You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Bulić (Benkovac)

Bulić je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Kroz polje protiče povremeni tok Jaruga. Najviše brdo je Gladuša (237,6 m), koje razdvaja Bulić od Lepura. Dalje od polja su Čatrnja (303 m) i Umac (273 m). Rimokatolič ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Lepuri (Benkovac)

Donji Lepuri su selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Gornji Lepuri se nalaze u sastavu naselja Donji Lepuri. Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Proz polje protiče povremeni tok Jaruga. Donji Lepuri se nalaze na severnom obodu polja, dok su Gornji Lepu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kožlovac (Benkovac)

Kožlovac je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Proz polje protiče povremeni tok Jaruga. Kožlovac je delom na severnom obodu polja (novije naselje), dok su stari zaseoci na većoj nadmorskoj visini, iza Kuginog br ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogatić (Drniš, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Bogatić, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Bogatić je selo severozapadno od Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se na levoj obali reke Krke. S druge strane reke je manastir Krka. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena POPOVIĆ (72) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku) Hrvatska prezimena ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bjelina (Benkovac)

Bjelina je selo u Dalmaciji (oblast Bukovica) istočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa mnogobrojnim brdima, kao što su Štandarac (490 m), Kalanjeva glavica (462 m), Krštašica (456 m), Gradina (461 m), Čotrina glavica (365 m), Žmirića glavica (332 m), Piljina kosa (375 m) i Kosa (376 m). Na Žmirića gradini je bila stara tvrđava Bilina, po kojoj je sel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bruška (Benkovac)

Bruška je selo u Dalmaciji (Bukovica) severoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi ispod brda/planine Kunovac (640 m). Druga brda/vrhovi u Bruškoj su Crni vrh (485 m), Marinovića vrh (530 m) i Popina (468 m). U selu je rimokatolička crkva Svetog Nikole. Na popisu 1991. godine, Bruška je imala 373 stanovnika, od čega 334 Hrvata (89,5%) i 39 Srba (10,5% ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Popovići (Benkovac)

Popovići su selo severoistočno od Benkovca. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Kuće se uglavnom nalaze u uskom kraškom polju, pravca severozapad-jugoistok, koje se prostire i u Donjem Karinu. Na kraju polja je zaselak Pliskovo, a dalje od polja su zaseoci Kum, Zelići, Pod Otavac i srpski zaselak Jokići (najbliži Karinu). Visinom se ističu brda Žedna greda (450 m), Kum (415 m) i Otavac ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brgud (Benkovac)

Brgud je selo u Dalmaciji (oblast Bukovica) istočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Teren je brdovit sa manjim kraškim poljima, u kojima se nalaze zaseoci Brguda. Izdvajaju se brda Umac (387 m), Londža (370 m), Vrščić (357 m), Jarebinjak (354 m), Kosinjak (338 m), Krivolisac (315 m). Pravoslavna crkva Svetog Lazara, podignuta je 1689. godine. Na popisu 1991. godine, Brgud ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Murvica (Poličnik)

Murvica je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severoistočno od Zadra. Administrativno pripada opštini Poličnik (Zadarska županija). Murvica Gornja se od popisa 2011. godine smatra samostalnim naseljem. Zastupljen je kraški reljef sa niskom nadmorskom visinom. Najviše tačke su na graničnom području sa Smokovićem – Livadica (109 m), Grudina (96 m) i Bailovka (95 m). Stara rimokatolička crkva na groblju, stradala je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljica (Zadar)

Poljica je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severno od Zadra. Administrativno pripada opštini Vrsi (Zadarska županija). Zastupljen je kraški reljef sa izrazito niskom nadmorskom visinom. Najviša tačka je brdo Gradina (66 m), na krajnjem jugu sela. Pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, podignuta je 1868. godine, a rimokatolička crkva Svetog Mihovila 1857. godine. Na krajnjem jugu je izdvojen srpski zasela ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top