You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 5)

Poreklo prezimena Trobonjača

Trobonjača je srpsko prezime iz sela Bratiškovci u Dalmaciji. Nastalo je najverovatnije od prezimena Krička, pošto se u starim matičnim knjigama javlja verzija Krička-Trobonjača. Krsna slava je Sveti Nikola, kao i Kričkama. Godine 1871. glavar sela Bratiškovci bio je Andrija Trobonjača, a tad su takođe u selu postojali Stevan i Petar Trobonjača. Godine 1948. bilo je samo 8 osoba u Hrvatskoj, koje su nosile prezim ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krupa (Obrovac)

Krupa je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu. Selo se nalazi u podnožju planine Velebit, na izvorištu reke Krupe, pritoke Zrmanje. Krupa izvire iz kraškog vrela i spaja se sa tokom Orovača, iz istoimenog vrela. Po reci Krupi je dobilo ime selo i manastir, podignut 1317. godine. Krupa je jedan od tri stara srpska manastira u Dalmaciji. Na popisu 1991. godine, Krupa je i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Muškovci (Obrovac)

Muškovci su selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripadaju gradu Obrovcu. Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja se prostire od vrhova Velebita, do reke Zrmanje. Nizvodno od Berberovog buka, sa severa se u Zrmanju uliva kratak tok Dobarnica, a zatim se Zrmanja proširuje u akumulaciono jezero, formirano za potrebe reverzibilne hidroelektrane Velebit. Na popisu 1991 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Golubić (Obrovac)

Golubić je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu. Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja se prostire od vrhova Velebita, do kanjona reke Zrmanje i njene pritoke Krupe, u koju se uliva kratki tok Krnjeza. Na popisu 1991. godine, Golubić je imao 478 stanovnika, od čega 475 Srba (99,4%),  2 Jugoslovena i jednog Hrvata.   Prezimena 1948. godin ...

Read more

Poreklo prezimena, Zaton Obrovački (Obrovac)

Zaton Obrovački je selo u Dalmaciji, severno od Obrovca. Administrativno pripada opštini Jasenice (Zadarska županija). Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja ae prostire od vrhova Velebita, pa sve do reke Zrmanje, odnosno samog grada Obrovca. Na popisu 1991. godine, Zaton Obrovački je imao 492 stanovnika, od čega 307 Srba (62,4%),  173 Hrvata (35,2%) i 12 ostalih.   Prezime ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podlug (Benkovac)

Podlug je selo u Dalmaciji, južno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, ispod kose (Krš), a pruža se pravolinijski u pravcu severozapad-jugoistok. Na popisu 1991. godine, Podlug je imao 340 stanovnika, od čega 283 Hrvata (83%),  56 Srba (16,5%) i jednog nepoznatog.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom sla ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Perušić Benkovački (Benkovac)

Perušić Benkovački je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, ispod izduženog brda Perušićka kosa (220 m). Na brdu se nalaze ostaci srednjovekovne tvrđave Perušić. Između Perušića  i Kolarine se nalazi pravoslavna crkva Svete Petke iz 1682. godine, sa grobljem. U samom selu se nalazi rimokatolička crkva Uznese ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kolarina (Benkovac)

Kolarina je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, između izduženih brda. Najviši vrh je Stražbenica (253 m). Između Kolarine i Perušića  se nalazi pravoslavna crkva Svete Petke iz 1682. godine. Na popisu 1991. godine, Kolarina je imala 440 stanovnika, od čega 424 Srbina i 16 nepoznatih. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pristeg (Benkovac)

Pristeg je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), južno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Pristeg se nalazi u kraškom polju, izduženom u pravcu severozapad-jugoistok, između dva brda. Selo, pravolinijskog oblika, takođe se prostire u tom pravcu. U Pristegu su rimokatoličke crkve Bogorodice Marije i Svetog Frane na groblju, koja je srušena u ratu. Na popisu 1991. godine, Priste ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrana (Pakoštane, Dalmacija)

Vrana je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), na severnoj strani Vranskog jezera, istočno od Biograda. Administrativno pripada opštini Pakoštane (Zadarska županija). Vrana se nalazi  na severnom obodu kraškog polja, koje se nastavlja prema Radašinovcima na jugoistoku. Između polja i Vranskog jezera je izduženo brdo Crnogorka, dok su kuće na severnoj strani polja, u podnožju brda/vrhova Veliki Bak (220 m), Debeljak, ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top