You Are Here: Home » Autori » Slobodan Zrnić

Poreklo prezimena, selo Islam Grčki (Zadar)

Islam Grčki je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 168 m. Na zapadnoj strani sela je plodno zemljište Baštica na kojem se gajilo raznovrsno voće i jezero Vlačine. Stari naziv sela na turskom bio je Sed Islam (bedem islama), kao najzapadnija tačka Osmanlijskog carstva u Dalmaciji. Kasnije je naziv Islam Grčki dobio zbog do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Islam Latinski (Zadar)

Islam Latinski je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada opštini Posedarje u Zadarskoj županiji. Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 122 m. Kroz selo prolazi autoput. Stari naziv sela na turskom bio je Sed Islam (bedem islama), kao najzapadnija tačka Osmanlijskog carstva u Dalmaciji. Kasnije je naziv Islam Latinski dobio zbog dominantnog rimokatoličkog stanovništva, dok je u Islamu Grčkom većins ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Kašić (Benkovac)

Donji Kašić je selo u Ravnim Kotarima (Dalmacija), istočno od Zadra i severozapadno od Benkovca. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Administrativno pripada gradu Benkovc (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviše tačka je Mandića glavica (192.6 m). Pravoslavna crkva Svetog Ilije podignuta je 1872. godine, na rubu sela, prema Islamu Grčkom. Srušena je u ratu 1993, ali ...

Read more

Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) - 14930 duša Parohija Zadar (Kiril Žeželj) - 388 duša ZADAR – 367 parohijalna crkva Sv. Ilija, s kapelom Sv. Spiridon i kapelom Sv. Georgije BIOGRAD – 21 kapela Uspenje Bogorodice tutori: Mihail Katurić, Đorđe Obradović, Petar Petranović, Petar Lukić, Ni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Smilčić (Benkovac)

Smilčić je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severozapadno od Benkovca i istočno od Zadra. Administrativno pripada gradu Benkovcu. Teritoriju sela odlikuje nizak kraški reljef, sa najvišom tačkom od 208 m. Smilčić se nalazi između Biljana Gornjih i Donjeg Kašića. U Smilčiću se nalazi pravoslavna crkva Sv. Arhangela Mihaila iz 1984. godine i rimokatolička crkva Gospe od zdravlja iz 1869. godine. Na popisu 1991. go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mosna (Majdanpek)

Poreklo stanovništva u selu Mosna, opština Majdanpek, prema studiji "Mosna", Mirka R. Bajraktarovića, objavljenoj u Zborniku radova Etnografskog instituta 1976. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Selo Mosna nalazi se na desnoj strani Porečke reke (na utoku Mosnjanskog potoka u tu reku), na 2,5 km uzvodno od njenog ušća u Dunav. Udaljeno je 8 km od Donjeg Milanovca. Staro je oko 250 godina. Na vrem ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Karin (Obrovac)

Gornji Karin je selo u Dalmaciji, između Benkovca i Obrovca. Pripada gradu Obrovcu u Zadarskoj županiji i izlazi na Karinsko more. Na teritoriji sela je izrazito brdovit, kraški reljef. Izdvajaju se brda Straža (643 m), Greda Ivaniševa (542 m), Dragaševa glavica (547 m), Golić (565 m), Vršina (448 m), Đukine grede (529 m), Kunovac (640 m), Bikina glavica (509 m), Naslonine (512 m), Careva glavica (518 m), Šuš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Karin (Benkovac)

Donji Karin je selo u Dalmaciji, između Benkovca i Obrovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji i izlazi na Karinsko more. Selo se nalazi u vrlo uskom i dugom kraškom polju, pravca severozapad-jugoistok, u kojem su smeštena i susedna naselja – Pridraga i Popovići. Teritorija sela zahvata 700 m obale Karinskog mora. U more se uliva Karišnica, koja predstavlja granicu Gornjeg i Donjeg Karina. U Donjem Karinu ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top