You Are Here: Home » Autori (Page 8)

Toponimija Beograda (3)

  BEOGRADSKA POSAVINA     Rudmanovo (ili Rudman) je bilo selo na obali Save, u visini gornjeg (južnog) špica Ade Ciganlije. Selo je bilo na važnom putu koji vodi obalom Save na zapad. Na austrijskoj mapi Kraljevine Srbije iz 1718/19. godine[1], Rudmanovo je ucrtano na oko tri kilometra na sever od Železnika. Kasnije se selo više ne pominje, a danas u području Železnika postoji lokalitet Rudmanov ...

Read more

Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) - 14930 duša Parohija Zadar (Kiril Žeželj) - 388 duša ZADAR – 367 parohijalna crkva Sv. Ilija, s kapelom Sv. Spiridon i kapelom Sv. Georgije BIOGRAD – 21 kapela Uspenje Bogorodice tutori: Mihail Katurić, Đorđe Obradović, Petar Petranović, Petar Lukić, Ni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Femića Krš (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Femića Krš (po knjizi Krš Femijića), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Nalazi ce na stranama koje se od Previjanskog brda spuštaju prema koritu Lima. Pored Lima js mada aluvijadia ravan i dve uske fluvigdacijalne terase, koje su ugdavnom pod livadama. Zemlje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Murovac (Berane)

Poreklo stanovništva sela Murovac, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kao i Javorova Murovac je na krečnjačkoj površi. Kuće su vezane za vrtače i male doline u kojima je zemljište povoljno za zemljoradnju. Vode. Na ogolićenim škriljcima ima izvorsks vode. Zemlje i šume. Livade Vilinice su na str ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Javorova (Berane)

Poreklo stanovništva sela Javorova, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na krečnjačkoj zaravni izmeću duboke klisure i Poročkog brda. Površ je ižljebljena vrtačama po čijem su obidu kuće. Tip sela. Mali povijarac Ulica deli selo na Gornju i Donju Javorovu. Vode. Ni u jednom delu nema dov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dašča Rijeka (Berane)

Poreklo stanovništva sela Dašča Rijeka, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje je u dolini reke istog imena koju sačinjavaju nekoliko potočića. Dolinu reke prate dve krečnjačke kose, ispod kojih su naselja na prisojnoj strani. Tip sela. Dašča Rijeka se deli na Gornje i Donje Selo. Y Donjsm S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kruščica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Kruščica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ostali podaci o selu. Naselje izmeću planine Kruščice i Klisure. Reka deli selo na osojnu i prisojnu stranu. Na prisojnoj strani su kuće i oko njih njive. U osoji su glavne livade - Sedivrane. Planine (Musina jama, Haništa, K ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Savin Bor (Berane)

Poreklo stanovništva sela Savin Bor, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Potok Sadrigaća deli Bor od Savina brda. Selo je na blagim stranama brda Komarev laz. Manja kosa deli ga na dva dela: Staro Selo i Bare. Zemlje i šume. Njive su oko kuće, a livade ispod seda. Planina Pločnik i Crno vrelo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bor (Berane)

Poreklo stanovništva sela Bor, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje u prostranoj uvali između planinskih strana Pločnika i Komarevca, sa jedne, i Smiljevine, s druge strane. Mala uzdužna kosa Savino brdo deli selo u dva dela. Zemlje i šume. Bor se odlikuje bogatstvom u livadama i ispaš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobrodole (Berane)

Poreklo stanovništva sela Dobrodole, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje je u prostranoj izvorišnoj čelenci Popče. Zemlje i šume. Prostrana uvala koja se po dnu sastoji od vododržljivih stena, pokrivena je livadama i njivama. Livade su po dnu „Polja“, koje je močvarno, a njive na krajevi ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top