You Are Here: Home » Autori (Page 8)

Poreklo prezimena, selo Lauša (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Lauša, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  i tip sela. Lauša se nalazi u dolini reke Kline, na domaku manastira Deviča i pripada džematskom tipu nizinskih dreničkih sela. Rodovska gumna i bašte se nalaze u okućnicama Lauša ima meraju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kućica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Kućica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i groblja. Kućica se nalazi u dolini reke Kline i pripada tipu džematskih dreničkih sela. Kućica ima dve mahale: Poshté'm :" Epé'rm. U ataru sela Kućice postoje dva svatovska groblja ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kruševac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Kruševac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i vode. Kruševac se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, na mestu koje se zove Kućište. Kruševac pripada dreničkom tipu džematskih sela. Skoro svaka seoska kuća ima u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Turićevac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Turićevac i zaseoka Krst Brdo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Turićevac se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu sela, Turićevac ima seosku meraju, kao i zajednički seoski bunar i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krasimirovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasmirovac (po knjizi Krasmirovci), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, vode i tip sela. Krasmirovce se nalazi u podnožju planine Čičavice, a pripada džematskom tipu sela. Vodom sa česama i potoka navodnjavaju se bašte, njive i livade. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krasalić (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasalić, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Krasalić se nalazi u podnožju Čičavice i džematskog je tipa, a čine ga mahale Krasalić i Česta. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama. Vode i ostali podaci o selu. Bunarska i iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krajmirovce (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Krajmirovce (po knjizi Krajmirovci), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Krajmirovci je selo džematskog tipa sela, a deli se na četiri mahale: Rizan, Metović, Alurović i Ćerić. Svaka mahala ima i svoje posebno groblje, tako da u selu p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krajkovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Krajkovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Krajkovo je selo džematskog tipa, a sačinjavaju ga četiri mahale: Buzak, Podrimčaku, Seniku i Hodžić. U Krajkovu ima nekoliko toponima, koji su nastali po imenu crkava. Evo tih naziva: Mu ...

Read more

Poreklo prezimena Kršaritović

Vrlo retko prezime Kršaritović potiče iz Srema (Obrež i Bežanija). Na popisu graničara Bežanije iz 1848. godine evidentirani su Lazar, Vićentije i Živko Kršaritović. Godine 1883. na biračkom spisku se nalazi Svetozar Kršaritović (rođ. 1850), a 1904. evidentiran je Radovan Kršaritović (4 člana domaćinstva). Krsta Kršaritović Svetozarev iz Obreža bio je srpski dobrovoljac u Prvom svetskom ratu (1914-1918). Njeg ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top