You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić (Page 10)

Poreklo prezimena, selo Cicvare (Skradin)

Cicvare su malo selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripadaju Gradu Skradinu. Selo je podignuto između brda Velika i Mala Kremenica, a pripada mu i polje kroz koje protiče Bribišnica. Na popisu 1991. godine, bio je 91 stanovnik Cicvara, od čega 74 Srbina (81%), 11 Hrvata (12%), 5 Jugoslovena  i 1 nepoznat. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vaćani (Skradin)

Vaćani ili Vaćane je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada Gradu Skradinu. Iznad Vaćana je najviši vrh Mikulićki umac (253 m). U selu se nalazi stara rimokatolička crkva Svetog Ante. Na popisu 1991. godine, bilo je 200 stanovnika Vaćana, od čega 140 Hrvata (70%), 31  Srbin (15,5%) i 29 ostalih. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ždrapanj (Skradin)

Ždrapanj je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Podignut je na brežuljku (Kukar). Na rubu sela se nalazi stara rimokatolička crkva Svetog Bartula. Na popisu 1991. godine, bila su 134 stanovnika Ždrapnja, od čega 122 Srbina (91%) i 12 Hrvata (9%). Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena GNJIDIĆ (2) – Sveti Dimitrije DAMJ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gračac (Skradin)

Gračac je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Selo je smešteno u kraškom polju, severno od Prokljanskog (Prukljanskog) jezera, koje predstavlja prošireni deo reke Krke. Od sela prema jezeru, povremeno teče reka Jujava. Veći deo sela je smešten na južnoj strani polja, dok su na severnoj Todorovići, Lazinice i Marići. Na popisu 1991. godine, bila su 464 stanovnika Gr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sonković (Skradin)

Poreklo porodica u selu Sonković, opština Skradin (Dalmacija, Hrvatska). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Sonković je selo u Dalmaciji, severozapadno od Skradina. Teritorijalno pripada Gradu Skradinu. Selo je smešteno u kraškom polju, severno od Prokljanskog (Prukljanskog) jezera, koje predstavlja prošireni deo reke Krke. Izdvojeni zaselak Prokljan/Prukljan se nalazi na samom jezeru. Od sela pre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Civljane (Vrlika)

Poreklo stanovništva u selu Civljane (opština Civljane, Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Civljane  je selo u Dalmaciji, severno od Vrlike. Sedište je istoimene opštine u Šibensko-kninskoj županiji. Najseverniji zaseoci, Kotluša i Čitluk, ranije su popisivani kao samostalna naselja, a njihovi stanovnici su sahranjivani na groblju kod crkve Sv. Spasa u susednoj Cetini. Ostali stanovnici ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skradinsko Polje (Skradin)

Poreklo stanovništva u selu Skradinsko Polje (Skradin, Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Skradinsko Polje je malo selo u Dalmaciji, u zaleđu Skradina. Teritorijalno pripadaju  Gradu Skradinu. Smešteno je u istoimenom kraškom polju. Često se umesto Skradinskog Polja, upotrebljava naziv Pavasovići, pošto je to dominantno prezime. Na popisu 1991. godine, bila su 163 stanovnika Skradinsko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bićine (Skradin)

Poreklo stanovništva u selu Bićine kod Skradina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Bićine ili Bičine su malo selo u Dalmaciji, u zaleđu Skradina. Teritorijalno pripadaju Gradu Skradinu. Na popisu 1991. godine, bilo je 258 stanovnika Bićina, od čega 238 Hrvata (92%), 18 Srba (7%), 1 Jugosloven i 1 nepoznat. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpsk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ićevo (Skradin)

Poreklo stanovništva u selu Ićevo kod Skradina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Ićevo je malo selo u Dalmaciji, severno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. Jezgro Ićeva se nalazi ispod brda Kosa (232 m), dok su srpski zaseoci Bulaje i naročito Nadoveze, udaljeni od glavnine sela. Na popisu 1991. godine, bilo je 168 stanovnika Ićeva, od čega 97 Hrvata (58%), 66 S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Plastovo (Skradin)

Poreklo stanovništva u selu Plastovo kod Skradina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Plastovo je selo u Dalmaciji, severno od Skradina. Teritorijalno pripada  Gradu Skradinu. U Plastovu se nalazi rimokatolička crkva Svetog Nikole sa grobljem, dok je u susednim Bratiškovcima istoimena pravoslavna crkva, udaljena samo 2 km. Na popisu 1991. godine, bilo je 539 stanovnika Plastova, od ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top