You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Lišane Tinjske (Benkovac)

Lišane Tinjske su selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca i severno od Biograda. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, a s druge strane brda (kose) je Tinj. Pravoslavna crkva Svete Trojice podignuta je 1854. godine. Na popisu 1991. godine, u Lišanima Tinjskim je bilo 375 stanovnika, od čega 352 Srbina (94%), 20 Hrvata (5%) i 3 ostala. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tinj (Benkovac)

Tinj je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca i severno od Biograda. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu manjeg kraškog polja, a najviše tačke iznad sela su Gradina, Gubavica i Grabar. U Tinju se nalaze ostaci četvrtaste srednjovekovne tvrđave (Gradina). Na Gradini je stara rimokatolička crkva Svetog Ivana Krstitelja sa grobljem, dok je novija rimokato ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Resanovci (Bosansko Grahovo)

Resanovci su selo u Bosni, na severnom obodu kraškog Grahovskog polja, u podnožju planina Ilica/Ujilica i Vijenac. Selo pripada opštini Bosansko Grahovo. Na popisu 1991. godine, evidentirano je 249 stanovnika (242 Srbina i 7 Jugoslovena).   Srpska prezimena   BAJIĆ (80) – Sveti Jovan BALABAN (12) – Sveti Petar VUKOBRAT (30) – Sveti Georgije ZIVLAK (46) – Sveti Georgije LUKAČ (28) – Sveti Jovan MALB ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radlovići (Bosansko Grahovo)

Radlovići su selo u Bosni, na severnom obodu Grahovskog polja, u podnožju Jadovnika. Pripadaju opštini Bosansko Grahovo. Na popisu 1991. godine, evudentirana su 53 stanovnika (svi Srbi, istog prezimena).   Srpska prezimena   RADLOVIĆ (53) - Sveti Nikola   Priredio: Saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zebe (Bosansko Grahovo)

Zebe su selo u Bosni, na severnom obodu kraškog Grahovskog polja, u podnožju planine Vijenac. Selo pripada opštini Bosansko Grahovo. Na popisu 1991. godine, evidentiran je 131 stanovnik. Svi su bili Srbi. Srpska prezimena ĐUKELIĆ (27) – Sveti Nikola KRNETA (26) – Sveti Toma LUKAČ (5) – Sveti Jovan MAJSTOROVIĆ (4) – Sveti Luka MANDIĆ (20) – Sveti Nikola MILIJEVIĆ (18) – Sveti Nikola RADINOVIĆ (4) – Sveti Niko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Jagodnja (Zadar)

Jagodnja Donja je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Pripada opštini Polača u Zadarskoj županiji. Jezgro sela je na obodu manjeg kraškog polja, zajedno sa Jagodnjom Gornjom i Polačom, dok su južno od njega brda Vinculja, Muvača, Ružić, Čelinka, Lukovnjak, Barakovača i Kuk. S druge strane brda, na obodu Vranskog polja, nalazi se zaselak Stabanj, u blizini sela Kakma. Na popisu 1991. godine, evidentir ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Jagodnja (Zadar)

Jagodnja Gornja je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Pripada opštini Polača u Zadarskoj županiji. Selo se nalazi na obodu manjeg kraškog polja, u podnožju brda Smiljevac (166 m), Debeljača (199 m)i Ćosina gradina (158 m). U polju su uzvišenja Kruglaš (139 m), Oštruljica (116 m) i Peljeguša (103 m). Na granici sa selom Polača, nalazi se pravoslavna crkva Svetog Simeona iz 18. veka. Na popisu 1991. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kakma (Zadar)

Kakma je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Pripada opštini Polača u Zadarskoj županiji. Kakma se nalazi na obodu kraškog Vranskog polja. U zaleđu je brdo Muvača. Na popisu 1991. godine, evidentiran je 341 stanovnik Kakme. Srba je bilo 265 (77,7%), Hrvata 62 (18,2%), a ostalih 14.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom   Srpska prezimena   VUKŠ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Polača (Zadar)

Polača je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), zapadno od Benkovca. Sedište je istoimene opštine u Zadarskoj županiji. Na teritoriji sela je kraški reljef, sa brdima i poljima. Najviše tačke su Štrkovača (157 m), Gradina (136 m) i Mutvica (132 m). S druge strane polja su Muvača (120 m) i Grabar (93 m), ispod kojih je izdvojeni zaselak Rasti. Rimokatolička crkva Sv. Kuzmana i Damjana se nalazi ispod brda Štrkovača, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kobilja (Kneževo/Skender Vakuf)

Kobilja je selo opštine Kneževo (ranije Skender Vakuf), u BiH (Republika Srpska). Na popisu 1991. godine, Kobilja je imala 418 stanovnika, od čega 417 Srba i jednog nepoznatog.   Srpska prezimena GAVRIĆ (43) – ? ĐUKARIĆ (67) – ? ĐURANOVIĆ (6) – Sveti Jovan ? ZLOVARIĆ (25) – Sveti Simeon KOZIĆ (4) – ? MILOJEVIĆ (44) – ? PANIĆ (26) – Sveti Georgije PARIPOVIĆ (19) – ? SUKUR (104) – Sveti Arhangel Mihailo ĆO ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top