You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 18)

Poreklo prezimena, selo Veliki Broćanac (Klis, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Veliki Broćanac, opština Klis. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Veliki Broćanac je selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada opštini Klis. Smešten je severno od planine Kozjak. Mali Broćanac katastarski pripada susednom selu Konjsko. Srpska pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla, iz 1805. godine, nalazi se na granici sa susednim selom Vučevicom, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velušić (Drniš, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Velušić, opština Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Velušić  je selo na jugozapadnim obroncima planine Promine, severozapadno od Drniša. Pravoslavna crkva Svetog Georgija izgrađena je 1885. godine. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom: Srpska prezimena BIBIĆ (147) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku) LUČIĆ (8) – Svet ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brštanovo (Klis, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Brštanovo, opština Klis (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Brštanovo je selo u Dalmatinskoj Zagori. Pripada opštini Klis. Nalazi se u južnom podnožju planine Moseć. Jedini Srbi su Stričevići, u najistočnijem zaseoku Brštanova. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom: Srpska prezimena STRIČEVIĆ (36) – Sveti Georgije (prisutni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vučevica (Klis, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Vučevica, opština Klis. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Vučevica je malo selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada opštini Klis. Smešteno je severno od planine Kozjak, u podnožju brda Jarebinjak. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom: Srpska prezimena BOROVIĆ/BOROJEVIĆ (133) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku) Na mletačko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nos Kalik (Drniš, Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Nos Kalik, opština Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Nos Kalik je malo srpsko selo na ušću Čikole u Krku. Smešteno je između ove dve reke i danas je u sastavu Nacionalnog parka Krka. Kopnenim putem se do Nos Kalika može doći samo preko Miljevaca. Sastoji se od tri izdvojena zaseoka (Kalici, Skočići i Zeljaci). U selu je 1896. godine podignuta pra ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mirlović Polje (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Mirlović Polje, opština Ružić (Drniš, Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Mirlović Polje je selo na obroncima planine Svilaje prema Petrovom polju. Jedan deo sela se nalazi u samom polju, kod izvora reke Čikola. Zaselak Buzova (Drvenjak) smešten je visoko na planini Svilaji. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom: Srpska prezimen ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Baljci (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Baljci, opština Ružić (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Baljci su selo na obroncima planine Svilaje prema Petrovom polju. Jedan deo sela (Donji Baljci-Milankovići) se nalazi u samom polju. Pravoslavna crkva Svetog Jovana postojala je još početkom 18. veka. Unijatska crkva Roga iz 1835. godine, danas je ruševina. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u za ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Gradac (Drniš)

Poreklo stanovništva u naselju Gradac, opština Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Gradac je naselje na obodu Petrovog polja, u podnožju planine Svilaje. U njemu se nalazi stara rimokatolička crkva Svete Marije (sedište župe). Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena RADOMILOVIĆ  (20) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku) Radomilović ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Otavice (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Otavice, opština Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Otavice su naselje na obodu Petrovog polja, u podnožju planine Svilaje. Ivan Meštrović, čuveni jugoslovenski vajar iz Otavica, izgradio je svoj mauzolej na jednom uzvišenju u polju. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ŠEGULJ  (21) – Sveti Jovan (prisu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kadina Glavica (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Kadina Glavica, opština Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Kadina Glavica je selo na obodu Petrovog polja, u podnožju istoimenog brda. Naziv brda, pa samim tim i sela, vuče porijeklo iz vremena turske vladavine (Kadijina glavica). Popis stanovništva 1830. godine - ukupno 336 stanovnika, katolika 199, pravoslavaca 137. Popis stanovništva 1991. godi ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top