You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Popovići (Benkovac)

Popovići su selo severoistočno od Benkovca. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Kuće se uglavnom nalaze u uskom kraškom polju, pravca severozapad-jugoistok, koje se prostire i u Donjem Karinu. Na kraju polja je zaselak Pliskovo, a dalje od polja su zaseoci Kum, Zelići, Pod Otavac i srpski zaselak Jokići (najbliži Karinu). Visinom se ističu brda Žedna greda (450 m), Kum (415 m) i Otavac ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brgud (Benkovac)

Brgud je selo u Dalmaciji (oblast Bukovica) istočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Teren je brdovit sa manjim kraškim poljima, u kojima se nalaze zaseoci Brguda. Izdvajaju se brda Umac (387 m), Londža (370 m), Vrščić (357 m), Jarebinjak (354 m), Kosinjak (338 m), Krivolisac (315 m). Pravoslavna crkva Svetog Lazara, podignuta je 1689. godine. Na popisu 1991. godine, Brgud ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Murvica (Poličnik)

Murvica je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severoistočno od Zadra. Administrativno pripada opštini Poličnik (Zadarska županija). Murvica Gornja se od popisa 2011. godine smatra samostalnim naseljem. Zastupljen je kraški reljef sa niskom nadmorskom visinom. Najviše tačke su na graničnom području sa Smokovićem – Livadica (109 m), Grudina (96 m) i Bailovka (95 m). Stara rimokatolička crkva na groblju, stradala je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljica (Zadar)

Poljica je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severno od Zadra. Administrativno pripada opštini Vrsi (Zadarska županija). Zastupljen je kraški reljef sa izrazito niskom nadmorskom visinom. Najviša tačka je brdo Gradina (66 m), na krajnjem jugu sela. Pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, podignuta je 1868. godine, a rimokatolička crkva Svetog Mihovila 1857. godine. Na krajnjem jugu je izdvojen srpski zasela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crno (Zadar)

Crno je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra, udaljeno samo 5 km od centra grada. Administrativno pripada gradu Zadru (Zadarska županija). Selo je pravolinijsko i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok. Brdo Musapstan je dobilo ime po prezimenu Musap. Pravoslavna crkva Svetog Petra podignuta je na jugoistočnom kraju sela (zaselak Pucari), dok je rimokatolička crkva Svetog Nikole u centru Crnog. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Smoković (Zadar)

Smoković je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviše tačke su Zidine (119,7 m), Sjenice(117 m) i Tišvarova glavica (112,7 m). Pravoslavna crkva Svetog Georgija podignuta je 1567. godine. Smoković je etnički homogeno srpsko selo, na koje se, s jedne i druge strane, nadovezuju srpski zaseoci u Zemuniku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zemunik Donji (Zadar)

Zemunik Donji je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviša tačka je Gradina (111 m). Selo se pravolinijski proteže u pravcu severozapad-jugoistok. Na severozapadu su zaseoci Smrdelj i Senj, a na jugoistoku Mostar. Na teritoriji Zemunika Donjeg nalazi se Zadarski aerodrom. Lokalitet Gradina bio je naseljen ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zemunik Gornji (Zadar)

Zemunik Gornji je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), istočno od Zadra. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviša tačka je vrh Sjeća (142,5 m) na Kosi, ispod kojeg se nalazi kamenolom. Delovi sela su Potkosa, Goleš i Istok. Srpske kuće se nalaze u Potkosi i Golešu. Rimokatolička crkva Svetog Josipa radnika u Istoku, izgrađena je 1977. godine. Turci su osv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Morpolača (Stankovci, Zadar)

Morpolača je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca (između Benkovca i Skradina), u oblasti Ravni Kotari. Pripada opštini Stankovci (Zadarska županija). Morpolača se nalazi na obodu kraškog polja, kroz kojeg protiče reka Bribišnica. Selo je pravolinijskog oblika i proteže se u pravcu severozapad-jugoistok. Jedan deo sela nalazi se na brdovitom terenu iznad polja i tu je pravoslavno groblje. Stari naziv sela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ostrovica (Benkovac)

Ostgrovica je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca (između Benkovca i Skradina), u oblasti Bukovica. Pripada opštini Lišane Ostrovičke (Zadarska županija). Selo je nastalo ispod brda (Gradina, 318 m), na kojem se nalaze ostaci srednjovekovne tvrđave Ostrovice, srušene u mletačko-turskim ratovima (druga polovina 17.veka). Južno od Ostrovice se pruža kraško polje (Zablaće), a s druge strane brda Oštra kosa ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top