You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 10)

Ante Mikačić – srpski dobrovoljac u Prvom svetskom ratu

Antun/Ante Mikačić (oko 1890-1914), iz Splita, učestvovao je kao srpski dobrovoljac u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Poginuo je 1914. godine, kod Loznice. Njegov sin Marko, jedan od najboljih odbrambenih fudbalera Hajduka iz Splita, takođe prosrpski orijentisan, ubijen je 1946. godine. Mikačići su stara katolička porodica iz Splita, izvorno iz sela Korušce. U Split su doselili još krajem 18. veka. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čista Mala (Vodice)

Čista Mala je selo u Dalmaciji, severno od Vodica. Teritorijalno pripada gradu Vodice (Šibensko-kninska županija). Nedaleko od Čiste Male, kroz manji kanjon, protiče reka Guduča i uliva se u Prukljansko jezero. Blizu samog sela je izgrađen autoput. Izdvojeni zaselak Dragišići, smešten je s druge strane brda Kosa. U Čistoj Maloj je pravoslavna crkva Sv. Nikole, podignuta 1895. godine. Na popisu 1991. godine, bi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gaćelezi (Vodice)

Gaćelezi su selo u Dalmaciji, severno od Vodica. Teritorijalno pripadaju gradu Vodice (Šibensko-kninska županija). U Gornjim Gaćelezima, ispod brda Tucanj, nalazi se rimokatolička crkva Sv. Ante. U Donjim Gaćelezima, ispod brda Smokvica i Debeljak, naseljeni su Srbi. Između je kraško polje. Na popisu 1991. godine, bilo je 399 stanovnika Gaćeleza, od čega 211 Srba (53%), 185 Hrvata (46%) i 3 ostala. Prezimena 1948 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bribir (Skradin)

Bribir je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada Gradu Skradinu. Naselje je podignuto ispod brda Bribirska glavica (280 m), gde izvire reka Bribišnica (Bribirčica). Izdvojeni zaseoci su Bribirske Mostine i Pavići. Na Bribirskoj glavici je 1574. godine podignuta pravoslavna crkva Sv. Joakima i Ane. Na Bribirskoj glavici je bila gradina plemena Liburna, a potom i rimski Municipium V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žažvić (Skradin)

Žažvić je malo selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada Gradu Skradinu. Selo je podignuto u podnožju brda (vrh Gradina, 192 m), na rubu Žažvićkog polja. Pripada mu deo polja zvani Trolokva. Na popisu 1991. godine, bilo je 175 stanovnika Žažvića, od čega 159 Srba (91%), 15 Hrvata (9%) i 1 Jugosloven.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom   Srp ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Međare (Skradin)

Međare je malo selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Selo je nastalo između brda Mala Kremenica i reke Bribišnice u Žažvićkom polju. Na popisu 1991. godine, bilo je 108 stanovnika Međara, od čega 106 Srba (98%) i 2 Hrvata (2%). Na prethodnim popisima je Međare bilo etnički čisto srpsko selo. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srps ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Cicvare (Skradin)

Cicvare su malo selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripadaju Gradu Skradinu. Selo je podignuto između brda Velika i Mala Kremenica, a pripada mu i polje kroz koje protiče Bribišnica. Na popisu 1991. godine, bio je 91 stanovnik Cicvara, od čega 74 Srbina (81%), 11 Hrvata (12%), 5 Jugoslovena  i 1 nepoznat. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vaćani (Skradin)

Vaćani ili Vaćane je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada Gradu Skradinu. Iznad Vaćana je najviši vrh Mikulićki umac (253 m). U selu se nalazi stara rimokatolička crkva Svetog Ante. Na popisu 1991. godine, bilo je 200 stanovnika Vaćana, od čega 140 Hrvata (70%), 31  Srbin (15,5%) i 29 ostalih. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ždrapanj (Skradin)

Ždrapanj je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Podignut je na brežuljku (Kukar). Na rubu sela se nalazi stara rimokatolička crkva Svetog Bartula. Na popisu 1991. godine, bila su 134 stanovnika Ždrapnja, od čega 122 Srbina (91%) i 12 Hrvata (9%). Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena GNJIDIĆ (2) – Sveti Dimitrije DAMJ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gračac (Skradin)

Gračac je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Selo je smešteno u kraškom polju, severno od Prokljanskog (Prukljanskog) jezera, koje predstavlja prošireni deo reke Krke. Od sela prema jezeru, povremeno teče reka Jujava. Veći deo sela je smešten na južnoj strani polja, dok su na severnoj Todorovići, Lazinice i Marići. Na popisu 1991. godine, bila su 464 stanovnika Gr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top