You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Donji Karin (Benkovac)

Donji Karin je selo u Dalmaciji, između Benkovca i Obrovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji i izlazi na Karinsko more. Selo se nalazi u vrlo uskom i dugom kraškom polju, pravca severozapad-jugoistok, u kojem su smeštena i susedna naselja – Pridraga i Popovići. Teritorija sela zahvata 700 m obale Karinskog mora. U more se uliva Karišnica, koja predstavlja granicu Gornjeg i Donjeg Karina. U Donjem Karinu ...

Read more

Poreklo prezimena Šumaruna

Šumaruna je retko srpsko prezime, poreklom iz sela Vrbnik kod Knina (Dalmacija). Neki su odselili u Slavoniju (Vinkovci) i Vojvodinu, gde im je prezime izmenjeno u Šumarunić. Slava je Nikoljdan. U Vrbniku je 1948. godine bilo 10 Šumaruna u 2 domaćinstva. Mijo Šumaruna (1762-1817), Marko Šumaruna (1783-1818), Nikola Šumaruna (rođ. oko 1780), Andrija i Simo Šumaruna rođeni oko 1800, evidentirani su u starim mat ...

Read more

Poreklo prezimena Kejić

Kejić je srpsko prezime iz sela Kuljani kod Dvora na Uni (Hrvatska) i Kraljevaca kod Rume (Srbija). U Kuljanima je 1948. bilo 12 Kejića u 6 domaćinstava (jedini u Hrvatskoj). Slava je Jovanjdan. Još 1600. godine se pominje Radman Kejić, prilikom preseljenja ljudi na austrijsko-tursku granicu. Simo Kejić je evidentiran 1807. godine u Šakanlijama, koje se graniče sa Kuljanima (moguće da je zaselak Kejića tada pripadao ...

Read more

Poreklo prezimena Bjelaković

Bjelaković je srpsko prezime iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bjelakovići u Gackom su dokumentovani 1487. godine (iz knjige Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save) U Vidriću kod Sokoca su Bjelakovići sa slavom Nikoljdan. Mnogo ih je stradalo u Drugom svetskom ratu. U Rogatici su Bjelakovići sa slavom Aranđelovdan. U Crnoj Gori postoje Bjelakovići u selu Unač (Hercegova strana) kod Plužina, sa slavom Jovanjd ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Sretenovo (Dojran, Makedonija)

Sretenovo je naselje u Makedoniji, na južnoj obali Dojranskog jezera. U neposrednoj blizini je granica sa Grčkom. Pripada opštini Dojran. Selo su osnovali srpski kolonisti 1928. godine, kod Starog Dojrana, razrušenog u Prvom svetskom ratu. Ranije stanovništvo su činili Turci, koji su iselili. Novi Dojran je podignut malo severnije od Starog Dojrana, a Sretenovo je nastalo na mestu starog turskog groblja u juž ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Miranje (Benkovac)

Miranje je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), jugozapadno od Benkovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Selo se nalazi na obodu izduženog kraškog polja, koje se proteže u pravcu severozapad-jugoistok. Prema jugoistoku se nadovezuju sela Ceranje i Pristeg. Donje Miranje je na jugozapadnom, a Gornje Miranje na severoistočnom obodu polja.  Ispod Donjih Miranja povremeno teče Mirošnica. Najviši vrh je Ljubčen (2 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Ceranje (Benkovac)

Donje Ceranje je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), južno od Benkovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Selo se nalazi na jugozapadnom obodu izduženog kraškog polja, koje se proteže u pravcu severozapad-jugoistok. Pored sela povremeno teče Mirošnica. Iznad  Donjih Ceranja je Mijovac, odnosno Gradina (213 m) iz doba Liburna. Na teritoriji Donjih Ceranja je pravoslavna crkva Svetog Ilije iz 1712. godine. P ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Ceranje (Benkovac)

Gornje Ceranje je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), južno od Benkovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Selo se nalazi na severoistošnom obodu izduženog kraškog polja, koje se proteže u pravcu severozapad-jugoistok. Iznad sela je probijen autoput. Pravoslavna crkva Svetog Ilije iz 1712. godine, podignuta je u polju između Donjih i Gornjih Ceranja. Na popisu 1991. godine, evidentirano je 316 stanovnika G ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top