You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 5)

Poreklo prezimena Đurendić

Đurendić je retko srpsko prezime, koje potiče iz Bugojna (Bosna). Krsna slava je Đurđevdan. U Bugojnu su oko 1900. živeli Risto i Vuko Đurendić. Risto je 1926. bio načelnik opštine Bugojno i član Prosvetnog saveta iz Sarajeva. U Splitu je 1920-ih godina svoju trgovačku radnju imao Milorad Đurendić. Na popisu iz 1948. godine, u Hrvatskoj je bila jedna porodica (4 člana) Đurendića, u Zagrebu. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zelengrad (Obrovac)

Zelengrad je selo u Dalmaciji (Bukovica), jugoistočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu. Selo odlikuje brdovit, kraški reljef. Najviša brda su Bajnovača (554 m), Zelengradina (552 m), Šimunova glavica (561 m), Crni vrh (553 m), Greljevac (530 m), Rušina glavica (514 m), Travnjak (430 m), Gradina (518 m), Medina glavica (545 m), Zelenikovac (431 m), Vruljska glavica (441 m), Debela kosa (495 m), ...

Read more

Poreklo prezimena Kurobasa

Kurobasa je srpsko prezime iz sela Cetina (Vrlika) u Dalmaciji, odakle se proširilo na selo Halapić (Glamoč) u Bosni. Krsna slava je Sveti Jovan. Jovan Kurobasa pok. Đure, rođen je 1752. godine u Cetini. U selu Radunić (Muć) u Dalmaciji, postoje Kurobase hrvatske nacionalnosti. Na austrijskom katastru 1835. upisana je porodica Stipana Kurobase. Godine 1948. bilo je 34 Kurobasa u Cetini i 24 u Raduniću. ...

Read more

Poreklo prezimena Nerlović

Nerlović je srpsko prezime iz sela Sičane (Dicmo) u Dalmaciji. Ranija verzija prezimena je bila Naerilović, a dokumentovana je još tokom 17. veka (Kandijski rat). Krsna slava je Sveti Jovan. Na mletačkom katastru iz 1709. godine, u Sičanima su popisani Mijo Naerilović pok. Vuka, Mijo Naerilović pok. Mirosava i Nikola Naerilović pok. Grge. Godine 1948. bilo je 50 Nerlovića u Sičanima, po 2 u susednim Osojama ...

Read more

Poreklo prezimena Orošnjak

Orošnjak je srpsko prezime iz sela Vučevica u Dalmaciji. U obližnjem Kaštel Sućurcu su katolici. Krsna slava je Sveti Jovan. Na mletačkom katastru iz 1709. godine, u Vučevici su popisani Rade Orošnjak pok. Jovana i Vule Orošnjak pok. Jovana. Godine 1948. bilo je 48 Orošnjaka u Vučevici, 26 u Kaštel Sućurcu, 5 u Šibeniku i 1 u Virovitici. ...

Read more

Poreklo prezimena Trobonjača

Trobonjača je srpsko prezime iz sela Bratiškovci u Dalmaciji. Nastalo je najverovatnije od prezimena Krička, pošto se u starim matičnim knjigama javlja verzija Krička-Trobonjača. Krsna slava je Sveti Nikola, kao i Kričkama. Godine 1871. glavar sela Bratiškovci bio je Andrija Trobonjača, a tad su takođe u selu postojali Stevan i Petar Trobonjača. Godine 1948. bilo je samo 8 osoba u Hrvatskoj, koje su nosile prezim ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krupa (Obrovac)

Krupa je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu. Selo se nalazi u podnožju planine Velebit, na izvorištu reke Krupe, pritoke Zrmanje. Krupa izvire iz kraškog vrela i spaja se sa tokom Orovača, iz istoimenog vrela. Po reci Krupi je dobilo ime selo i manastir, podignut 1317. godine. Krupa je jedan od tri stara srpska manastira u Dalmaciji. Na popisu 1991. godine, Krupa je i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Muškovci (Obrovac)

Muškovci su selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripadaju gradu Obrovcu. Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja se prostire od vrhova Velebita, do reke Zrmanje. Nizvodno od Berberovog buka, sa severa se u Zrmanju uliva kratak tok Dobarnica, a zatim se Zrmanja proširuje u akumulaciono jezero, formirano za potrebe reverzibilne hidroelektrane Velebit. Na popisu 1991 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Golubić (Obrovac)

Golubić je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu. Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja se prostire od vrhova Velebita, do kanjona reke Zrmanje i njene pritoke Krupe, u koju se uliva kratki tok Krnjeza. Na popisu 1991. godine, Golubić je imao 478 stanovnika, od čega 475 Srba (99,4%),  2 Jugoslovena i jednog Hrvata.   Prezimena 1948. godin ...

Read more

Poreklo prezimena, Zaton Obrovački (Obrovac)

Zaton Obrovački je selo u Dalmaciji, severno od Obrovca. Administrativno pripada opštini Jasenice (Zadarska županija). Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja ae prostire od vrhova Velebita, pa sve do reke Zrmanje, odnosno samog grada Obrovca. Na popisu 1991. godine, Zaton Obrovački je imao 492 stanovnika, od čega 307 Srba (62,4%),  173 Hrvata (35,2%) i 12 ostalih.   Prezime ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top