You Are Here: Home » Autori » Petar Demić (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Obljaj (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Obljaj, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Borovita (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Borovita, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šaševa (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Šaševa, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Balinac (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Balinac, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šibine (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Šibine, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Hajtić (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Hajtić, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bojna (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Bojna, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Buzeta (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Buzeta, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dabrina (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Dabrina, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Veliki Gradac (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Veliki Gradac, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top