You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Donja Jagodnja (Zadar)

Jagodnja Donja je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Pripada opštini Polača u Zadarskoj županiji. Jezgro sela je na obodu manjeg kraškog polja, zajedno sa Jagodnjom Gornjom i Polačom, dok su južno od njega brda Vinculja, Muvača, Ružić, Čelinka, Lukovnjak, Barakovača i Kuk. S druge strane brda, na obodu Vranskog polja, nalazi se zaselak Stabanj, u blizini sela Kakma. Na popisu 1991. godine, evidentir ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Jagodnja (Zadar)

Jagodnja Gornja je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Pripada opštini Polača u Zadarskoj županiji. Selo se nalazi na obodu manjeg kraškog polja, u podnožju brda Smiljevac (166 m), Debeljača (199 m)i Ćosina gradina (158 m). U polju su uzvišenja Kruglaš (139 m), Oštruljica (116 m) i Peljeguša (103 m). Na granici sa selom Polača, nalazi se pravoslavna crkva Svetog Simeona iz 18. veka. Na popisu 1991. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kakma (Zadar)

Kakma je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Pripada opštini Polača u Zadarskoj županiji. Kakma se nalazi na obodu kraškog Vranskog polja. U zaleđu je brdo Muvača. Na popisu 1991. godine, evidentiran je 341 stanovnik Kakme. Srba je bilo 265 (77,7%), Hrvata 62 (18,2%), a ostalih 14.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom   Srpska prezimena   VUKŠ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Polača (Zadar)

Polača je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Sedište je istoimene opštine u Zadarskoj županiji. Na teritoriji sela je kraški reljef, sa brdima i poljima. Najviše tačke su Štrkovača (157 m), Gradina (136 m) i Mutvica (132 m). S druge strane polja su Muvača (120 m) i Grabar (93 m), ispod kojih je izdvojeni zaselak Rasti. Rimokatolička crkva Sv. Kuzmana i Damjana se nalazi ispod brda Štrkovača, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kobilja (Kneževo/Skender Vakuf)

Kobilja je selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Kobilja je imala 418 stanovnika, od čega 417 Srba i jednog nepoznatog.   Srpska prezimena GAVRIĆ (43) – ? ĐUKARIĆ (67) – ? ĐURANOVIĆ (6) – Sveti Jovan ? ZLOVARIĆ (25) – Sveti Simeon KOZIĆ (4) – ? MILOJEVIĆ (44) – ? PANIĆ (26) – Sveti Georgije PARIPOVIĆ (19) – ? SUKUR (104) – Sveti Arhangel Mihailo ĆO ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Borak (Kneževo/Skender Vakuf)

Borak je selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Borak je imao 348 stanovnika, od čega 345 Srba, jednog Hrvata i dva nepoznata.   Srpska prezimena   BARIŠIĆ (107) – Sveti Arhangel Mihail, Sveti Stefan BOJIĆ (52) – Sveti Georgije VASILJEVIĆ (21) – ? VRANJEŠ/VRANJEŠEVIĆ (37) – Sveti Arhangel Mihail VUKOVIĆ (18) – Sveti Arhangel Mihail MADŽAR/MADŽARIĆ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šolaji (Kneževo/Skender Vakuf)

Šolaji su selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Šolaji su imali 586 stanovnika, od čega 585 Srba i jednog Hrvata. Srpska prezimena BOGOJEVIĆ (22) – Sveti Georgije BUDIĆ (141) – Sveti Georgije VUJANČEVIĆ (52) – Sveti Georgije KNEŽEVIĆ (60) – Sveti Stefan MALIĆ (30) – Sveti Stefan MARJANOVIĆ (91) – Sveti Georgije PETROVIĆ (36) – Sveti Vasilije POPOVIĆ ( ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bilišane (Obrovac)

Bilišane je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi južno od reke Zrmanje. Karakterističan je brdovit, kraški reljef. U Bilišanima Donjim se nalazi pravoslavna crkva Sv. Jovana Krstitelja iz 1734. godine, a u Bilišanima Gornjim pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice iz 1860. godine. Na popisu 1991. godine, Bilišane je imalo 857 stanovn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čarići (Kneževo/Skender Vakuf)

Čarići su selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Čarići su imali 227 stanovnika i svi su bili Srbi.   Srpska prezimena   VERIĆ (69) – ? GLAMOČIĆ (21) – ? ĐEKANOVIĆ (36) – Sveti Stefan RALJIĆ (20) – Sveti Arhangel Mihail, Sveti Dimitrije SMILJANIĆ (33) – ? STOKANIĆ (5) – Sveti Arhangel Mihail ĆETKOVIĆ (6) – Sveti Stefan FILIPOVIĆ (19) – Sveti Jo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bregovi (Kneževo/Skender Vakuf)

Bregovi su selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Bregovi su imali 275 stanovnika i svi su bili Srbi.   Srpska prezimena   ERAK (42) – Sveti Stefan KALABIĆ (17) – Sveti Stefan KRSTIĆ (1) - ? PANIĆ (3) – Sveti Stefan SIMIĆ (73) – Sveti Stefan TOMAŠEVIĆ/TOMAŠ (67) – Sveti Nikola ĆETKOVIĆ (66) – Sveti Stefan ČAUŠEVIĆ (6) – Sveti Stefan   Pr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top