You Are Here: Home » Autori (Page 9)

Poreklo prezimena, selo Lješnica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Lješnica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo je u dolini reke Lješnice, po kojoj je i dobilo svoje ime. Naselje je u živopisnoj i plodnoj ravni uokvirenoj šumama. Zemlje i šume. Po dnu ravni pored reke su livade i njive pod kukuruzom; na blagim pobrćima su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Godočelje (Berane)

Poreklo stanovništva sela Godočelje, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo na prisojnoj strani koja se sa brda Vreže i Ostre stijene u malim padinama postepeno spušta prema reci Lješnici. Zemlje i šume. Zemljište je dosta plodno i vrlo povoljno za strna žita i voće. Gdavni seoski potesi pod ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Petnjica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Petnjica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Pod ovim nazivom uzima se Petnjica u užem smislu reči i dva manja naselja Johovice i Laze. Petnjica koja je dobila ime po pećinama u okolini, je središno naselje Gornjeg Bihora. Ona je u ravni sa obe strane rečice Popče, gd ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Orahovo (Berane)

Poreklo stanovništva sela Orahovo, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoce u izvornoj čelenci potoka koji utiče u Tucanjšticu. Naselje polukružno zatvaraju kose Osoje i Babljača. Belokose, jedan deo orahovskog atara, nalazi se preko kose. Na kraju Belokosa je prevoj Gnila, koji vezuje Gornji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tucanje (Berane)

Poreklo stanovništva sela Tucanje, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je sa obe strane Tucanjštice izmeću Veljeg vrha i Babljače. Pored reke je uska aluvijadna ravan, koja se u donjem toku proširuje u Tucanjske luke. Leva strana ove rečne doline je blaža, a desna strmija i nspovoljnija za n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Azane (Berane)

Poreklo stanovništva sela Azane, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na blagim padinama Miraj-brda, na kome je prevoj koji naselje vezuje sa Godušom. Od Orahova ga odvaja Babljača. Ranija meća sa Vrševom bio je potok. Za tri „krvi" morali su da ustupe jedan deo zemlje i na desnoj stra ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrševo (Berane)

Poreklo stanovništva sela Vrševo, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Naselje je na blagim padinama, koje se spuštaju prema Vrševskom potoku od Veljeg vrha, Krša, prevoja Pecko i Noska. Zemlje i šume. Pojedini krajevi seoskog atara nose nazive: Kućšnta, Glušca,  Letina, Kostova glavica, Gaj, J ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radmanci (Berane)

Poreklo stanovništva sela Radmanci (po knjizi Radmance), opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo je dolini Radmanske reke, između Veljeg vrha i Radmanskih krša. Prevoj Pecko ra vezuje za susedno selo Vrševo, a klisura ga odvaja od Dobrodola. Gornji delovi Veljeg vrha i Radmanski krši su od kre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lagatori (Berane)

Poreklo stanovništva sela Lagatori (po knjizi Lagatore), opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo u donjem toku Popče, s obe njene strane; dele ga od susedljšh sela Kutnje brdo i Spasojevica. Izdvajaju se tri dela (osoja, prisoja i ravan oko reke), koji su poglavito pod njivama. Oko sela su šums ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trpezi (Berane)

Poreklo stanovništva sela Trpezi, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo je ca obe strane Trpeške rijeke, izmeću Buđa, Kutnjeg i Ivova brda, koja ga odvajaju od Vrbice, Petnjnce i Lagatora. Dve strane osojna i prisojna, koje su potpuno naseljene, spuštaju se u malim zaravnima prema reci. Obe ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top