистање (Шибенско-книнска жупанија). Село се налази на крашкој површи, с десне стране реке Крке, односно њеног кањона. На подручју села је водопад и језеро Брљан, као и хидроелектрана Манојловац низводније. Највиша тачка је брдо Велико сљеме (320 м) на крајњем северу. На територији Ивошеваца, код кањона Крке, налази се арх ...

Read more

Порекло презимена, село Нунић (Кистање)

Нунић је село у Далмацији (област Буковица), северозападно од Кистања. Припада општини Кистање (Шибенско-книнска жупанија). Село је разбијеног типа, са много издвојених заселака. Јужна страна је изразито брдовита (Нунићка коса, Дебело брдо). У Нунићу се налази стара римокатоличка црква Светог Анте и то је једино насеље општине Кистање, које је пре рата делимично насељавало хрватско становништво. На попису 1 ...

Read more

Порекло презимена, Биовичино Село (Кистање)

Биовичино Село се налази у Далмацији (област Буковица), северно од Кистања. Припада општини Кистање (Шибенско-книнска жупанија). Постоји више заселака, као што су Доње Село, Горње Село, Брљуг и Поткрш. Биовичино Село је добило име по Кнезу Биовици. У селу се налази православна црква Светог Петра из 1524. године. Подигнута је испод Тубића главице, на тромеђи Биовичиног, Модриног Села и Колашца. Археолошки ло ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top