You Are Here: Home » Autori » Ranko Bubanja (Page 2)

Seoba Vojinovića

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ranko Bubanja Kada je kralj Stefan Dečanski vojvodi Vojinu dodijelio oblast Gackog i Zahumlja, tada počinje prva veća seoba naših predaka. U Gackom žive nekoliko decenija, sve dok 1368. mladi župan Nikola Altomanov Vojinović, strinu Gojislavu i njene sinove Stefana i Dobrovoja nije protjerao u Dubrovnik. Nikola se u Gackom, Užicu i Vučitrnu i sam kratko zadržao – do 1373. Tada su g ...

Read more

Poreklo prezimena Bubanja

Prezime Bubanja pristuno je u Crnoj Gori, među Vasojevićima. Prilog o poreklu ovog prezimena poslao je naš saradnik Ranko Bubanja. Godine 1927. Milisav Lutovac kao mlad naučnik i istraživač, dolazio je kod kmeta Joka Bubanje i njegovog sina Milutina, kapetana crnogorske vojske, i prikupljao građu o Bubanjama. On piše da su različita mišljenja o imenu i porijeklu bratstva Bubanja. Jedni govore da su ime dobili po bub ...

Read more

O plemenima, bratstvima, rodovima (s osvrtom na Bubanje)

Piše: Saradnik portala Poreklo Ranko Bubanja U istorijskim izvorima pleme Banjani se pominje 1319, Drobnjaci–1354, Paštrovići–1355, Ćeklići–1381, Mrkojevići–1409, Bjelopavlići–1411,[1] Piperi–1416, Riđani–1430, Bjelice–1430, Mataguži–1430, Njeguši–1435, Majine–1435, Vasojevići–1444,  itd.[2] Starija istoriografija, a posebno etnografija, smatra da crnogorska plemena potiču još iz doba doseljavanja Slovena. Organiz ...

Read more

Priča o Altomanu Vojinoviću, đedu Vuka Brajanova (kao i o Brajanu – Vukovom ocu)

Piše: Saradnik portala Poreklo Ranko Bubanja U vrijeme despota Stefana, po dostojanstvu, najveći je vojvoda. Ovu titulu imaju potomci uglednih vlastelinskih porodica.  Bar je sjedište poznatim vojvodama Altomanu (Vojinović, primjedba R.B.), Mazaraku i Komnenu, a Srebrenica Bogdanu, koji se od 1415. do 1433. često pominje. Dubrovčani se 9. avgusta 1415. zahvaljuju Bogdanu što je sačuvao od propadanja imanje jedno ...

Read more

Priča o Vuku Brajanovu Vojinoviću, ocu kneza Bogdana

Piše: Saradnik portala Poreklo Ranko Bubanja Vojinovići su od cara Dušana imali ''rodoslovlje'' i privilegije na osnovu kojih su bili oslobođeni od feudalnih davanja. Te povlastice su im priznali i Turci. Za spahiju su postavili Vuka Brajanovog.[1] On je ubrzo shvatio da mu od turskog nasilja tu nema opstanka, pa se sa braćom, slugom i kovačem dogovori da  ubiju neke turske ''glavare'' i da napuste Kosovo.[2] J ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bubanje (Berane)

BUBANJE.[1] Selo se nalazi na strani koja se od kose Vijenac spušta prema Limu. Grupice kuća su vezane za padine i zaravni. Glavni seoski krajevi su: Zalažđe, Nemanjine, Upanine, Selište (Selo) i Kačmor preko kose. Sem toga, Bubanjama pripada i zaselak Kaludra. Pored ovih krajeva, važniji potesi pod njivama i livadama su: Poljanice, Pušinje, Jasiče, Solilo, Bare, Donji Kačmor, Markovo kućište, Klapino polje, Dub, R ...

Read more

Predanje o Tripku Gurišu, mogućem pretku Vožda Karađorđa

Piše: Saradnik portala Poreklo Ranko Bubanja Pri kraju XVII vijeka, u Rovcima, u Veljem Dubokom živi knez, čuveni ratnik i domaćin, Tripko Guriš Vojinović (Knežević). Prema brojnim predanjima turski krvopija, visok preko dva metra, mršav, tamnog tena, u ramenima povijen, neustrašiv, veliki junak, i po pričanju starih ljudi – pamtiša, predak Vožda Karađorđa. Kuća mu se nalazila u Solištici na izbrešku povrh škole ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top